POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
KARATECY NA MIĘDZYNARODOWYM SZKOLENIU W PRENZLAU
Powiat Wałecki

W sobotę 1 kwietnia br. karatecy z Klubu Karate Tradycyjnego z Wałcza oraz z Klubu Karate "Gryf" z Człopy wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu w Prenzlau z Sensei Carlo Fugazza /8 Dan/, najstarszym uczniem Mistrza Shirai /10 Dan/. W szkoleniu wzięło udział ok. 90 zawodniczek i zawodników z Niemiec, Włoch i Polski. Grupa z W.S.I.Poland składała się z ponad 30-stu osób i była największą grupą biorącą udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia w Prenzlau Sensei Fugazza zademonstrował kata mistrzowskie Wankan (kólewska korona), o mało znanym rodowodzie i niezwykle rzadko prezentowanym na szkoleniach. Młodsi zawodnicy z obu klubów mogli zapoznać się z charakterystyczną dla Mistrza Fugazzy metodyką prowadzenia zajęć, czyli nauką formy kata poprzez naukę bunkai (zastosowania). Sensei znakomicie dobrał kata do możliwości treningowych obecnych na szkoleniu karateków. Prezentacja kata Wankan oraz Wankan Happo Bunkai była znakomita i będzie doskonalona w obu klubach. Wyjazd na szkolenie w Prenzlau był dofinansowany ze środków Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
88. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW W BOKSIE W CZŁOPIE
Powiat Wałecki

W dniach 27-31 marca br. w Człopie odbyły się 88. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie pod patronatem Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego. W zawodach wzięło udział 140 zawodników z 57 klubów z 15 Okręgowych Związków Bokserskich. Zawody przeprowadzono w 10 kategoriach wagowych. Powiat Wałecki podczas gali finałowej reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
w kat. 49 kg - Jakub Słomiński z KS WDA Świecie
w kat. 52 kg - Dawid Miziołek z JKB Jawor Team Jaworzno
w kat. 56 kg - Tomasz Resól z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 60 kg - Marek Pietruczuk z UMKS Victoria Ostrołęka
w kat. 64 kg - Mateusz Polski - KSW Róża Karlino
w kat. 69 kg - Damian Kiwior z PTB Tiger Tarnów
w kat. 75 kg - Bartosz Gołębiewski z KKB RUSHH Kielce
w kat. 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz z BKS Skorpion Szczecin
w kat. 91 kg - Jan Sosnowski z CWZS Zawisza Bydgoszcz
w kat. 91 + kg - Paweł Wierzbicki z UKS Boxing Sokółka

W klasyfikacji klubowej zwyciężył BKS Skorpion Szczecin przed KKB RUSHH Kielce i BKS Hetman Białystok, a w klasyfikacji okręgowej Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski (OZB) przed Wielkopolskim OZB i Warszawsko- Mazowieckim OZB. Starosta Wałecki pogratulował zawodnikom oraz ich trenerom osiągnięć oraz życzył im dalszych sukcesów oraz realizacji sportowych celów i zamierzeń.


     
III Europejski Kongres Samorządów

W dniach 27-28 marca br. w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów pod hasłem "Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku". W III Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział blisko 2000 osób - liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów UE i Europy Wschodniej. Powiat Wałecki na Kongresie reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kongres składał się z sześciu ścieżek tematycznych (Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto) obejmujących ponad 60 wydarzeń: sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje raportów, warsztaty, wykłady. W czasie Kongresu rozmawiano na temat polityki spójności jako głównego narzędzia inwestycyjnego UE, roli nowoczesnego samorządu, zwiększenia wpływu obywateli na poprawę jakości życia, o samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz silnym i niezależnym samorządzie jako podstawie ustroju państwa.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.


     
II WAŁECKI BIEG I MARSZ DWÓCH SKARPET

25 marca br. odbył się już po raz drugi Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet. Inicjatorem Akcji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu. Wydarzenie jest formą poparcia dla osób z Zespołem Downa. Na starcie w wałeckiej Alei Gwiazd stawiło się ponad 320 zawodników, w tym także Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do pokonania były dwa dystanse biegowe: 3 lub 6 km oraz 3 km w konkurencji marszowej. Przed biegiem rozgrzewkę poprowadziła Sandra Miłosz-Pawełkiewicz z Afro-Fit Wałcz. Ponadto chętni mogli spróbować swoich sił na ergometrach. Po biegu można było skorzystać z gorącego posiłku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Rozlosowano także nagrody rzeczowe.


     
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2301Z NA ODCINKU RZECZYCA - WRZOSY - DROGA WOJEWÓDZKA NR 177 W KM 7+350 ÷ 11+333,60

W dniu 24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Konsorcjum, w którym liderem jest "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A., a partnerem: "ASTA-BUD" Sp. z o.o. o roboty budowlane na przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 11+333,60", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu o 5 minut dla mieszkańców miejscowości Wrzosy do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości Rzeczyca (cmentarz, kościół, świetlica wiejska, sklep spożywczy) oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej na odcinku 3,984 km.

Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
- klasa drogi - Z;
- kategoria ruchu - KR 3
- szerokość jezdni - 5,50 m
- szerokość pobocza - 2x1,0m
- chodnik jednostronny szer. 1,50 m

Zamawiający: Powiat Wałecki

Wykonawca:
Konsorcjum: Lider "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, Partner: "ASTA-BUD" Sp. z o.o., ul. Podgórna 12, 64-920 Piła.

Wartość robót budowlanych: 2 563 574,09 zł brutto.
Wartość dofinansowania projektu: 2 466 617,00 zł brutto.
Wartość całkowita projektu: 3 876 500,24 zł brutto.
Wkład własny Powiatu Wałeckiego: 704 941,62 zł brutto.
Wkład własny Gminy Tuczno: 704 941,62 zł brutto.


     
KONFERENCJA NA TEMAT "POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI DZIKO ŻYJĄCYMI W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH- ASPEKTY PRAWNE, PROCEDURY"

W dniu 23 marca br. w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyła się konferencja na temat "Postępowania ze zwierzętami dziko żyjącymi w przypadkach szczególnych- aspekty prawne, procedury". Współorganizatorami konferencji byli: Państwowa Straż Łowiecka, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Nadleśnictwo Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W konferencji uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. ins. Jacek Cegieła, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Autostradami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Grzegorz Dziedzina, przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i w Szczecinku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, władz samorządowych, nadleśnictw, policji, prokuratury, lekarzy weterynarii, straży miejskiej, straży łowieckiej, straży rybackiej oraz kół łowieckich z regionu. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jolanta Noskiewicz - Jażdżewska oraz dr Tomasz Latalski - wygłaszający prelekcję. Konferencji towarzyszyła akcja profilaktyczno- prewencyjna "Potrzask", której celem była szeroko rozumiana ochrona przyrody, w tym kompleksowa kontrola obwodów łowieckich pod względem występowania kłusownictwa oraz szkodnictwa leśnego i przyrodniczego.


     
PODPISANIE UMOWY NA UTWORZENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 23 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej".

Inwestycja, będzie realizowana w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Infrastruktura publiczna", działanie 9.2 "Infrastruktura społeczna". Całkowita wartość projektu to 9 868 092,28 zł, z czego wysokość dofinansowania wyniesie ponad 6,8 mln zł.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 22 marca br. w siedzibie Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie została podpisana Promesa na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie na kwotę 540 000,00 zł. Wniosek dofinansowany będzie w ramach obszaru E "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Jest to pierwszy projekt z obszaru E w województwie zachodniopomorskim. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem teren powiatu wałeckiego. Jego celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych, umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym, rehabilitacja poprzez pracę oraz znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Rozpoczęcie prac zaplanowano na czerwiec br., a zakończenie na koniec grudnia 2018 roku. Inauguracja ustawowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ma nastąpić w 2019 roku.
Powiat Wałecki


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

Powiat Wałecki
W dniu 23 marca br. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE.

Akcja po raz kolejny, dzięki Wam, zakończyła się sukcesem. Do akcji przyłączyły się 44 osoby, które łącznie oddały ponad 17,5 litra krwi. Cieszy fakt, że za każdym razem na apel odpowiadają kolejne osoby, a tym samym honorowych dawców jest coraz więcej. Bardzo Wam dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE, który planowany jest na początek czerwca!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
JUBILEUSZ 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W WAŁCZU

W dniu 23 marca br. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji 50 -lecia działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Wicekurator Oświaty Robert Jacek Stępień, Kierownik Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałczu Jolanta Będlin, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu wałeckiego oraz instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z poradnią. Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Spotkanie było okazją do podziękowań dla pracowników poradni za ich codzienny trud oraz dla instytucji na co dzień współpracujących z poradnią.


     
ŚWIĘTO SZKOŁY- ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU

W dniu 17 marca br. w Wałeckim Centrum Kultury uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystych obchodach święta szkoły- Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Tematem przewodnim uroczystości były słowa ks. prof. Józefa Tischnera "To, co się wydarza, przynosi jakąś wartość. Ze spotkania z drugim człowiekiem rodzi się dobro". Marzec, to miesiąc urodzin J. Tischnera- filozofa, duchownego, wykładowcy, a przede wszystkim autorytetu moralnego współczesnego człowieka i jednego z dwóch patronów szkoły. W czasie spotkania gościom zaprezentowano film pt. "Przeżyjmy to jeszcze raz".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zainscenizowane spotkanie W. Broniewskiego z Tischnerem okazało się możliwe. Uczniowie kl. III A- Michał Kociuba i Kornel Wdowiński, jako profesor Tischner i W. Broniewski, zaprezentowali różnorodne talenty uczniów, po czym wraz z panią Wicedyrektor Anną Dyker wręczyli nagrody uczniom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursach: recytatorskim- Kindze Kraus z kl. III TŻ oraz literackim "Moje zakończenie"- Mariuszowi Pachockiemu z kl. III TI. Na scenie zaprezentowano również talenty wokalne uczniów: Agaty Buczkowskiej z kl. III A, Katarzyny Szwedzkiej i Aleksandry Andrukajtis z kl. II A p oraz umiejętności gry na gitarze Łukasza Bugajskiego z kl. II A liceum. Humorystyczne dialogi patronów przybliżyły sylwetkę i filozofię księdza J. Tischnera. Reżyserem i autorką scenariusza uroczystości była pani Beata Diwyk- nauczyciel języka polskiego w ZS nr 4 RCKU w Wałczu.


     
SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 16 marca br. Towarzyswo Amicus z Białegostoku przeprowadziło w Starostwie Powiatowym w Wałczu szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wałeckiego w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie szkolenia poruszono zagadnienia związane z opracowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich. Uczestnicy otrzymali pakiet informacji na temat możliwości sfinansowania działań organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dotyczących zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków oraz konstruowania budżetu projektu. Omówiono także założenia najbliższych konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych.


     
POKAZ FRYZJERSKI "W KRAINIE BAŚNI" POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WAŁCZU

W dniu 8 marca br. w Wałeckim Centrum Kultury Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu po raz piąty zorganizowało pokaz fryzjerski "W krainie baśni". Modelki, występujące w bajkowych kreacjach zaprezentowały przepiękne fryzury w iście baśniowej scenerii, rywalizując w konkursie na najpiękniejszą fryzurę. W spotkaniu wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, która pogratulowała organizatorom świetnej realizacji wydarzenia oraz wręczyła nagrody zwyciężczyniom konkursu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XXI NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
Powiat Wałecki

W dniu 6 marca br. na Jasnej Górze odbyło się XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. W spotkaniu oprócz członków Związku wzięli udział przedstawiciele rządu oraz partii politycznych m. in. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Piotr Gryza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jacek Protas Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Posłowie na Sejm RP: Piotr Zgorzelski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak i Halina Rozpondek, Barbara Imiołczyk- Dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojciech Saługa- Członek Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Andrzej Pyziak Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia zgromadzeni poruszyli kwestię reformy oświaty oraz reformy zdrowia dotyczącą tzw. sieci szpitali. W trakcie posiedzenia Zgromadzenie podjęło siedem stanowisk w sprawie: dochodów JST, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, publicznego transportu zbiorowego, roli powiatów w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, systemu ochrony zdrowia oraz dotyczące XX-lecia Konstytucji RP.


     
SPOTKANIE W SPRAWIE OBCHODÓW 70-LECIA
KOŁA PSZCZELARSKIEGO W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystości obchodów 70 - lecia Koła Pszczelarskiego w Wałczu. W spotkaniu z pszczelarzami z terenu powiatu wałeckiego wzięła udział Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Joanna Rychlik - Łukasiewicz oraz Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski. Obchody 70 - lecia Koła Pszczelarskiego w Wałczu zaplanowano na 1 października br. Już dziś zapraszamy Państwa na to wydarzenie.


     
DYŻUR MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PANI ANNY MIECZKOWSKIEJ

W dniu 6 marca w Starostwie Powiatowym w Wałczu dyżur pełniła Pani Anna Mieczkowska- Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy powiatu wałeckiego mieli możliwość zgłaszania swoich problemów bezpośrednio do przedstawiciela samorządowych władz wojewódzkich. Dyżur był także okazją do rozmów na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu Wałeckiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WALNE ZGROMADZENIE KLASTRA METALOWEGO "METALIKA"

W dniu 2 marca br. odbyło się VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego "METALIKA". Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. W czasie spotkania zapoznano członków Klastra z wynikami za 2016 rok, przedstawiono zrealizowane prace na rzecz Klastra Metalowego METALIKA w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. oraz cele i zamierzenia na rok 2017.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI FIRMY ALBOR W STAROSTWIE

W dniu 28 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym Panów Bolesława i Łukasza Rafałko z firmy ALBOR Bolesław Rafałko w Wałczu. Starosta Wałecki pogratulował obu Panom otrzymania wyróżnienia w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firmy, przyznawanego przez Instytut Europejskiego Biznesu oraz życzył dalszych sukcesów w rozwoju przedsiębiorstwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Powiat Wałecki

26 lutego br. o godzinie 12.00 przy Wałeckiej Alei Gwiazd odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami Biegu byli: 100 batalion łączności w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Uczestników przywitał Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód płk Jacek Rolak oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Trasa biegu prowadziła Wałecką Aleją Gwiazd nad brzegiem jeziora Raduń i liczyła 1963 m. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal wręczany przez Dowódcę Brygady BWD WKP-W i Starostę Wałeckiego. Po biegu na uczestników czekał gorący poczęstunek przygotowany przez 100 batalion łączności w Wałczu.

Fot: Sekcja Komunikacji Społecznej 100 batalionu łączności w Wałczu


     
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁCZU W ROKU 2016

24 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada podsumowująca działania komendy w roku 2016. W naradzie uczestniczyli Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu mł. insp. Zbigniew Podhorodecki, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 104 batalionu logistycznego BWD WKP-W w Wałczu mł. asp. Arkadiusz Nowakowski, przedstawiciele władz samorządowych, związku ochotniczych straży pożarnych RP, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni wałeckiej komendy. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
St. kpt. Dariusz Lubianiec- p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przedstawił najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w 2016 r., w tym statystykę prowadzonych działań ratowniczych, ocenę stanu gotowości bojowej i sprawności ratowniczej, występujące zagrożenia i podejmowane działania profilaktyczne oraz efekty prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych i działań administracyjno - egzekucyjnych. Omówiono także efekty prowadzonych szkoleń specjalistycznych strażaków i ratowników jednostek OSP oraz doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP w Wałczu. Komendant przedstawił także plany działań na rok bieżący oraz potrzeby w zakresie zakupu umundurowania, sprzętu i inwestycji komendy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki podziękował władzom samorządowym za wysoki poziom współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wałeckiego i skierował słowa uznania do pracowników Komendy Powiatowej PSP w Wałczu i strażaków ochotniczych straży pożarnych za ich zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Fot: KP PSP w Wałczu


     
SPOTKANIE W SPRAWIE FESTIWALU MŁODZIEŻY
EUROREGIONU POMERANIA

Powiat Wałecki
W dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli Andrea Gronwald- Dyrektor Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Regina Werner z Zespołu ds. Wdrażania Funduszu Małych Projektów Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Karina Dörk- Burmistrz Miasta Strasburg, Heimbert Diederich oraz Gunnar Leesh z PSV Stralsund e.V., Irena Stróżyńska- Wicedyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Aleksandra Warska i Julia Leśniewska z Zespołu ds. Naboru i Promocji Funduszu Małych Projektów Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Joanna Rychlik- Łukasiewicz- Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz oraz Andrzej Wiśniewski- Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz. Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania była wspólna organizacja Festiwalu przez Powiat Wałecki, Miasto Strasburg i klub sportowy PSV Stralsund e.V. w dniach 9-11 czerwca br. w Wałczu. W czasie Festiwalu planuje się przeprowadzenie rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego, powiatów Vorpommern - Rügen, Vorpommern-Greifswald i Mecklenburgische Seenplatte w Kraju Związkowym Meklemburgia -Pomorze Przednie oraz powiatów Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland w Kraju Związkowym Brandenburgia w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej, pływaniu, boksie, karate i lekkoatletyce, którym towarzyszyć będą prezentacje artystyczne młodych artystów. O współfinansowanie zadania Powiat Wałecki ubiega się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) oraz ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Podczas wizyty w Wałczu uczestnicy spotkania odwiedzili także Gimnazjum nr 2, Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, gdzie zapoznali się z bazą noclegową oraz obiektami sportowymi placówek.


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE W TUCZNIE
Powiat Wałecki

W dniu 17 lutego br. odbyło się Spotkanie Noworoczne w Tucznie. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu wałeckiego, radni, przedstawiciele policji, straży pożarnej, Lasów Państwowych i duchowieństwa, pracownicy oświaty, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Tuczno. Władze Powiatu Wałeckiego reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do podsumowania inwestycji i wydarzeń kulturalnych minionego roku oraz do przedstawienia planów Gminy Tuczno na rok bieżący, którego dokonał Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara. Podczas spotkania wręczono także wyróżnienia "Przyjaciel Miasta i Gminy Tuczno 2016", które otrzymali Minister Środowiska Jan Szyszko, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Robert Grzywacz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno Marcin Majchrzak, Prezes Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu Marian Płóciennik, Prezes Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Mielęcinie Mirosław Wójcik, Dyrektor Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. w Tucznie Krystyna Stysińska, Dyrektor Zakładu Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu Andrzej Pawlukiewicz oraz wspólnicy Partners Group Sp. z o.o. Ewa Żudro i Michał Grześkowiak. Tytuł Pracownika Roku otrzymał Wojciech Narel. Wręczono również 45 osobom pamiątkowe medale za wkład i pomoc w organizacji imprez kulturalnych, które odbyły się w 2016 r. w Gminie Tuczno.
Uroczystość uświetniły swoim występem gimnazjalistki Marika Kartasińska i Nadia Lembicz oraz trio wokalno - instrumentalne z Piły w składzie: Dominika Wróbel - wokal, Piotr Pawlak- klawisze oraz Mikołaj Wieńke- saksofon.


     
72. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WYZWOLENIA WAŁCZA

12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i wyzwolenia Wałcza. Uczestniczył w nich Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Bogusławy Towalewskiej - Burmistrza Miasta Wałcz, po którym miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Po uroczystościach na Cmentarzu Wojennym w Skansenie Grupy Warownej Cegielnia nastąpiło otwarcie wystawy Roberta Jurgi "Od grodu do schronu" a na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu- inscenizacja "Bitwa o Koszary".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
GALA "LIDER SUKCESU 2016"

Powiat Wałecki
10 lutego br. w hotelu Gromada w Pile odbyła się gala "Lider Sukcesu 2016". Nagrody, przyznawane przez Zarząd Powiatu Pilskiego, wręczane są firmom, instytucjom i osobom fizycznym za dynamiczny rozwój i szczególne osiągnięcia. W uroczystości uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

W tegorocznej edycji statuetki wręczono 12 podmiotom. W kategorii: Zdrowie i Pomoc Społeczna tytuł "Lider Sukcesu 2016 otrzymała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile, w kategorii: Kultura i Sztuka: Chór Milenium przy Ujskim Domu Kultury, w kategorii: Edukacja i Nauka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile, w kategorii: Gospodarka i Przedsiębiorczość: Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu, Wytwórnia Pasz w Pile, w kategorii: Działalność Społeczna i Zawodowa: Colours Factory Sp. z o.o. w Pile, w kategorii: Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, w kategorii: Działalność Gospodarcza prowadzona przy udziale środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego: Aleksandra Szeremet - Wilczyńska, a w kategorii: Sport i Turystyka: Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo,
Powiat Wałecki
Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka oraz Klub Sportowy Pogoń Łobżenica. Wyróżnienie tytułem "Lider Sukcesu" otrzymała także 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu oraz Termopil-Bud Sp. z o.o. Tytuł "Kryształowego Lidera Sukcesu" otrzymało Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe "AGA" Leszek Guderski z Nowej Wsi Ujskiej, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Tytuł "Ambasadora Powiatu Pilskiego" powędrował do Natalii Madaj, pochodzącej z Szydłowa złotej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Uroczystość uświetnił koncertem Jacek Borkowski.


     
OBCHODY 72. ROCZNICY WALK O MIROSŁAWIEC
Powiat Wałecki

W dniu 10 lutego br. w Mirosławcu odbyły się Obchody 72. Rocznicy Walk o Mirosławiec. Powiat Wałecki na uroczystości reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą za poległych żołnierzy oraz capstrzykiem wojskowym na Placu Lotników. Następnie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Koszalina.
     
WIZYTA W PINNOW
Powiat Wałecki

W dniu 9 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się z dyrektorem Amt Oder- Welse Detlefem Krause w Pinnow.
Powiat Wałecki
Tematem spotkania było omówienie realizacji wspólnych projektów Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse w 2017 r., współfinansowanych z programu Interreg V A, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych, działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz rywalizacji sportowej młodzieży.     
GEPARD BIZNESU DLA FIRMY ALBOR BOLESŁAW RAFAŁKO
Powiat Wałecki

Rok 2016 okazał się kolejnym udanym dla właścicieli firmy ALBOR Bolesław Rafałko w Wałczu. Pośród wielu uzyskanych w 25-letniej historii działalności firmy nagród i wyróżnień, pod koniec 2016 roku ALBOR został uhonorowany prestiżowym laurem - wyróżnieniem w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Powiat Wałecki
Jest to nagroda za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firmy, przyznawana przez Instytut Europejskiego Biznesu. Co ważne, jest ona wynikiem przeprowadzonej przez wywiadownię InfoCredit analizy i weryfikacji danych finansowych firmy, publikowanych zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Gratulujemy kolejnego sukcesu życząc dalszych wspaniałych pomysłów na rozwój przedsiębiorstwa.


     
I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
W POZNANIU
Powiat Wałecki

W dniach 7-10 lutego br. w Poznaniu odbyły się jubileuszowe 25 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. W ramach Targów zorganizowano pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury. W Forum, na zaproszenie Centrum Usług Techniczno- Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o., uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki


Tematem Forum były uregulowania prawne dotyczące nadzoru rynku wyrobów budowlanych oraz podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Zaprezentowano także główne założenia i cele programu "Mieszkanie plus". Forum towarzyszyły debaty z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych dotyczące rynków eksportowych dla polskich wyrobów budowlanych oraz roli szkolnictwa i kwalifikacji zawodowych w budownictwie.


     
Powiat Wałecki
PODSUMOWANIE ROKU PIŁKARSKIEGO 2016 W UCZNIOWSKIM KLUBIE
SPORTOWYM "CZWÓRKA" WAŁCZ


W sobotę 4 lutego br. w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się Podsumowanie Roku Piłkarskiego 2016 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" Wałcz oraz Klubu
Powiat Wałecki
Sportowego "Orzeł" Wałcz. W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy, ich rodziny, trenerzy, instruktorzy i działacze klubowi, przedstawiciele władz samorządowych oraz sympatycy klubów. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


Spotkanie było okazją do podsumowania dorobku klubów i ich dokonań w ostatnim roku oraz do przedstawienia planów działalności obu podmiotów jako KS "Orzeł" Wałcz w roku 2017.


     
ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W WAŁCZU

Powiat Wałecki

3 lutego br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się roczna odprawa podsumowująca działalność policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w roku 2016. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i prokuratury oraz instytucji współpracujących z policją. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Powiat Wałecki
Komendant Powiatowy Policji w Wałczu mł. insp. Zbigniew Podhorodecki podsumował dokonania policji w roku 2016, przedstawił analizę liczby i rodzajów zdarzeń, które miały miejsce w powiecie oraz określił priorytety i zadania Komendy Powiatowej Policji na rok bieżący.
Uroczystość była także okazją do podziękowań policjantom za ich zaangażowanie i służbę. Wyróżnienia wręczyli policjantom samorządowcy. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował mł. asp. Dariusza Skrzypka, st. sierż. Małgorzatę Janicką i asp. szt. Tomasza Wiatr.
Rozmawiano także o budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, której koszt oszacowano na ok. 24 mln zł.


     
Powiat Wałecki
POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEJ
IZBY ROLNICZEJ


Powiat Wałecki
W dniu 3 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tematem rozmów było omówienie aktualnej sytuacji związanej z wypłatą dopłat bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrzenie wniosków rolników, które wpłynęły do Rady oraz sprawy bieżące.     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY I TURNUSU
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 2017
DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Powiat Wałecki


3 lutego br. na terenie koszar 100 batalionu łączności odbyła się uroczystość z okazji Złożenia Przysięgi Wojskowej żołnierzy I turnusu Służby Przygotowawczej 2017 do Narodowych Sił Rezerwowych. Przysięgę wojskową na sztandar 100 batalionu łączności złożyło 87 żołnierzy.

W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Jacek Rolak, proboszcz parafii wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. mjr Witold Kurek, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji publicznych oraz żandarmerii wojskowej, komendanci i dowódcy jednostek wojskowych. Władze Powiatu Wałeckiego reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
KONWENT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
POWIATU WAŁECKIEGO W CZŁOPIE


W dniu 1 lutego br. odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki
w Człopie. Władze Powiatu reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Rozmawiano na temat postępów prac w realizacji Kontraktu Samorządowego, dalszych działań związanych z zakupem stacji meteorologicznej oraz zaplanowanych na rok 2017 inwestycji, które zamierzają wykonać Powiat oraz poszczególne Gminy.


     


Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII