POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
STACJA METEOROLOGICZNA W POWIECIE WAŁECKIM

Powiat Wałecki
W dniu 30 października 2017 r. w Tucznie dokonano odbioru stacji meteorologicznej przeznaczonej do Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) na terenie powiatu wałeckiego. Stacja zlokalizowana jest w sąsiedztwie stadionu miejskiego w Tucznie. Powstała jako efekt zawartej w lipcu br. umowy pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Starostwem Powiatowym w Wałczu, Gminą Miejską Wałcz oraz Gminami Wałcz, Tuczno, Mirosławiec i Człopa na realizację zadania.

Stacja zostanie włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i od 21 marca 2018 r. będzie dokonywała pomiarów siły wiatru, temperatury gruntu, temperatury powietrza oraz ilości opadów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W stacji będzie również mierzona polowa pojemność wody, niezbędna do wyliczania Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla powiatu, na którym opiera się obecny monitoring suszy rolniczej, prowadzony na podstawie bieżącej oceny niedoboru wody w okresie wegetacyjnym. W oparciu o Klimatyczny Bilans Wodny, system (SMSR) ma na celu wskazanie obszarów, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.
Stacja meteorologiczna ma za zadanie wesprzeć rolników z powiatu wałeckiego oraz powiatów ościennych w planowaniu prac polowych, a uzyskiwane pomiary mogą okazać się przydatne nie tylko w monitoringu suszy, ale także podczas intensywnych opadów, przy silnym i porywistym wietrze czy w czasie przymrozków wiosennych.


     
JUBILEUSZ 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI CARITAS
PARAFII PW. ŚW. ANTONIEGO W WAŁCZU


W sobotę 28 października br. Caritas przy parafii pw. św. Antoniego w Wałczu świętował jubileusz 20-lecia działalności. W spotkaniu wzięli udział m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta podziękował członkom Parafialnego Zespołu Caritas za zaangażowanie i wszechstronne działania charytatywne prowadzone na rzecz społeczności powiatu wałeckiego oraz za życzliwość i dobre słowo niesione potrzebującym. Życzył także jak najlepszego zdrowia oraz pomyślnej realizacji założonych celów.


     
40. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ
"WOBEC WŁASNEGO CZASU"


Powiat Wałecki
W miniony weekend w Wałeckim Centrum Kultury odbył się 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej "Wobec własnego czasu". W uroczystej inauguracji Turnieju wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Przesłuchania konkursowe, w których wzięło udział ponad sześćdziesięciu uczestników (w tym sześcioro wałczan) trwały dwa dni. W jury zasiedli aktorzy Katarzyna Maciąg i Lesław Żurek oraz specjalista od poezji śpiewanej Kacper Przybyła. Honorowym członkiem jury był aktor Marian Dziędziel. Uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach teatralnych i poezji śpiewanej, które prowadzili członkowie jury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagroda Grand Prix trafiła do Bartosza Mazurkiewicza z Dębna. Główną nagrodę w kategorii "wywiedzione ze słowa" otrzymał Sebastian Komadowski z Nowego Glinnika. W kategorii recytacje pierwsze miejsce zajął Daniel Janicki ze Szczecina, a w kategorii poezji śpiewanej komisja przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca: Szymonowi Bruckiemu z Torunia i Szymonowi Sroka ze Starogardu Gdańskiego.
Jubileusz był okazją do uhonorowania osób związanych z turniejem. Pamiątkowe grawertony otrzymali twórcy turnieju: Barbara Tuderek, Zuzanna Przeworska, Kazimierz Fecek, Tadeusz Szostek i Jerzy Radkiewicz oraz osoby szczególnie związane z jego organizacją: Ewa Reprecka, Krystyna Skrzypczak i Wiesława Szczygieł.
Turniejowi towarzyszył recital "Od Kofty ... do Korcza" Michała Bajora oraz spektakl "Bóg Mordu" Yasminy Reza.
Fot. Wałeckie Centrum Kultury


     
MECZ BOKSERSKI POLSKA - WŁOCHY

W sobotę 28 października br. w hali widowiskowo - sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu odbył się mecz bokserski reprezentantek kadry narodowej Polski i Włoch w boksie kobiet. Sportowej rywalizacji przyglądali się m. in. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz przy wsparciu Urzędu Miasta Wałcz, Starostwa Powiatowego w Wałczu, Gminy Wałcz, podmiotów prywatnych i dostarczyło wielu wrażeń i niezapomnianych sportowych emocji.
Fot. Ula Aramowicz, Bartosz Ćmiel - 1kadr.pl


     
SPOTKANIE Z KS. PRAŁATEM ANTONIM BADURĄ
ORAZ ALICJĄ KUCZKOWSKĄ

Powiat Wałecki

27 października br. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner spotkali się z ks. prałatem Antonim Badurą oraz Panią Alicją Kuczkowską - prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

Spotkanie było okazją do podsumowania XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu oraz do promocji publikacji pt. "150-lecie kościoła pw. św. Mikołaja w Wałczu 1867-2017" opracowanej przez Marka Lewandowskiego przy współpracy ks. Antoniego Badury i ks. Tadeusza Ceynowy.


     
Powiat Wałecki
Remont windy w budynku B
Starostwa Powiatowego


Zakończono realizację zadania pn. "Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54" dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B.

Wykonawcą remontu windy była firma POWER - TECH Janusz Marcin Ejma ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 26 października br. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Akcja po raz kolejny zakończyła się sukcesem. Przyłączyło się do niej 59 osób, które łącznie oddały ponad 25 litrów krwi.
Bardzo dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE.


     
Podpisanie umowy

Powiat Wałecki
W dniu 24 października 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. "Usprawnienie zarządzania energią w budynku - prace termomodernizacyjne w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem za Zakład Aktywności Zawodowej", którego całkowita wartość wynosi 9 317 714,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwotę 959 224,00 zł.

Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów zawiązanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.
W modernizowanym budynku powstanie Zakład Aktywności Zawodowej, w którym rehabilitację zawodową będzie odbywało 60 osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem przedsięwzięć termomodernizacyjnych będzie:
 • modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy),
 • wymiana stolarki drzwiowej U=1,3,
 • wymiana stolarki okiennej U=0,9,
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • docieplenie - stropodach,
 • docieplenie - ściana zewnętrzna,
 • docieplenie - podłoga na gruncie.


     
Przegląd Zespołów Śpiewaczych oraz jubileusz 10-lecia Zespołu "Jarzębina" z Hanek

21 października br. w Hankach odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych oraz jubileusz 10-lecia Zespołu "Jarzębina" z Hanek w ramach projektu pn. "Krzewienie kultury muzycznej" dofinansowanego z budżetu Powiatu Wałeckiego. W spotkaniu wzięli udział m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Dowódca 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow, dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida, radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze z Wałcza, Niemicy, Mścic i Mirosławca oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki pogratulował wszystkim artystom wspaniałych występów, a członkom Zespołu "Jarzębina" z Hanek z okazji jubileuszu pracy artystycznej złożył serdeczne podziękowania za to, że realizując swoje pasje współtworzą i pielęgnują najcenniejsze wartości kultury ludowej naszego regionu. Dziękując za zaproszenie, Starosta życzył także dalszych sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i radości płynącej ze wspólnego muzykowania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. Dorota Jóźków


     
Zachodniopomorska Sieć Zakładów Aktywności Zawodowej

20 października br. powstała zachodniopomorska sieć Zakładów Aktywności Zawodowej. Celem współpracy jest wspólne działanie ukierunkowane na zwiększenie roli i znaczenia zakładów aktywności zawodowej w regionie, wymiana dobrych praktyk oraz wzrost jakości usług społecznych świadczonych przez te podmioty.
Powiat Wałecki

Sieć będzie tworzona na fundamencie zasad: partnerstwa, subsydiarności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz suwerenności stron, w rozumieniu zasad współpracy.
Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Sieci znalazły się zarówno przedstawiciele istniejących jak i dopiero powstających ZAZ:
 • fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Gryfinie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie oraz
 • Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie zadeklarował wsparcie sieci ZAZ poprzez działania realizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.


     
Europejski Dzień Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

20 października br. z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Wałczu spotkały się Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki, Danuta Kęsek - Członek Zarządu Powiatu oraz Bożena Terefenko - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu. Gości przywitała Jadwiga Kosidło - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obchody Europejskiego Dnia Seniora mają wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie im dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia złożyła najserdeczniejsze życzenia długich lat wypełnionych zdrowiem, radością oraz szacunkiem drugiego człowieka, ludzką życzliwością i miłością najbliższych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dzień Poparcia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Październik jest miesiącem obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego. W dniu 18 października br. mieszkańcy Wałcza włączyli się w ideę manifestowania poparcia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi uczestnicząc w Dniu Poparcia i Akceptacji na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. W marszu wzięli udział m. in. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz przedstawiciele jednostek i instytucji powiatowych i miejskich na co dzień zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obchody rozpoczęły się przemarszem z Placu Wolności do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie blisko 200 osobowa grupa uczestników wydarzenia przysłuchiwała się Debacie Oksfordzkiej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 RCKU, której teza brzmiała "Polacy są społeczeństwem tolerancyjnym wobec Osób z Zaburzeniami Psychicznymi".
Spotkanie w WCK było doskonałą okazją do podsumowania wyników konkursu literackiego pn. "Ci, którzy więcej czują, inaczej rozumieją, dlatego bardziej cierpią….". W trakcie wydarzenia zaprezentowano także wyniki sondażu ulicznego przedstawiającego zdanie mieszkańców Wałcza na temat postaw społecznych wobec problematyki zdrowia psychicznego.


     
Święto Wojsk Łączności i Informatyki

17 października br. w 100 batalionie łączności uroczyście obchodzono Święto Wojsk Łączności i Informatyki. W wydarzeniu wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dowódcą uroczystości był szef sztabu 100 batalionu łączności kpt. Krzysztof Dąbkiewicz, który o godz. 11.00 złożył meldunek dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód o gotowości pododdziałów do uroczystości, w ten sposób rozpoczynając obchody święta. Dzień tak ważny dla łącznościowców był też okazją do podziękowania żołnierzom za codzienny trud pracy i zaangażowanie podczas ćwiczeń oraz do wręczenia wyróżnień. Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Decyzji Ministra Obrony oraz Rozkazów Dowódcy BWD WKP-W i 100 batalionu łączności wręczono wyróżnionym odznaczenia, nagrody uznaniowe i listy gratulacyjne. Następnie przed defiladą pododdziałów zaproszeni goście mogli wysłuchać krótkiego koncertu Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Na zakończenie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu przeprowadziła pokaz pn. "Historia koszar przy ulicy Kościuszki".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
Podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu

16 października 2017 r. Powiat Wałecki jako lider Wałeckiej Grupy Zakupowej po raz piąty podpisał umowę na dostawę energii elektrycznej i gazu.
Powiat Wałecki

Powiat zawarł umowę na dostawę energii w imieniu własnym oraz:
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu (sygnalizacja świetlna),
Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu,
Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu,
Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu,
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Powiat zawarł także umowę w imieniu własnym oraz Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu oraz Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu na dostawę gazu.
Prognozowane oszczędności dla Powiatu Wałeckiego w opłatach za energię elektryczna wyniosą do końca 2018 roku ok. 115 000 zł a w opłatach za gaz ok. 10 000 zł.


     
Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

16 października br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyła się miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Wicekurator Oświaty Robert Stępień, Prezes Zachodniopomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie Adam Zygmunt, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski oraz przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, szkolnictwa, związków zawodowych oraz przedsiębiorców.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie spotkania wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego oraz nagrody Burmistrza Miasta Wałcz za całokształt pracy dydaktycznej. Wicekurator Oświaty Robert Stępień wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Miejski Dzień Edukacji Narodowej uświetnił koncert zespołu Trio Lyrico.


     
Koncert zespołu smyczkowego "Quattro Corde" z Ukrainy

15 października br. odbył się koncert ukraińskiego zespołu smyczkowego "Quattro Corde" w Wałeckim Centrum Kultury w repertuarze dzieł kompozytorów z Iwano-Frankiwska i Podkarpacia pn. "Muzyka Iwano-Frankiwska". Wydarzenie, którego organizatorami byli Zarząd Koła w Wałczu oraz Zarząd Oddziału w Koszalinie Związku Ukraińców w Polsce, dofinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Jubileusz XXX-lecia Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu
Powiat Wałecki

14 października 2017 r. Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu obchodził jubileusz XXX-lecia. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Gościem specjalnym jubileuszu był Sensei Masaya Kohama /9 Dan/ z Japonii. Spotkanie poprowadził Prezes Klubu Karate Tradycyjnego Krzysztof Gwizdała, który powitał zebranych gości oraz podziękował instytucjom, w tym Starostwu Powiatowemu w Wałczu, za wspieranie rozwoju karate na terenie powiatu.

Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny wręczył wyróżnienia trenerom klubu, podziękował za dotychczasową pracę z młodzieżą oraz życzył satysfakcji w pracy trenerskiej i poczucia dumy z sukcesów wychowanków. Prezes KKT Wałcz dziękując za życzenia zadeklarował, że razem z trenerami i instruktorami będzie pracować na rzecz rozwoju karate w Powiecie Wałeckim przynajmniej przez kolejne 30 lat. Trzymamy za słowo i życzymy powodzenia!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiatowe Dni Edukacji Narodowej

13 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyli m.in. Wicekurator Oświaty Robert Stępień, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu Bogdan Białas, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownicy administracji i obsługi szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner podziękowała nauczycielom za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie. Ponadto Starosta Wałecki oraz Wicestarosta wręczyli akty nadania stopnia Awansu Zawodowego na Nauczyciela Mianowanego oraz listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali awans na stopień Nauczyciela Dyplomowanego. Ponadto Nagrody Starosty otrzymali pracownicy administracyjni, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.


     
Sukces wałeckich bokserek

13 października 2017 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się ze złotą medalistką VI Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w boksie Anną Góralską, Dominiką Pogrzebską - Wicemistrzynią Polski Kadetek oraz ich trenerami Zbigniewem i Łukaszem Butryńskimi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zawodniczka Klubu Sportowego "Korona" Wałcz Anna Góralska tytuł Mistrzyni Polski zdobyła już po raz piąty, a trzeci z rzędu. Starosta złożył zawodniczkom i trenerom serdeczne gratulacje i życzył im dalszych sukcesów sportowych, niezapomnianych emocji w rywalizacji i podążania za marzeniami.


     
Spotkanie Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego w Wałczu

W dniach 12-13 października br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się Konferencja Dyrektorów Zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej. Organizatorem konferencji był Dom Pomocy Społecznej w Wałczu. W konferencji uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematyka spotkania dotyczyła m.in. mowy ciała w pracy menadżera pomocy społecznej, odpowiedzialności dyrektora DPS-u za indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne mieszkańca oraz postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego w obiektach DPS.


     
XIX DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W WAŁCZU

W dniach 24 września - 12 października 2017 r. odbywały się w Wałczu XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku były one połączone z obchodami jubileuszu 150-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Mikołaja w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy parafii. W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej odbył się Integracyjny Festyn Rodzinny w ogrodach przy plebanii, spotkanie z poezją wałeckich twórców pióra, koncert pn. "Myśląc Ojczyzna" w wykonaniu Krzysztofa Leśniewicza oraz Benigny i Marii Jaskulskich, widowisko artystyczne pn. "Wstańcie! Chodźmy!" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, wernisaż prac wykonanych podczas pleneru malarskiego i fotograficznego na temat "Kościół naszym domem" oraz wiele innych. Zwieńczeniem tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej był koncert "Bogurodzica" w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 60-LECIA ODDZIAŁU REJONOWEGO POLSKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W WAŁCZU


11 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60 - lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uroczystość przybyło ponad 250 członków Związku oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych, asystent Posła na Sejm RP Jerzy Naczk, Przewodnicząca Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaprzyjaźnione stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz dyrektorzy Ośrodków Społecznych.
Uroczystość jubileuszu była okazją do wyróżnienia członków Związku nagrodami za działalność społeczną oraz podziękowań dla najstarszych członków. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz złożył członkom Związku gratulacje i podziękowania za podejmowanie działań na rzecz mieszkańców powiatu wałeckiego wkraczających w Złotą Jesień Życia.


     
ĆWICZENIA TAKTYCZNO - BOJOWE POD KRYPTONIMEM "URZĄD 2017" W STAROSTWIE POWIATOWYM W WAŁCZU

11 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem "Urząd 2017".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki ochrony przeciwpożarowej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Straży Pożarnej w Wałczu, a także jednostki z OSP Szwecja, OSP Piecnik, OSP Mirosławiec, OSP Marcinkowice, OSP Tuczno, OSP Człopa, Policja oraz zespół ratownictwa medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie- Filia Wałcz.
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej, w tym z m. in. z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa wysokościowego, kwalifikowanej pierwszej pomocy a także współpracy ze służbami współdziałającymi.


     
XI MARSZ ŻYCIA I NADZIEI

10 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny wzięli udział w XI Marszu "Życia i Nadziei" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przesłaniem marszu jest zachęcenie kobiet to poddawania się profilaktycznym badaniom ultrasonograficznym piersi, co pozwala na wczesne wykrycie nowotworu. Różowy korowód, z udziałem członkiń stowarzyszenia, przedstawicieli władz samorządowych oraz młodzieży z wałeckich szkół, ruszył z Placu Wolności w stronę Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie na uczestników marszu czekały występy artystyczne przygotowane przez uczniów, nauczycieli i absolwentów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Po części artystycznej zgromadzeni wysłuchali referatu na temat profilaktyki badania piersi Pani Elżbiety Sobolewskiej. Każdy z uczestników otrzymał różową wstążkę - symbol walki z rakiem piersi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie/ restauratorskie/ roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Powiat Wałecki

W dniu 9 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałeckim a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Wałczu w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach zakresu rzeczowego zadania zostanie wykonany kolejny etap prac przy elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wałczu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 64 000 zł. Na realizację zadania Parafia pozyskała 10 000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 10 000 zł na ten cel przeznaczy także Powiat Wałecki.


     
POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

9 października br. na Stadionie Miejskim w Wałczu odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe, w których uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego. Otwarcia zawodów dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który wszystkim zawodnikom i zawodniczkom życzył uzyskania jak najlepszych wyników sportowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji szkół podstawowych w kategorii dziewcząt zwyciężyły zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Tucznie, a w kategorii chłopców zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu. Wśród młodzieży gimnazjalnej zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców najlepsze okazały się drużyny z Gimnazjum w Mirosławcu, a wśród szkół ponadgimnazjalnych - zawodniczki i zawodnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować Powiat Wałecki na Mistrzostwach Województwa, które odbędą się 19 października br. w Tychowie.


     
VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ W WAŁCZU

W dniach 7-8 października br. w Wałczu odbył się VII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii "czwórek", w którym rywalizowało 18 zespołów i blisko 120 zawodniczek. Po zaciętej rywalizacji o Puchar Małgorzaty Glinki zwyciężyły zawodniczki MUKS Pasek Będzin I, przed Glinka Academy Volley I Wałcz oraz Glinka Academy Pogodno I Szczecin. Dekoracji najlepszych zespołów dokonał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który wręczył zawodniczkom medale, puchary i nagrody rzeczowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami turnieju byli UKS Volley Wałcz oraz Fundacja Małgorzaty Glinki "Glinka Academy".
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".


     
ZJAZD ABSOLWENTÓW W WAŁCZU

7 października br. miał miejsce Zjazd Absolwentów szkół wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu pod hasłem "Spotkajmy się po latach". "Budowlanka" w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia, natomiast "Zawka" istnieje już od 140 lat.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Antoniego, po której uczestnicy przemaszerowali na uroczystą akademię do Wałeckiego Centrum Kultury. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu sztandaru. W uroczystości wzięli udział m. in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Uczestnicy Zjazdu wzięli także udział w spotkaniach w szkołach oraz w Balu Absolwenta.


     
III SPOTKANIE POKOLEŃ W CZŁOPIE

6 października br. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyło się III Spotkanie Pokoleń. Na scenie zaprezentował się Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który w swoim wystąpieniu przedstawił znane pieśni narodowe, efektownie przechodząc tańcem i śpiewem do współczesnych czasów najsłynniejszych światowych musicali oraz Chór Cantores z Człopy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA

6 października br. w Wałczu 43 elewów Służby Przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100 batalionu łączności. W uroczystości uczestniczyli p.o. Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ - Wschód płk Jacek Siarkowski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Dowódca 100 bł ppłk Sebastian Trojanowski, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu wałeckiego oraz rodziny żołnierzy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości odczytano rozkaz o wyróżnieniach dla żołnierzy Służby Przygotowawczej i wręczono listy gratulacyjne.
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW W KATOWICACH
Powiat Wałecki

W dniach 5-6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Podczas Forum Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Skarbnik Powiatu Paweł Gwozdecki.

Samorządowe Forum łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów, innowacji i infrastruktury. W czasie dwóch dni spotkań uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w 15 konferencjach, 90 panelach i usłyszeć ponad 500 wystąpień na takie ścieżki tematyczne, jak: "Kongres Skarbników Polskich Samorządów", "Zjazd Sekretarzy", "Forum Przewodniczących Rad", "Miasto Przyszłości", "Majątek komunalny - finansowanie i zarządzanie", "Samorządowe Forum Zdrowia", "Reforma Oświaty a samorząd", "Audyt wewnętrzny w JST", "Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich", "Jakość życia seniorów", "Strategie zrównoważonej mobilności w miastach", "Mieszkalnictwo i rewitalizacja", "Kongres kierowników USC", "Cyberbezpieczeństwo" oraz "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". Pierwszy dzień forum zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której uhonorowani zostali laureaci rankingów "WSPÓLNOTY": "Wydatki inwestycyjne samorządów" oraz "Wydatki JST na ochronę zdrowia".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium S.A., a współgospodarzami: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice. Partnerem merytorycznym Forum była m.in. Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, a patronat medialny nad wydarzeniem objął Portal Prawo Dla Samorządu.


     
X WAŁECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "CON ANIMA" 2017


5 października br. w Wałeckim Centrum Kultury już po raz dziesiąty odbyły się Wałeckie Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych "Con Anima". Organizatorem wydarzenia był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu.

Celem "Con Animy" jest promowanie twórczości osób niepełnosprawnych. W tegorocznych Spotkaniach wzięło udział 15 ośrodków reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnością, m. in. ze Szczecina, Osiny, Białogardu, Wielenia, Szczecinka, Gryfic, Krajenki, Lipki, Drawna, Stargardu i oczywiście z Wałcza (reprezentacja Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W Spotkaniach uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Członek Zarządu Powiatu - Danuta Kęsek, Przewodniczący Rady Powiatu - Bogdan Białas, Poseł na Sejm Paweł Suski, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz- Joanna Rychlik- Łukasiewicz, Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i Powiatu, policji, firm, szkół i uczelni wyższych oraz instytucji współpracujących z WTZ. Programy i prace zaprezentowane w czasie "Con Animy" wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym. Spotkanie poprowadziła Jolanta Pawlus - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu.
W tym roku jury w składzie: Ewa Pastusiak, Krystyna Skrzypczak i Zbigniew Suchoripa, biorąc pod uwagę wyraz artystyczny, oryginalność wykonania, stopień trudności przygotowania prezentacji oraz dostosowanie programu do możliwości wykonawców przyznało Grand Prix Wałeckich Spotkań Artystycznych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "ATUT" w Szczecinku. Ci sami artyści otrzymali nagrodę honorową "Maski Con Anima" od jury, w skład którego weszli reprezentacji WTZ Wałcz: Izabela Pycia, Katarzyna Malewska i Zbigniew Charkiewicz.
Na pierwszych trzech miejscach podium znaleźli się:
I miejsce: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ze Szczecina,
II miejsce: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Gryfic,
III miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Wałczu.
Uroczystość była współfinansowana przez PFRON za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz, Urząd Gminy Wałcz, firmę Victoria Cymes Sp. z o.o. w Wałczu oraz Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. w Tucznie.
Zwieńczeniem przeglądu artystycznego była konferencja pn. "Podsumowanie 10 - letnich działań Powiatu Wałeckiego na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie Spotkań Artystycznych Con Anima".


     
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Powiat Wałecki
3 października br. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczyli starostowie powiatów, wicestarostowie, skarbnicy, geodeci powiatowi, Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz goście specjalni - prelegenci: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Agnieszka Majewska, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz oraz Główny Księgowy Wojewody Lidia Modrzejewska-Markiewicz.

Tematem przewodnim spotkania był realizowany w ramach RPO WZ projekt pn. "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", którego celem jest wdrożenie e-usług dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. W jego ramach zostaną wdrożone jednolite standardy integracyjne w zakresie danych, usług oraz systemów teleinformatycznych i dziedzinowych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenia dysproporcji rozwoju regionu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które w sposób prosty i zorganizowany umożliwią integrację, przyjmowanie i udostępnianie danych zgodnie z modelem społeczeństwa informacyjnego oraz usprawnią między jednostkami administracji publicznej procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych.
Wdrożenie projektu sprowadza się do rozwoju infrastruktury informatycznej, w tym rozwoju aplikacji i systemów bazodanowych poprawiających efektywność zarządzania oraz upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych i instytucji publicznych z klientami w prosty i bezpieczny sposób. Uczestnicy Konwentu zdecydowali o powołaniu zespołu specjalnego w skład, którego weszli: Przewodniczący Konwentu Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Białogardzki, Skarbnik Powiatu Stargardzkiego oraz Członkowie Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Zespół planuje spotkać się w najbliższym czasie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem w celu omówienia wątpliwości dotyczących wdrażania i finansowania projektu.


     
PODPISANIE UMOWY NA ZAKUP SAMOCHODÓW DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA WARSZTATU TERAPII
ZAJĘCIOWEJ ORAZ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WAŁCZU


Powiat Wałecki
W dniu 2 października br. w Szczecinie w siedzibie PFRON została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu 2 dziewięciomiejscowych busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. W imieniu Powiatu Wałeckiego umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.

Zadanie jest realizowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D w zakresie projektów pn. "Likwidacja barier transportowych". Udział procentowy środków PFRON wynosi 70%, a wartość dofinansowania przedsięwzięcia to 160 000,00 zł.


     
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW
PRZY UL. WRONIEJ Z PRZEZNACZENIEM
NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WAŁCZU


Powiat Wałecki
2 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy o roboty budowlane pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym HYDROLOG Stanisław Górski. Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych Zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej".

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.
Celem realizacji zadania będzie dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdzie 60 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
Projekt zakłada utworzenie oraz wyposażenie siedmiu działów w zakładzie: pralni, gastronomii, działu montażu i demontażu, rękodzieła, obsługi terenów zielonych, działu rehabilitacji oraz obsługi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany zostanie również teren wokół Zakładu Aktywności Zawodowej. Wartość robót budowlanych wynosi: 9 185 942,58 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85 % wartości inwestycji.


     
JUBILEUSZ 70-LECIA REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY
W WAŁCZU


Powiat Wałecki
1 października br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wałczu oraz IX Święta Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, skąd korowód prowadzony przez sztandary kół pszczelarskich wyruszył do WCK. W uroczystości uczestniczyli pszczelarze z regionu wraz z rodzinami, samorządowcy oraz sołtysi okolicznych wsi.

Jubileusz był również okazją do odznaczenia szczególnie zasłużonych pszczelarzy. Odznaczenie "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali Panowie: Erwin Bittner oraz Marek Połczyński. Statuetkę ks. dr J. Dzierżona otrzymali: Stefan Olijarczyk, Romuald Pawlak oraz Leszek Witkowski. Wręczono także złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego. Specjalny dyplom honorowych pszczelarzy otrzymali: Bogusława Towalewska, Beata Stankiewicz, Jan Matuszewski oraz Janusz Bartczak. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu śpiewaczego "Chabry".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki złożył pszczelarzom gratulacje i podziękowania za przywiązanie do tradycji i zaangażowanie w rozwój pszczelarstwa w regionie. Życzył im także, oby trudna sztuka jaką jest pszczelarstwo, przynosiła jak najwięcej radości i była powodem satysfakcji.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII