POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
     
25-LECIE KAPŁAŃSTWA O. MARKA METELICY

30 kwietnia - 25-lecie Kapłaństwa o. Marka Metelicy. W uroczystości wzięli udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Z okazji Jubileuszu 25 - lecia Kapłaństwa Starosta złożył Bratu Markowi Metelicy wyrazy uznania i szacunku za codzienną i wymagającą wielkiego zaangażowania pracę duszpasterską na rzecz społeczności powiatu wałeckiego. Starosta i Sekretarz życzyli niesłabnących sił ducha, jak najlepszego zdrowia oraz wielu kolejnych lat służby Bogu w drugim człowieku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Powiat Wałecki

W dniu 28 kwietnia w Kołobrzegu odbył się Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, któremu przewodniczył Krzysztof Lis. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Gremium od lat współpracuje podczas cyklicznych spotkań i wypracowuje stanowiska oraz opinie określając ich obszary z administracją rządową i samorządową szczebla regionalnego. Tym razem na miejsce obrad wybrano Centrum Kształcenia Praktycznego "Centrum", a w posiedzeniu oprócz starostów województwa zachodniopomorskiego uczestniczyli również dyrektorzy PCPR oraz zaproszeni prelegenci i goście.
Tematem przewodnim konwentu były sprawy związane z projektami partnerskimi z obszaru pieczy zastępczej i usług społecznych, a przybliżyły je dyrektor ROPS UMWZ Dorota Rybarska - Jarosz oraz kierownik Agnieszka Lisicka.
Drugą część Konwentu poświęcono Planowi Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do dróg powiatowych oraz Kontraktom Samorządowym. W roli prelegenta wystąpił dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Marcin Szmyt.
Kolejne zagadnienie przewidziane w porządku obrad dotyczyło procesu centralizacji podatku VAT. Stąd też obecność dyrektor ds. Kluczowych Klientów ZETO Koszalin Weroniki Kazimierowicz - Kobierskiej. Ostatni temat posiedzenia brzmiał: "Założenia do możliwości tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie", który zaprezentowała dr Ewa Giza prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin "FENIKS". W całości obrad Konwentu uczestniczyła Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.


     
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

28 kwietnia - Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w PCKZiU oraz ZS nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XIX Międzynarodowy Puchar Karate W.S.I.Poland
Powiat Wałecki

W dniach 22-23.04.2017 roku w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu odbyłsię XIX Międzynarodowy Turniej Karate W.S.I. Poland z udziałem zawodniczek i zawodników
Powiat Wałecki
z Polski, Rosji i Niemiec. Na otwarciu obecny był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Organizatorami turnieju byli Klub Karate Tradycyjnego oraz Urząd Miasta w Wałczu. Okazałe puchary za I miejsca w poszczególnych konkurencjach ufundowało Starostwo Powiatowe w Wałczu.
     
IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP

W dniu 22 kwietnia br. w Policach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Wałecki
Zgromadzeni delegaci, przedstawiciele do zarządu, członkowie ustępujących władz z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz zaproszeni goście, spotkali się w celu podsumowania pięcioletniej działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencje. Obrady zjazdu uświetnili swoją obecnością dostojni goście: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, Senator RP Tomasz Grodzki, Członkowie Prezydium Zarządu ZOSP RP Edward Fedko i Stanisław Kopeć, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Jacek Staśkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Polickiego Beata Chmielewska, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski, Burmistrz Polic- Władysław Diakun, przedstawiciele Lasów Państwowych z miejscowym gospodarzem lasów, nadleśniczym Antonim Michnowiczem - Nadleśnictwo Trzebież. Zebrani po wprowadzeniu sztandaru Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego i odegraniu hymnu, uczcili chwilą zadumy pamięć tych, którzy nie tak dawno byli jeszcze z nami, lecz odeszli na wieczną służbę. Po uroczystym otwarciu druhowie przystąpili do obrad zjazdu wybierając przewodniczącego zjazdu dh. Stanisława Kopcia oraz sekretarza zjazdu dh. Krzysztofa Palucha.
W zjeździe uczestniczył Starosta Wałecki a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dr Bogdan Wankiewicz.
W czasie spotkania dokonano odznaczenia zasłużonych druhen i druhów. Złotym Znakiem Związku Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował druhów Adama Czernikiewicza i Eugeniusza Wawrzołę. Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak uhonorował Arkadiusza Raniowskiego, Ryszarda Bieńka oraz Mieczysława Kostkę. Zasłużonym działaczom wręczono również okolicznościowe statuetki. Tą formą wyróżnienia uhonorowano 74 druhów.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisław Dycha dokonał oceny pięcioletniej działalności Związku OSP RP na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Podsumowując kończącą się kadencję Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, podziękował tym wszystkim, którzy w szeregach służyli społeczeństwu i tym, którzy ich w tej służbie wspomagali. Następnie dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP. Starosta Wałecki Dr Bogdan Wankiewicz został wybrany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obejmując tę funkcję podziękował delegatom za wybór i zaufanie, jakim go obdarzyli. Zjazd uświetniła swoimi występami Orkiestra Dęta ze Szczecina pod batutą kapelmistrza Jana Skroś.


     
Powiat Wałecki
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2017

W piątek 21 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury po raz dziesiąty przyznano nagrody honorowe "Laur Powiatu Wałeckiego" oraz nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego". Tegoroczna uroczystość połączona była z konferencją poświęconą prezentacji współpracy Powiatu Wałeckiego i Urzędu Oder - Welse,
Powiat Wałecki
w ramach projektu pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas tegorocznej gali nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii działalność społeczna otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele", Rodzinne Ogrody Działkowe "Relaks" w Mirosławcu oraz Andrzej Przywecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii działalność kulturalna i edukacyjna nagrodą "Laura" uhonorowano Zespół Taneczny "ABRAKADABRA", Grupę KLAKSON oraz Dom Kultury w Człopie.
Wyróżnienia powędrowały do Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego oraz Estery Naczk Studio ESTI.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrodę "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Klub Sportowy "KORONA WAŁCZ", a wyróżnienia Klub Sportowy "Żak" oraz Łukasz Gniot.

W kategorii działalność gospodarcza nagroda trafiła do firmy Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Mirosławcu, a wyróżnienie do Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Tucznie.

Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Alina i Bolesław Rafałko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w obu regionach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego "był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki     
Powiat Wałecki
WIZYTA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY W WAŁCZU

W dniu 19 kwietnia br. Wałcz odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami oraz lokalnymi samorządowcami na Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu nad jeziorem Raduń. W spotkaniu z Prezydentem uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


     
XXI ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA
Powiat Wałecki

19 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się XXI Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz udzielono absolutorium Zarządowi. W czasie spotkania przyjęto budżet Stowarzyszenia na rok 2017 oraz przedstawiono informacje na temat programu Interreg VA.


     
Powiat Wałecki
WIZYTA PREZESA UOKiK

W dniu 18.04.2017 r. Mariolę Jęcka - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wałczu odwiedził Marek Niechciał- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wizyta dotyczyła szerokiej współpracy rzeczników z UOKiK w zakresie ochrony konsumenckiej, problematyki podejmowanych spraw na terenie powiatu wałeckiego oraz propozycji zmian w ustawodawstwie w celu jak najlepszej ochrony konsumenckiej.


     
Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w sali kolumnowej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości i występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. Po czym głos zabrali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Leszek Molka Wicedyrektor ZS Nr 4 RCKU w Wałczu. Starosta oraz wicedyrektor podkreślali, że stypendia Starosty Wałeckiego to nagroda za ciężką pracę i naukę oraz wybitne osiągnięcia uczniów. Starosta podziękował nauczycielom oraz rodzicom za trud wychowania uczniów, a wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne. Listy gratulacyjne wręczali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu w Wałczu.
Ponadto w uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 10 uczniów za I semestr 2016/2017. Otrzymali je: Julia Olszewska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Karolina Włodarczyk (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Paulina Osak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach w sporcie i zachowanie), Paweł Arendarski (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Pola Kołodziejczak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w konkursach i zachowanie), Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Rafał Mazur (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Paulina Nowak (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Patrycja Libner (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość zakończyła się występem wielokrotnej już stypendystki Agaty Buczkowskiej - nowej wokalisty zespołu "Ich Troje" oraz kabaretem i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów ZS Nr 4 RCKU.


     
VII Targi Pracy

W dniu 7 kwietnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ulicy Sądowej 9 odbyły się VII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej SZOWES region szczecinecki oraz Zachodniopomorska Komenda OHP w Szczecinie. Otwarcia dokonali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych targach udział wzięło łącznie 46 wystawców, w tym: 9 agencji zatrudnienia, 19 pracodawców krajowych, a także 9 szkół oraz 9 instytucji. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać z 2508 ofert zatrudnienia. Szkoły dysponowały 12 ofertami pracy oraz poszukiwały: wykładowców akademickich i nauczycieli. Instytucje poszukiwały 12 pracowników, w tym: fizjoterapeutów, logopedy, wychowawcy - terapeuty, opiekuna, pracownika gospodarczego, kucharza i informatyka. Agencje zatrudnienia oferowały 2210 miejsc pracy, między innymi dla pracowników biurowych, opiekunów osób starszych, pracowników fizycznych, pracowników polowych, pracowników produkcji, do czyszczeni i regeneracji kontenerów oraz innych zbiorników wielkogabarytowych, pracowników magazynowych itp. Pracodawcy krajowi poszukiwali 274 kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodach: inżyniera produkcji, planisty produkcji, kupca - asystenta projektu, kupca strategicznego, koordynatora ds. jakości, pracownika fizycznego, montażysty, spawacza konstrukcji stalowych metodą MAG, montażysty konstrukcji stalowych, lakiernika, operatora maszyn CNC, pakowacza, operatora RRC, operatora HDS, obchodowego RRC, wulkanizatora, kierowcy, doradcy ds. ubezpieczeń i inwestycji, elektromechanika pojazdów samochodowych, mechanika, sprzedawcy - kasjera oraz żołnierza zawodowego.
VII Targi Pracy odwiedziło około 1200 osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnicy mogli skorzystać także z bezpłatnych porad Dietetyka Medycznego - mgr Patrycji Sankowskiej. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKI" służyło swoją wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie profilaktyki raka piersi. Natomiast dzięki uprzejmości Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu osoby zainteresowane mogły nabyć wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


     
ZAWODNICY FINAŁÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
"Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU"
W STAROSTWIE
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 6 kwietnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym w Wałczu zawodników i trenerów MUKS Orzeł 2010 Wałcz oraz UKS SP Orzeł 2010 Wałcz, którzy w dniach 1, 3 i 4 kwietnia uczestniczyli w Szczecinku w rozgrywkach finałowych województwa zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", zajmując odpowiednio I miejsce w kategorii U-10 chłopców oraz II miejsce w kategorii U-12 dziewcząt i III miejsce w kategorii U-10 dziewcząt. Mistrzowie kategorii U - 10 będą reprezentować województwo zachodniopomorskie podczas Finału Ogólnopolskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 2 maja br. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył zawodnikom, zawodniczkom oraz ich trenerom serdeczne gratulacje oraz wręczył upominki. Zawodnikom jadącym do Warszawy życzył niezapomnianych wrażeń i emocji oraz spełnienia sportowych marzeń.


     
ŚNIADANIE WIELKANOCNE W WTZ WAŁCZ
Powiat Wałecki

W dniu 6 kwietnia br. miało miejsce spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Uczestniczyli w nim Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Terefenko. Starosta złożył terapeutom oraz podopiecznym najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych: dużo radości, pogody ducha i rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XI MISTRZOSTWA MIROSŁAWCA
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

1 kwietnia br. w Mirosławcu już po raz jedenasty odbyły się Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. Udział w zawodach wzięły 92 osoby - uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe, które rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach: 6-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-16 lat, 17-open. Głównym celem imprezy było popularyzowanie wioślarstwa oraz zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród chłopców, w kategorii klas I - III szkół podstawowych zwyciężył Daniel Lepianka, w kategorii klas IV- V- Dawid Kostecki, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Kamil Zacharko, a w kategorii klas II- III gimnazjum - Artur Plicha.
Wśród dziewcząt, w kategorii klas I- III szkół podstawowych najlepsza okazała się Antonina Halamus, w kategorii klas IV - V - Tatiana Smyczyńska, w kategorii klas VI szkoły podstawowej/ klas I gimnazjum - Julia Sulik, a w kategorii klas II - III gimnazjum - Małgorzata Łosin.
W kategorii 17 - open wśród pań najlepsza była Hanna Wesołowska, a wśród panów Marcin Sakosik.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyników.


     


Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII