POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
V TURNIEJ STRZELECKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


30 sierpnia 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia "Przyjazny Dom" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu, przy współorganizacji Wałeckiego LOK-u, odbył się V Turniej Strzelecki Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wałeckiego.

W zmaganiach strzeleckich wzięło udział 9 podmiotów zrzeszających osoby niepełnosprawne. Uczestnicy turnieju rywalizowali w kategorii zespołowej oraz indywidualnie w kategorii mężczyzn i kobiet. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli zawodnicy Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu, przed zawodnikami Stowarzyszenia Diabetyków oraz Koła Wałcz Polskiego Związku Głuchych. W klasyfikacji indywidualnej kobiet I miejsce zajęła Jadwiga Łuczak, II miejsce- Teresa Płonka, a III miejsce - Elżbieta Rewers. W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn I miejsce należało do Ryszarda Witkowskiego, II miejsce do Kazimierza Kamińskiego, a III miejsce do Wiesława Pereńca.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dekoracji zawodników dokonali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Po zakończeniu turnieju na uczestników czekała grochówka przygotowana przez Spółdzielnię Socjalną "Ogród Smaków". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Wałeckiego.


     
JUBILEUSZ 10-LECIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
POWIATEM WAŁECKIM, POWIATEM OSNABRÜCK,
MIASTEM WAŁCZ I GMINĄ BAD ESSEN
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniach 24 - 27 sierpnia 2017 r. Starosta Walecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z delegacją Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Urzędu Miasta Wałcz przebywał z wizytą w Bad Essen. Celem wizyty było odnowienie aktu partnerstwa pomiędzy Powiatem Wałeckim, Powiatem Osnabrück, Miastem Wałcz i Gminą Bad Essen z okazji jubileuszu 10-lecia współpracy. Delegaci odwiedzili także 43 Jarmark Historyczny w Bad Essen.


     
DOŻYNKI GMINNE W MIROSŁAWCU

26 sierpnia br. na stadionie miejskim w Mirosławcu odbyły się dożynki gminne połączone z obchodami 50-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Relaks".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. sprawowaną przez wikariusza ks. Marcina Wiśniowskiego. W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska, włodarze poszczególnych gmin powiatu wałeckiego, przedstawiciele organizacji i instytucji działających na obszarze gminy, mieszkańcy, a nade wszystko rolnicy. Przy okazji Święta Plonów, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik wręczył wyróżnienia czynnym rolnikom oraz rolnikom seniorom. Tradycyjnie rozegrany został również konkurs sołectw, w którym niepokonane okazało się Sołectwo Łowicz Wałecki, wyprzedzając Sołectwo Piecnik oraz Sołectwo Próchnowo.


     
KOLOROWY FESTIWAL WODNY W TUCZNIE

12 sierpnia br. na plaży miejskiej w Tucznie odbył się festyn pn. "Kolorowy Festiwal Wodny". Jego główną atrakcją były regaty smoczych łodzi. W zmaganiach rywalizowały osady Starostwa Powiatowego w Wałczu, Urzędu Miejskiego w Tucznie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. Drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Wałczu, po zaciętej walce, wywalczyła I miejsce. Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 25-LECIA URZĘDU ODER - WELSE

Od maja 2007 roku w ramach Transgranicznego Planu Działania współpracują ze sobą przedstawiciele niemieckich i polskich gmin z Euroregionu Pomerania: Urząd Oder - Welse, Schwedt/Oder, Angermünde, Gryfino, Banie, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Moryń, Dębno, Nowogródek Pomorski, Kołbaskowo oraz Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dzięki wspólnemu projektowi pn.: "Prezentacja polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy Urzędem Oder-Welse, Starostwem Powiatowym w Wałczu i gminami Transgranicznego Planu Działania z okazji 25 lecia Urzędu Oder-Welse", dofinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania) został przedstawiony mieszkańcom regionu Doliny Dolnej Odry proces i działania w ramach Trasgranicznego Planu Działania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie wszystkich partnerów wraz z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się w dniu 11 sierpnia 2017 r. podczas jubileuszu 25 - lecia Urzędu Oder-Welse w Pinnow. W ramach konferencji Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz przedstawił prezentację podsumowującą dotychczasową współpracę pomiędzy Powiatem Wałeckim a Urzędem Oder - Welse. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz omówienie kierunków dalszej współpracy. Podczas jubileuszu wręczono także odznaczenia dla zasłużonych osób, instytucji lub organizacji za ich działalność socjalną, kulturalną, gospodarczą i polityczną. Wyróżnieniem za zaangażowanie na rzecz rozwoju polsko - niemieckiej współpracy uhonorowano Starostę Wałeckiego dra Bogdana Wankiewicza.
Powiat Wałecki


     
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

http://www.zarr.com.pl/pl/fundusze-europejskie


     
Perełka ekologiczna Powiatu Wałeckiego to Gospodarstwo Barbary, Andrzeja i Kaliny Przyweckich, mający charakter gospodarstwa ekologicznego.

Od 2004 roku Gospodarstwo Państwa Przyweckich o powierzchni 15,59 ha ma charakter gospodarstwa ekologicznego. Hoduje się w nim bydło mleczne, są to krowy rasy Jersey, produkuje siano oraz uzyskuje się mleko i wytwarza masło i twaróg. Barbara, Andrzej i Kalina Przyweccy w 2014 roku zajęli pierwsze miejsce w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jurorów uwiodło masło ostrowieckie wytwarzane w ich gospodarstwie w Ostrowcu (gm. Wałcz). O maśle ostrowieckim nie sposób napisać bez odwoływania się do filozofii Państwa Przyweckich, której głównym założeniem jest życie w zgodzie z przyrodą. Mleko pochodzące od krów rasy Jersey cechuje się znacznie wyższą zawartością tłuszczu niż u innych gatunków, a oprócz tego przy stosowaniu odpowiedniej technologii żywieniowej zawiera dieny sprzężonego kwasu linolowego, posiadające między innymi bardzo silne właściwości antyrakowe. Ich gospodarstwo znajduje się w obszarze Natura 2000, dlatego prowadzą je w tradycyjny sposób bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych i wykorzystując nieliczne maszyny - nowoczesną kosiarkę, prasę i ciągnik rolniczy. Pan Andrzej Przywecki podkreśla, że w gospodarowaniu na obszarze objętym programem Natura 2000 widzi wyłącznie korzyści, także ekonomiczne. W pełni rozumie obostrzenia wynikające z programu, stosuje się do zaleceń i pozytywnie przechodzi liczne kontrole. Warto dodać, że nagroda w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów" to nie jedyne wyróżnienie Przyweckich. Zajmowali już czołowe miejsca w wojewódzkich konkursach na najlepsze gospodarstwa ekologiczne, są ponadto zdobywcami statuetki ministra rolnictwa, a także "Złotych kłosów" przyznawanych przez wójta gminy Wałcz, a ostatnio na Międzynarodowych Targach "Polagra" w Poznaniu odebrali z rąk ministra rolnictwa prestiżowa nagrodę "Perła 2016" za wyśmienity smak masła ostrowieckiego. Obecnie produkt ten jest wpisywany na listę produktów tradycyjnych ministerstwa rolnictwa. To ciężka praca wszystkich członków rodziny. Krowy wymagają rzetelności, regularności, dlatego nie wyjeżdżamy na wakacje, choć ci, którzy tutaj przyjeżdżają mówią, że wcale nie musimy wyjeżdżać - żartuje Pan Andrzej. Przyweccy utrzymują dwa konie a z szacunku do nich i do ziemi gospodarz przystępując do pracy, pastuje buty, a konie szczotkuje, karmi i czeka aż jedzenie ułoży im się w brzuchach. Konie są nie tylko zwierzętami roboczymi - można je wykorzystywać także do jazdy w siodle, prezentacji bryczek i sań, a nawet do udziału w rekonstrukcjach historycznych, ponieważ nie boją się huku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z dobrodziejstw naszego gospodarstwa, wiedzy doświadczeń i mnogości ziół korzystali strzelcy wyborowi i zwiadowcy 7 Batalionu Strzelców Konnych 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Zasadniczym elementem ćwiczeń było korzystanie z apteki przyrodniczej i wykorzystanie konia jako środka transportu nie standardowego. Poza tym gospodarze posiadają wyszkolone konie, które biorą udział w różnego rodzaju inscenizacjach wojennych. Trzeba zaznaczyć, że pan Andrzej Przywecki i jego córka Kalina są pasjonatami historii. Mają kolekcję starych, unikatowych zdjęć, mundurów i kożuchów wojskowych, a także siodeł i maszyn rolniczych nawet z XIX wieku. Ważnym elementem ich zbiorów jest m.in. zabytkowa sieczkarnia sygnowana napisem "Deustsch Krone".


     

W ramach projektu pn.: "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego ( http://powiatwalecki.bip.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/72.dhtml) zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu".

Termin składania ofert w postępowaniu: 11 września 2017 r. godz. 10:15.


     
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

10 sierpnia 2017 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wziął udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Koła Terenowego Związku Sybiraków w Wałczu. Prezesem Zarządu Koła został wybrany ponownie Pan Robert Karbowniczek.


     
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

10 sierpnia 2017 r. w koszarach 100 batalionu łączności i 104 batalionu logistycznego przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości wzięli udział płk Jacek Rolak - Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, ppłk Sebastian Trojanowski - Dowódca 100 batalionu łączności, mjr Sławomir Jurczyk - Zastępca Dowódcy 104 batalionu logistycznego, przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski - Wójt Gminy Wałcz oraz rodziny żołnierzy i mieszkańcy powiatu wałeckiego.
Starosta Wałecki złożył dowództwu, żołnierzom i pracownikom cywilnym gratulacje oraz życzenia wytrwałości i sukcesów w wykonywanej Służbie, poczucia szczególnej dumy i spełnienia w Misji obrony naszej Ojczyzny, a także zdrowia, sukcesów w wyszkoleniu bojowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Fot. kpr. Tomasz Minko


     
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW
UJĘTYCH W KONTRAKCIE SAMORZĄDOWYM

Powiat Wałecki

W dniu 2 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu w obecności Anny Mieczkowskiej - Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Starosty Wałeckiego - dr Bogdana Wankiewicza oraz przedstawicieli Gmin Powiatu Wałeckiego: Burmistrza Miasta Wałcz - Bogusławy Towalewskiej, Burmistrza Mirosławca - Piotra Pawlika, Burmistrza Tuczna - Krzysztofa Hary, Burmistrza Miasta i Gminy Człopa - Zdzisława Kmiecia oraz Wójta Gminy Wałcz - Jana Matuszewskiego przybyłych wraz ze Skarbnikami Gmin, zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów ujętych w Kontrakcie Samorządowym pn. "Metalowa dźwignia regionu - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".

W ramach Kontraktu zrealizowanych zostanie 21 priorytetowych zadań, przygotowanych wspólnie przez samorządy Powiatu Wałeckiego. Kontrakt jest drugim co do wielkości na Pomorzu Zachodnim, a wartość zawartych w nim inwestycji opiewa na kwotę 42,2 mln złotych. Zadania realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego to m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych Obszaru Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), utworzenie wałeckiego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje", doskonalenie uczniów oraz wyposażenie placówek edukacyjnych w specjalistyczny sprzęt do zajęć praktycznych w Człopie, Mirosławcu i Tucznie, a ponadto zakup 5 niskoemisyjnych autobusów i wymiana 1100 lamp oświetleniowych na ulicach Wałcza na oświetlenie ledowe, a także inwestycje w ścieżki rowerowe np. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w Tucznie. Projekty otrzymały wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie ponad 33,3 mln zł. Podpisanie umów umożliwia obecnie start wdrażania poszczególnych zadań.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII