POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
DEBATA POŚWIĘCONA PRAWOM DZIECKA

30 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu odbyła się debata poświęcona prawom dziecka. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, kuratorzy sądowi Marzena Boczkowska i Eliza Rutkowska, psycholog Małgorzata Wojsznarowicz, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wałczu Mariusz Szydłowski, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Agnieszka Klem oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, a także podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przygotowanych przez młodzież ze szkół podstawowych z Wałcza oraz z Chwiramu ciekawych, zmuszających do dyskusji i refleksji, prezentacji multimedialnych. Uczniowie z Chwiramu zaprezentowali materiał na temat praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka natomiast uczniowie z Wałcza zaprezentowali zagadnienia naruszania praw dziecka we współczesnym świecie. Prace uczniów były wstępem do debaty, którą poprowadziła pedagog Barbara Frejmut.
Na zakończenie debaty każdy z jej uczestników miał możliwość dokończenia zdania, które było tematem spotkania "Jestem dzieckiem. Mam prawo do…" Wszyscy otrzymali także karteczki, na których znajdowały się znane cytaty wybitnego pedagoga i obrońcy praw dziecka Janusza Korczaka.


     
KONFERENCJA "SENIORZE - ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO"

W dniach 27 - 28 listopada br. w Centralnym Ośrodku Sportów Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się konferencja pn. "Seniorze - żyj zdrowo i kolorowo", współorganizowana przez Powiat Wałecki oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń osób w wieku 55+ na temat sposobów aktywności ruchowej oraz jej wpływu na zdrowie i samopoczucie osób starszych. Konferencję otworzyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski. Pierwszego dnia konferencji Seniorzy uczestniczyli w sesjach wykładowych oraz w zajęciach praktycznych. Zwieńczeniem programu poniedziałkowego była uroczysta kolacja z Balem Seniora. Drugiego dnia konferencji odbyła się Spartakiada, czyli rywalizacja Seniorów w siedmiu różnych konkurencjach sportowych. Zawodom towarzyszyła wspaniała zabawa i rywalizacja w iście olimpijskim stylu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
FUNDUSZ POMERANIA - PORĘCZENIA WADIUM
Powiat Wałecki


Informujemy przedsiębiorców o możliwości skorzystania z oferty Funduszu Pomerania dotyczącej bezgotówkowej formy wniesienia wadium przetargowego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

"Fundusz Pomerania" w Szczecinie (dawniej Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) aktywnie wspiera rozwój firm na terenie województwa zachodniopomorskiego oferując im bezgotówkową formę wniesienia wadium do przetargów publicznych. Jednocześnie Fundusz Pomerania spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn. jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Charakterystyka produktu:
 • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
 • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
 • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
 • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
 • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku
Korzyści dla przedsiębiorcy:
 • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
 • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
 • krótka i szybka procedura
 • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • opłaty za udzielenie:
1. limitu poręczenia wadialnego: 1,0% kwoty limitu (min. 100 zł)
2. poręczenia zapłaty wadium: 0,5% kwoty poręczenia (w ramach limitu wadialnego- min. 100 zł); 1,4% kwoty poręczenia (przypadku poręczenia jednostkowego- min. 200 zł)

Kontakt:
Łukasz Cieszyński - Dyrektor ds. poręczeń, tel. 665 590 560, l.cieszynski@funduszpomerania.pl
Aneta Wiśniewska - Account Manager, tel. 661 590 540, a.wisniewska@funduszpomerania.pl


     
ZIELONA SIŁOWNIA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU

Na boisku przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu powstała mała siłownia zewnętrzna. Zadanie pn.: "Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10a" zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie obejmowało zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, w skład której weszły:
 • zestaw typu wioślarz i rower na pylonie podwójnym,
 • zestaw typu wyciskanie siedząc i motyl na pylonie podwójnym,
 • zestaw typu drążek/podciąg i poręcze równoległe na pylonie podwójnym,
 • zestaw typu orbitrek i biegacz na pylonie podwójnym.
Siłownia zbudowana jest ze stalowych, bezobsługowych urządzeń sprawnościowych odpornych na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, wytworzenie nawyku systematycznego uprawiania sportu, a także promocja zdrowego stylu życia.


     
BRAT PIOTR NOWAK NOWYM KAPELANEM ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W piątek 24 listopada br. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu wybrał nowego kapelana. Został nim brat Piotr Nowak z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.

Bratu Piotrowi serdecznie gratulujemy!


     
POŻEGNANIE ZE SŁUŻBĄ BRYGADIERA
MIROSŁAWA KOSIKOWSKIEGO


W dniu 24 listopada br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyło się uroczyste pożegnanie brygadiera Mirosława Kosikowskiego - Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP w Wałczu, w związku z jego przejściem na emeryturę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu kpt. Maciej Mleczarek, który przedstawił przebieg pracy zawodowej brygadiera Kosikowskiego i podziękował mu za długoletnią i sumienną służbę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu wałeckiego, kapelan strażaków brat Piotr Nowak, dowództwo i koledzy z jednostki oraz rodzina i przyjaciele. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz podziękował brygadierowi za 35 lat służby, za jego zaangażowanie w pracę zawodową, ale także w sprawy społeczne. Życzył niesłabnących sił ducha i zapału do dalszych działań i wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej.


     
AKADEMICKA SCENA KLASYKI - KLASYCZNY BON TON

W dniu 24 listopada br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbył się koncert Akademicka Scena Klasyki - Klasyczny BON TON. Organizatorami koncertu byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Stowarzyszenie Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W koncercie wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W programie, miłośnicy muzyki klasycznej mogli usłyszeć m. in. utwory Vivaldiego, Haydna, Beethovena, Boccheriniego i Carpentiera. Na scenie zaprezentowali się Adam Jaszkowic - baryton, Maria Madro - wiolonczela, Kalina Przywecka - flet poprzeczny, Monika Sroczyńska - fortepian oraz Marek Giłka - fortepian.
Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.


     
NAGRODA SPECJALNA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU

W dniu 23 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner spotkali się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu. Okazją do spotkania było otrzymanie przez Urząd nagrody specjalnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiat Wałecki
Do otrzymania nagrody premiowane były urzędy, które w 2017 roku uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, koncentrują się na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz świadczą wysokiej jakości doradztwo zawodowe. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uplasował się na pierwszym miejscu wśród instytucji zatrudnieniowych województwa zachodniopomorskiego, zajmując 14 lokatę w skali kraju. Starosta pogratulował pracownikom skutecznej realizacji zadań związanych z kształtowaniem polityki lokalnego rynku pracy oraz rozwojem kapitału ludzkiego w regionie, podziękował za ich zaangażowanie i wkład wnoszony w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.


     
SPOTKANIE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE WAŁECKIM

W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się czwarte spotkanie zorganizowane z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie wałeckim. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Poprowadził je Jerzy Wójtowicz - pracownik ROPS w Szczecinie. Uczestnikami spotkania byli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW W KATEGORII "TRÓJEK" W WAŁCZU


W dniach 10 - 12 listopada br. w Wałczu odbył się VII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w kategorii "trójek". Organizatorami turnieju byli Uczniowski Klub Sportowy Volley Wałcz oraz Fundacja Małgorzaty Glinki.

W turnieju wystartowały 54 zespoły (30 drużyn w kategorii dziewcząt i 24 zespoły w kategorii chłopców) skupiając łącznie ponad 230 uczestników oraz ich trenerów, reprezentujących 7 województw.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna UKS Jasieniak Gdańsk przed UKS VICTORIA LUBOWIDZ oraz UKS OPP Kołobrzeg. W kategorii chłopców najlepszy okazał się zespół Bzura Ozorków przed UKS Jasieniak Gdańsk oraz UKS "13 Joker" Tomaszów Mazowiecki. Podczas turnieju obecna była Małgorzata Glinka, która dopingowała uczestników turnieju oraz wręczała nagrody, medale, dyplomy i puchary. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał podziękowanie za wkład w rozwój piłki siatkowej w powiecie wałeckim.
Udział Małgorzaty Glinki w wałeckim turnieju zbiegł się z inauguracją projektu "Glinka Academy", który skierowany jest do 25 klubów z całej Polski. W projekcie weźmie udział także UKS Volley Wałcz. Wałecki klub został jako jedyny w Polsce wytypowany do zorganizowania turnusów wakacyjnych dla 1200 uczestników. W lipcu i sierpniu 2018 roku w Wałczu odbędą się cztery turnusy sportowe, w czasie których podczas 10-dniowego pobytu dzieci będą uczestniczyć w zajęciach treningowych i brać udział w turniejach, ale także poznawać zakątki powiatu wałeckiego. VII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. UKS Volley Wałcz


     
POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada br. Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Tadeusz Wenio reprezentowali Powiat Wałecki na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W obchodach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski - Poseł na Sejm RP, Marek Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcz, radni, kombatanci, harcerze, przedstawiciele instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, przedszkoli, zakładów pracy i stowarzyszeń oraz mieszkańcy powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przemówienie wygłosiła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 15-LECIA DZIAŁALNOŚCI
UKS "BŁYSKAWICA" Z DĘBOŁĘKI
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


W dniu 10 listopada br. Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" działający przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce świętował jubileusz 15-lecia swojej działalności. W uroczystości połączonej z obchodami Święta Niepodległości oraz zawodami XI Pucharu Niepodległości w Radioorientacji Sportowej wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pani Wicestarosta pogratulowała dzieciom i młodzieży wspaniałego występu podczas uroczystego apelu upamiętniającego 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a z okazji jubileuszu klubu sportowego życzyła zarówno trenerom jak i zawodnikom dalszych sukcesów, rozwijania talentów, pasji i zainteresowań oraz niezapomnianych emocji sportowych.


     
MASŁO OSTROWIECKIE NA LIŚCIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Powiat Wałecki

W dniu 10 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się w Starostwie Powiatowym w Wałczu z Państwem Barbarą i Andrzejem Przyweckimi. Okazją do spotkania było wpisanie masła ostrowieckiego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych.

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz pogratulował Państwu Przyweckim zaszczytnego wyróżnienia oraz życzył dalszych sukcesów i inicjatyw mających na celu popularyzację wyrobów tradycyjnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Lista Produktów Tradycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego od 27 września br. zawiera 45 pozycji, a masło ostrowieckie jest pierwszym produktem z kategorii Oleje i tłuszcze. Masło było wytwarzane na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego od dawna. Jego produkcja była ściśle związana z występowaniem dużych obszarów, bogatych w zioła łąk, na których wypasano krowy. Dawniej mieszkańcy wsi spożywali tylko te produkty, które sami wytworzyli. Do najczęściej spożywanych produktów należały produkty mleczne - twaróg, masło, maślanka. W latach 40. XX w. wieś Ostrowiec została zamieszkana przez ludność przybyłą z innych regionów Polski. Nowi mieszkańcy wsi zajmowali się m.in. wyrobem masła według receptur, które przywieźli ze swoich rodzinnych stron. Masło wyrabiane było głównie na potrzeby własne, a jeśli udało się wyprodukować więcej, niż potrzebowała tego rodzina, sprzedawano go wczasowiczom wypoczywającym nad okolicznymi jeziorami. Ostrowieckie masło sprzedawano również na pobliskim wałeckim rynku. Bazę surowcową do wyrobu masła stanowiło mleko pozyskiwane od krów z własnych gospodarstw. Po udoju, mleko pozostawiano w zimnym miejscu w celu oddzielenia śmietany. Oddzieloną po dwóch dniach śmietanę wlewano do drewnianego urządzenia zwanego kierzynką, służącego do ubijania masła i ubijano. Ubitą bryłę wyjmowano z kierzynki, opłukiwano zimną wodą i formowano w kształt osełki. Według miejscowej tradycji, w okresie Wielkanocy, wyrabiano również masło w kształcie np. baranka lub kurki. Masło przechowywano w kamiennych naczyniach - popularnych kamionkach. Dodatkowo, produktem ubocznym przy ubijaniu masła była maślanka, którą bardzo chętnie spożywano jako pożywny i gaszący pragnienie napój. Państwu Przyweckim serdecznie gratulujemy!


     
KONCERT Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek 10 listopada br. z inicjatywy Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu. Tematem przewodnim koncertu był sport II Rzeczypospolitej. W piosenkach z lat 20-tych zaprezentowali się: Julya Amirita, Barbara Ducka, Natalia Kędzierska, Sławomir Głazek, Artur Gotz, Marek Giłka oraz wałecka młodzież. Koncert wyreżyserował Tomasz Gęsikowski, a poprowadził go Andrzej Precigs. Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE Z PROBOSZCZEM PARAFII PW. ŚW. ANTONIEGO
W WAŁCZU


Powiat Wałecki
W czwartek 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek spotkali się z Ojcem Waldemarem Korbą. Spotkanie było okazją do złożenia Ojcu gratulacji w związku z nominacją na Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.

Starosta Wałecki życzył Proboszczowi niesłabnących sił ducha, realizacji zamierzeń oraz owocnej służby na rzecz społeczności powiatu wałeckiego.


     
WIZYTA STUDYJNA SAMORZĄDOWCÓW Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I LUBUSKIEGO W BRUKSELI

W dniach 6 - 8 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, na zaproszenie europosła prof. Dariusza Rosatiego, wziął udział w wizycie studyjnej samorządowców z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego w Brukseli.

W czasie wizyty uczestnicy odwiedzili Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Parlament Europejski, gdzie wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej Gospodarka i Środowisko Naturalne, zwiedzili Parlamentarium oraz Komitet Regionów. Mieli też okazję spotkać się z europosłem Januszem Lewandowskim i prof. Jerzym Buzkiem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZEDSTAWIENIE "NIE BÓJMY SIĘ ŚWIĘTOŚCI" W DĘBOŁĘCE

W dniu 5 listopada br. Koło Terenowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dębołęce zaprosiło mieszkańców do wspólnego obejrzenia w świetlicy wiejskiej przedstawienia pt. "Nie bójmy się świętości". Występ został przygotowany przez Panie Justynę Monicką oraz Bogusławę Wojdyłę. Wzięły w nim udział dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie oraz młodzież licealna ucząca się w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród zaproszonych gości znalazł się Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce Agnieszka Żebrowska oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Rudkach ks. Edward Strojek.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII