POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WAŁCZU
NA EUROWEEKU W KOTLINIE KŁODZKIEJ


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu po raz kolejny wzięli udział w obozie językowo - edukacyjnym organizowanym przez Fundację EuroWeek. Uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej oraz klas 1- 3 gimnazjum uczestniczyli w projekcie "Szkoła Liderów" w Lądku Zdrój na Ziemi Kłodzkiej. Obóz trwał od 20 do 24 lutego br., a opiekunami grupy byli nauczyciele języka angielskiego: Pani Anna Krekora i Pan Bartosz Michalski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Młodzi ludzie mieli okazję rozwijać umiejętności językowe, interpersonalne i społeczne dotyczące autoprezentacji, przewodzenia czy pracy w zespole. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z różnych polskich szkół oraz wolontariusze m. in. z Gruzji, Ukrainy, Indii, Etiopii, Kolumbii i Filipin. Młodzież wzięła udział w interaktywnych warsztatach, grach symulacyjnych, ćwiczeniach praktycznych oraz tworzeniu prezentacji i filmów. Nie zabrakło także tańców i śpiewu. Udział w EuroWeeku to doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie umiejętności nabywanych w szkole. Takie połączenie przyjemnego z pożytecznym w malowniczej scenerii Sudetów okazuje się wspaniałą przygodą, która na długo pozostanie w pamięci młodzieży.


     
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW W WAŁCZU

W dniu 26 lutego br. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyło się spotkanie sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałczu. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Radny Rady Powiatu Marek Pawłowski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki podziękował członkom Koła PZW za dotychczasową pracę, za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwój i promowanie wędkarstwa w powiecie wałeckim. Życzył także niegasnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań oraz pomyślności w życiu osobistym.


     
SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI
Powiat Wałecki

W dniu 26 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wałeckiego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Bożena Terefenko, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu Roman Rosochacki oraz rodziny zastępcze z terenu powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w funkcjonowaniu pieczy zastępczej na terenie powiatu, świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym oraz projekty realizowane przez PCPR w Wałczu na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów. Przedstawiono także założenia projektu "Nawigator", w ramach którego wsparciem zostanie objętych 16 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-22 lat. Projekt zakłada utworzenie mieszkania chronionego dla 4 wychowanków. Każdy z uczestników będzie miał możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w wybranym kursie zawodowym, a także wyrównania braków edukacyjnych korzystając z nieodpłatnych korepetycji. Ponadto wszyscy usamodzielniani przejdą cykl szkoleń warsztatowych w zakresie radzenia sobie z agresją i złością, asertywności, edukacji społeczno-finansowej, pracy na zmianie, prowadzenia gospodarstwa domowego. Zaplanowano także zajęcia wzmacniające społeczne umiejętności usamodzielnianych wychowanków, tj.: planowanie budżetu, planowanie i organizowanie czasu wolnego, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Do dyspozycji osób objętych programem będzie prawnik, psycholog i doradca zawodowy. Wychowanka będzie indywidualnie prowadził profesjonalny opiekun usamodzielnienia. Działania te mają pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość i wyrównać ich szanse w stosunku do dzieci wychowujących się w rodzinach naturalnych.

Obecnie w naszym powiecie funkcjonują 42 rodziny zastępcze oraz 1 rodzinny dom dziecka, w których łącznie przebywa 76 dzieci. W 2016 roku w związku z funkcjonowaniem rodzin zastępczych Powiat Wałecki poniósł wydatki w wysokości 1 468 370 zł, natomiast w roku 2017 w wysokości 1 592 600 zł. Dla porównania na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r. Powiat wydał 2 196 815 zł, a w 2017 roku 2 162 000 zł.


     
Powiat Wałecki
15 - LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ
ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO "CHABRY"


23 lutego 2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się jubileusz 15 - lecia pracy artystycznej Zespołu Śpiewaczego "Chabry" z Wałcza. W wydarzeniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Paweł Suski, przedstawiciele władz samorządowych oraz założyciele i sympatycy zespołu. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.

Zespół Śpiewaczy "Chabry" powstał w kwietniu 2003 roku. Tworzy go 13 osób śpiewających i dwuosobowa kapela. "Chabry" uczestniczą w wielu imprezach okolicznościowych oraz krajowych przeglądach i festiwalach, zdobywając na nich nagrody i wyróżnienia. W repertuarze zespołu znajdują się polskie piosenki ludowe i popularne, ale także pieśni kościelne, kolędy i pastorałki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z okazji jubileuszu Starosta Wałecki życzył wszystkim członkom zespołu dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i radości płynącej ze wspólnego muzykowania.


     
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁCZU W ROKU 2017

23 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działania komendy w roku 2017. W naradzie uczestniczyli Zachodniopomorski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Popławski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć, Dyrektor COS OPO w Wałczu Zdzisław Ryder, Zastępca Komendanta 104 Batalionu Logistycznego Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód mjr Sławomir Jurczyk, przedstawiciele władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych, strażacy oraz pracownicy cywilni wałeckiej komendy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie narady komendant powiatowy PSP w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek przedstawił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w 2017 r., w tym m. in. statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych i działań administracyjno-egzekucyjnych. Przedstawił także proces i efekty doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wałczu, a także informację dotyczącą udzielonego w ramach dotacji wsparcia finansowego dla jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i dotacji MSWIA dla jednostek z KSRG i spoza KSRG.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Narada była także okazją do wręczenia wyróżnień. Wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: mł. kpt. Patryk Gąsior, mł. ogn. Konrad Szczechowski oraz mł. ogn. Marek Rajewski. Burmistrz Miasta Wałcz wyróżniła asp. sztab. Rafała Hnat, mł. ogn. Jacka Makohon, sekc. Roberta Nowickiego; wyróżnienia Wójta Gminy Wałcz otrzymali: st. ogn. Lech Marchewka, ogn. Radosław Pietrzyk oraz sekc. Michał Chojnacki.
Wszystkim wyróżnionym strażakom serdecznie gratulujemy!


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

Powiat Wałecki
W dniu 22 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną Mobilną Akcję Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się 56 osób, które łącznie oddały ponad 25 litrów krwi.

Bardzo Wam dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE, który odbędzie się 4 kwietnia br.!


     
NAJPOPULARNIEJSZY PIŁKARZ A - KLASY

Powiat Wałecki
22 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z zawodnikiem Klubu Sportowego "Santos" Kłębowiec Jakubem Cerazy oraz trenerami Waldemarem Karaśkiewiczem i Andrzejem Kubiakiem.

16 lutego br. w Policach Jakub Cerazy odebrał statuetkę dla Najpopularniejszego Piłkarza A - Klasy Ziemi Zachodniopomorskiej w roku 2017 w plebiscycie "Piłkarz Roku". Organizatorami plebiscytu są Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, "Głos Szczeciński", "Głos Koszaliński" oraz portal Ligowiec.net. Zwycięzcy wyłaniani są w drodze głosowania sms-owego, w którym Jakub Cerazy uzyskał 15 710 głosów poparcia.

Starosta Wałecki złożył piłkarzowi oraz trenerom serdeczne gratulacje, a także życzył im dalszych sukcesów sportowych i pomyślności w życiu osobistym.


     
CZYSTE POWIETRZE TWOJEGO REGIONU

21 lutego br. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się konferencja pn. "Czyste powietrze Twojego regionu". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, władz samorządowych, doradcy energetyczni oraz przedsiębiorcy. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości dofinansowania zadań w ramach programów realizowanych przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a także zasady współpracy z doradcami energetycznymi. Działania mają na celu m. in. poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenie optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska.

Fot. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


     
NOWY AMBULANS DLA TUCZNA

21 lutego br. w Tucznie miało miejsce przekazanie nowoczesnego ambulansu. W wydarzeniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska -Motyl, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie Edward Ząbek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek oraz pracownicy służby zdrowia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ambulans marki Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny m.in. defibrylator z możliwością teletransmisji zapisu EKG, urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej, kardiomonitor, respirator, pompę infuzyjną, nosze podbierające, deskę ortopedyczną, krzesełko transportowe oraz program lokalizacji pojazdu i sprzęt teleinformatyczny do obsługi "Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego". To kolejny krok na drodze do podnoszenia standardów opieki medycznej w trosce o zdrowie i życie pacjentów Powiatu Wałeckiego.

Fot. Mateusz Wysocki


     
SPOTKANIE W SPRAWIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie oceny zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu wałeckiego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu Ryszard Sawicki, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz samorządów gminnych z terenu powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania omówiono między innymi:
  • ocenę zagrożenia oraz procedury i środki podejmowane w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
  • stan faktyczny oraz prognozy wystąpienia ASF u dzików na terenie powiatu,
  • lokalizację grzebowisk przeznaczonych dla zwłok zwierzęcych powstałych podczas zwalczania ognisk ASF.


     
KONFERENCJA PN. WSPÓŁCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE.
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZE ŚRODOWISKIEM GOSPODARCZYM


20 lutego br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja pn. "Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”. W wydarzeniu wzięli udział m. in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wiceminister Maciej Kopeć i Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz dyrektorzy szkół średnich z terenu powiatu wałeckiego.

Celem konferencji było przedstawienie informacji na temat możliwości podniesienia efektywności kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych oraz budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego ze szkołami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W części pierwszej konferencji przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym uwzględniając możliwości i perspektywy współuczestnictwa pracodawców w kształceniu zawodowym. W części drugiej zostały zaprezentowane możliwości współpracy edukacyjno – biznesowej z udziałem podmiotów Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz spółek skarbu państwa tj. koncernu – Grupa Azoty S.A, Kolej Bałtycka OT Logistics Group oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Podczas konferencji zostały podpisane umowy o współpracy Kolei Bałtyckiej S.A. z Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej.

Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki


     
Powiat Wałecki
SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW
W SPRAWIE REMONTU DROGI
MIROSŁAWIEC - POŹRZADŁO WIELKIE


15 lutego br. odbyło się spotkanie samorządowców Powiatu Wałeckiego i Powiatu Drawskiego w sprawie remontu drogi Mirosławiec - Poźrzadło Wielkie.
     
XIII POSIEDZENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ


15 lutego br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie odbyło się XIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz eksperci Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania omawiano m. in. kwestie dotyczące nowych regulacji prawnych związanych z dziedziną ekonomii społecznej, jak również plan działania w zakresie wsparcia regionu w 2018 r. w ramach projektu "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej" finansowanego ze środków PO WER. Następnie zostały przedstawione cele, obszary prowadzonej działalności, kluczowe sfery rozwoju i plan działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym problematyka związana z imigrantami ukraińskimi w regionie.


     
LICEALIADA

13 lutego br. w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Budowlanych w Wałczu odbyła się Licealiada w piłce siatkowej chłopców. W zawodach wzięli udział reprezentanci wałeckich szkół średnich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zwycięzcami zawodów została drużyna Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, II miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego natomiast III miejsce - drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.


     
73. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WALK O WAŁCZ


W dniu 12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 73. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i walk o Wałcz. Uczestniczył w nich Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły wystąpienia publiczne, po których miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
73. ROCZNICA WALK O MIROSŁAWIEC

W dniu 10 lutego br. w Mirosławcu odbyły się obchody 73. Rocznicy Walk o Mirosławiec. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obchody rozpoczęły się prezentacją Jarosława Leszczełowskiego pt. "Walki o Mirosławiec 10 lutego 1945 r." w Muzeum Walk o Wał Pomorski. Następnie na Placu Lotników miała miejsce wspólna modlitwa za poległych żołnierzy oraz capstrzyk wojskowy. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu dokonano wręczenia tytułu "Honorowego Obywatela Mirosławca" Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu - autorowi trzech książek o historii Mirosławca. Na zakończenie uroczystości zgromadzonym gościom zaprezentowali się Magdalena Polkowska, Joanna Steczek oraz Adam Sobierajski w koncercie operetkowym.


     
MIĘDZYPAŃSTWOWY MECZ BOKSERSKI SENIOREK
POLSKA - BIAŁORUŚ

Powiat Wałecki

W dniu 9 lutego br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Chwiramie odbył się Międzypaństwowy Mecz Bokserski Seniorek: Polska - Białoruś. Zawodniczki reprezentacji Polski pokonały reprezentację Białorusi 14-6. W walce wieczoru Anna Góralska pokonała aktualną brązową medalistkę Mistrzostw Europy Yulię Apanasovich.

Mecz bokserski był poprzedzony treningiem, który odbył się 8 lutego br. w siedzibie Klubu Bokserskiego "Korona" Wałcz przy ul. Bydgoskiej 50, w którym uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Celem spotkania było budowanie wzajemnych relacji i zacieśnienie więzi pomiędzy młodzieżą z Polski i Białorusi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. Ula Aramowicz, Bartosz Ćmiel - 1kadr.pl


     
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

8 lutego br. odbył się Regionalny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców w ramach "Igrzysk Młodzieży Szkolnej". W zawodach rywalizowały drużyny z 5 powiatów: wałeckiego, choszczeńskiego, łobeskiego, stargardzkiego i drawskiego. Powiat Wałecki w obu kategoriach reprezentowała Szkoła Podstawowa z Człopy, która zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zajęła III miejsce. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna reprezentująca powiat łobeski, a w kategorii chłopców reprezentacja powiatu choszczeńskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kolejne rozgrywki w ramach "Igrzysk Młodzieży" miały miejsce 12 lutego br. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz 13 lutego w Tucznie, gdzie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców rocznik 2005 i młodsi.

12 lutego br. w zmaganiach udział wzięły reprezentacje dziewcząt z Człopy, Mirosławca, Tuczna i Wałcza. Turniej wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej z Mirosławca, która będzie reprezentować Powiat Wałecki na szczeblu regionalnym.

13 lutego do rozgrywek przystąpili chłopcy. W rywalizacji wzięły udział 3 drużyny: z Człopy, Tuczna oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu. Zwycięzcami turnieju została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z Wałcza, która będzie uczestniczyć w rozgrywkach regionalnych.


     
GALA ROLNIKÓW POWIATU WAŁECKIEGO

Powiat Wałecki
9 lutego br. w Pałacu Wrzosy z inicjatywy Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyła się Gala Rolników Powiatu Wałeckiego. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, przedstawiciele władz samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie miało na celu wyróżnienie najlepszych rolników z terenu powiatu wałeckiego, ale także wymianę doświadczeń i integrację środowiska rolników. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Tuczno.

Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który podczas uroczystości na wniosek Powiatowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej został wyróżniony odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa" nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI POŻEGNANIA

9 lutego br. na terenie koszar 100 Batalionu Łączności odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania st. chor. sztab. Krzysztofa Kawczyńskiego przechodzącego na zasłużoną emeryturę po 41 latach służby wojskowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W wydarzeniu wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który wyraził swój szacunek i uznanie dla wieloletniej służby chor. Kawczyńskiego oraz życzył mu zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz ludzkiej życzliwości.


     
NASTAWIENI NA SUKCES

W dniu 8 lutego br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień potwierdzających przyznanie stypendium w ramach projektów pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" oraz "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim", za osiągnięcia w nauce dla najzdolniejszych uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami.

Wszystkim stypendystom, ich rodzicom i wychowawcom serdecznie gratulujemy!


     
KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WAŁECKIEGO

8 lutego 2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego. W spotkaniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, przedstawiciele władz samorządowych oraz sołtysi gmin z terenu powiatu wałeckiego. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania zostały przedstawione założenia konkursu "Granty sołeckie 2018", mającego na celu rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, jak również wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w województwie zachodniopomorskim. Pula środków w konkursie wynosi 1 800 000,00 zł.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10 000,00 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie Gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


     
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
Powiat Wałecki

W dniach 5 i 7 lutego odbywały się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o mistrzostwo Powiatu Wałeckiego.

5 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu o tytuł najlepszej drużyny w powiecie rywalizowali chłopcy z rocznika 2002-2004. W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentujących Szkołę Podstawową nr 1 w Wałczu, Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu, Szkołę Podstawową nr 5 w Wałczu, Szkołę Podstawową w Mirosławcu oraz Szkołę Podstawową w Człopie. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym, grając 2 razy po 8 min.

I miejsce zajęła drużyna z SP nr 2 w Wałczu, II miejsce reprezentacja SP nr 5 w Wałczu, a III miejsce drużyna z SP w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
7 lutego br. w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie do rywalizacji sportowej stanęły dziewczęta. W zawodach wzięły udział cztery drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu, Szkołę Podstawową w Mirosławcu, Szkołę Podstawową w Człopie oraz Szkołę Podstawową w Tucznie. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym 2 razy po 8 min. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Mirosławca, przed reprezentacją Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu.

Zwycięzcy turnieju w obu kategoriach będą reprezentować Powiat Wałecki na zawodach w etapie wojewódzkim.


     
Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sołtysów z terenu powiatu wałeckiego na Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego, który odbędzie się dnia 8 lutego 2018 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kilińszczaków 59.

Program Konwentu:

1. Przemówienie Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko.
2. Przemówienie Starosty Wałeckiego.
3. Prezentacja konkursu "Granty sołeckie 2018".

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 "Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu" ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego". Pula środków w konkursie to 1.800.000,00 zł. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w zaplanowanym spotkaniu pod numer telefonu:
67 250 84 30 lub e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl.


     
WAŁECKA SZKOŁA CUKRZYCY
Powiat Wałecki

6 lutego br. w siedzibie Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10 odbyła się uroczystość inauguracji "Wałeckiej Szkoły Cukrzycy". W wydarzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele władz samorządowych, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Eugeniusz Tworek, prezes Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu Mieczysław Jakób, dietetyk medyczny Pani Patrycja Sankowska, psycholog Pani Aleksandra Cegieła oraz członkowie stowarzyszenia.

Podczas uroczystości omówiono cele działania szkoły, tematykę cyklu spotkań edukacyjnych, czynniki mające wpływ na wystąpienie cukrzycy, metody leczenia oraz sposoby zdrowego odżywiania. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z realizacji tego typu inicjatyw i zachęcał do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wałczu, Federacja Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" oraz Gabinet dietetyczny "DIET-COACHING" Patrycja Sankowska.


     
ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU OBWODNICY WAŁCZA DK NR 10
Powiat Wałecki

W dniu 5 lutego 2018 r. w Wałczu Drugim odbyło się uroczyste zakończenie realizacji ustroju nośnego estakady E-2 wykonywanego metodą nasuwania podłużnego na budowie wałeckiej obwodnicy. Na zaproszenie firmy Energopol - Szczecin SA w wydarzeniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, reprezentanci wałeckich firm i instytucji, przedstawiciele mediów oraz pracownicy Wykonawcy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania zostały przedstawione poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia. Oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2018 roku.


     
OTWARCIE NOWEGO INTERNATU GARNIZONOWEGO

Powiat Wałecki
W dniu 1 lutego br. dokonano uroczystego otwarcia Internatu Garnizonowego przy ul. Kołobrzeskiej 24 w Wałczu.

Na zaproszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie Pani Moniki Kieliszak w uroczystości uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w imieniu władz Powiatu Wałeckiego przekazał gratulacje i podziękowania za wkład w podnoszenie standardów warunków bytowych żołnierzy pełniących służbę w powiecie wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po kapitalnym remoncie, czteropiętrowy budynek jest przystosowany do zakwaterowania 71 żołnierzy zawodowych pełniących służbę na terenie powiatu wałeckiego. W obiekcie znajdują się pokoje o wysokim standardzie oraz dodatkowo suszarnia, pomieszczenie umożliwiające przechowywanie sprzętu sportowego, stołówka i bilard.
fot. Agencja Mienia Wojskowego


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII