POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 29 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z radnymi Rady Powiatu, kierownictwem urzędu i jednostek podległych oraz przedstawicielami instytucji współpracujących z Powiatem Wałeckim na Spotkaniu Noworocznym. Spotkanie było okazją do podziękowań za całoroczną współpracę oraz do złożenia życzeń pomyślności oraz realizacji planów i zamierzeń w Nowym 2017 Roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE HUFCA PRACY 16-6 W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 22 grudnia br. uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu oraz uczniowie PCKZiU spotkali się na Wigilii. Obecni byli uczestnicy z klas szkoły zawodowej, kadra OHP z komendantem Ireneuszem Gaworkiem, dyrektor Piotr Filipiak oraz wicedyrektor Renata Szalla.

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich tradycyjne kolędy. Kadra pedagogiczna i młodzież w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze połamali się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim wartości najważniejszych w życiu takich jak miłość, przyjaźń, zdrowie i spełnienie swoich planów życiowych. W dobrym nastroju młodzież rozeszła się do swoich domów w przekonaniu, że każdy musi dojść do swojej prywatnej stajenki by zobaczyć w bliźnim drugiego człowieka.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tekst: Małgorzata Angel
Zdjęcia: Natalia Koszykowska, Magdalena Strugińska


     
SPOTKANIE WIGILIJNE W 100 BATALIONIE ŁĄCZNOŚCI

22 grudnia br. w 100 batalionie łączności żołnierze i pracownicy wojska tradycyjnie podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Zastępca Wójta Gminy Wałcz Paweł Kosmalski, w imieniu Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk Jacek Siarkowski, Kierownik Klubu BWD Robert Jakubiak, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa Koło Wałcz Renata Pająk, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Dębołęce Zdzisław Dominiak oraz ppłk. rez. Wiktor Marcinkowski wraz z uczniami klasy mundurowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Była to okazja do podziękowań żołnierzom za służbę i zaangażowanie, dzięki którym możliwe było wykonanie wszystkich powierzonych batalionowi zadań oraz do złożenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzeń wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu osobistym i zawodowym.


     
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE W WARSZTACIE
TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 21 grudnia miało miejsce spotkanie przedświąteczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Uczestniczyli w nim Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Terefenko. Wszyscy podopieczni otrzymali świąteczne upominki. Starosta złożył terapeutom oraz podopiecznym najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz życzył spełnienia marzeń i realizacji wszelkich zamierzeń w nadchodzącym Nowym Roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

W dniu 21 grudnia do Starostwa Powiatowego w Wałczu przybyli przedstawiciele 1. Wodnej Gromady Zuchowej " Bursztynki" i 2. Harcerskiej Drużyny Wodnej "Złota Szekla" wraz z Panią phm. Elżbietą Adamowską z Betlejemskim Światłem Pokoju. Harcerze przekazali Światło Staroście Wałeckiemu dr Bogdanowi Wankiewiczowi oraz Wicestaroście Wałeckiemu Jolancie Wegner i w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Wałeckiej złożyli życzenia świąteczne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Betlejemskie Światełko Pokoju, to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. W tym roku 16 grudnia polscy harcerze odebrali światełko betlejemskie od słowackich skautów. Tego samego dnia zostało przekazane do prawie 400 miejscowości w kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło "Odważnie twórzmy pokój". Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.


     
WIGILIA W KLUBIE SPORTOWYM KORONA WAŁCZ

20 grudnia br. członkowie Klubu Sportowego "Korona" Wałcz zorganizowali klubową wigilię. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Zastępca Wójta Paweł Kosmalski, Mistrz Świata WBO w wadze junior ciężkiej Krzysztof Głowacki, wałeccy sędziowie Tomasz Matela i Zbigniew Kaczmarczyk, sympatycy klubu oraz zawodnicy i trenerzy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć klubu w roku 2016 oraz do przedstawienia celów na kolejny rok. Sekretarz Powiatu złożył trenerom i zawodnikom serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz życzył dalszych sukcesów sportowych w Nowym Roku.


     
SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


W dniu 20 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem oraz Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Mieczkowską. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele jednostek powiatowych i placówek oświatowych. Rozmawiano o planach i zamierzeniach na 2017 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ŚWIĄTECZNA PREZENTACJA ZAWODNIKÓW ORZEŁ 2010 WAŁCZ

W dniu 19 grudnia br. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się świąteczna prezentacja zawodników i zawodniczek MUKS Orzeł 2010 Wałcz i UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do pochwalenia się osiągnięciami zawodników z poszczególnych grup wiekowych, a także do podziękowań dla instytucji, organizacji i ludzi wspierających klub. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który odebrał wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego w Wałczu. W świątecznej scenerii zaprezentowało się ponad 300 zawodników i zawodniczek, którzy na co dzień trenują w czternastu grupach wiekowych pod okiem 14 trenerów. Zawodnicy otrzymali świąteczne upominki. W krótkim programie artystycznym na scenie wystąpiła Dominika Ptak.


     
SPOTKANIA PRZEDŚWIĄTECZNE

W ostatnim czasie Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w wielu spotkaniach przedświątecznych zorganizowanych przez organizacje działające na terenie powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wspólnie kolędowano z przedstawicielami Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wałeckiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii św. Mikołaja, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu, Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej, Polskiego Związku Niewidomych Koło Wałcz, Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" oraz młodzieżą z internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Spotkaniom towarzyszyła przemiła atmosfera i magiczny nastrój świąt.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2314Z NA ODCINKU STACJA PKP STRĄCZNO - M. STRĄCZNO"

Dobiegła końca realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno - m. Strączno" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie było realizowane wspólnie przez Powiat Wałecki i Gminę Wałcz. Na jego realizację Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 467 171,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe i wyspę oraz oznakowanie poziome i pionowe.


     
III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W dniu 16 grudnia br. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbył się III Międzypowiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 23 uczestników z powiatu wałeckiego, gorzowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i strzelecko-drezdeneckiego.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test pisemny, który trwał 60 minut, a następnie rywalizowali podczas etapu ustnego prezentując wypowiedź, na wylosowany przez siebie temat na poziomie matury rozszerzonej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród uczniów liceum zwyciężyła Monika Gruszka z Zespołu Szkół w Kostrzyniu nad Odrą przed Nicole Sankowską z II LO z Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu i Bartoszem Heredą z Zespołu Szkół w Kostrzyniu nad Odrą. Wśród uczniów technikum I miejsce zajęła Klaudia Köhler z ZS CKU w Strzelcach Krajeńskich, II miejsce zajął Kamil Ptasiński z ZS nr 4 RCKU w Wałczu, a III miejsce Michał Leńczyk z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. W łącznej klasyfikacji powiatów zwyciężyła reprezentacja Powiatu Wałeckiego przed reprezentacją Powiatu Gorzowskiego i Strzelecko- Drezdeneckiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu, które wręczyła Pani Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki. Podczas gdy komisja sprawdzała prace pisemne uczestników konkursu, uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat historii Pojezierza Wałeckiego. Burzliwe czasy odzyskania niepodległości przedstawili uczestnikom pracownicy Muzeum Wału Pomorskiego. Za organizację konkursu odpowiadały Panie Edyta Szyłobryt-Musiał i Beata Trzmielewska.
Laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
II ETAP BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GOLIN

Zakończono II etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2304Z w miejscowości Golin (gmina Człopa). Łączna długość I i II etapu budowy chodnika wynosi 269 m, a szerokość 1,32 m. Zadanie było współfinansowane z budżetu Powiatu Wałeckiego i Gminy Człopa. Wykonawcą chodnika była Firma Usługowo-Handlowa Marcin Nieradka z Człopy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
KONFERENCJA WFOŚiGW W SZCZECINIE
Powiat Wałecki

W środę 14 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konferencja dotyczyła możliwości wspierania ze środków unijnych i krajowych działań na rzecz ekologii. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa w swoim wystąpieniu przedstawił możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Powiat Wałecki
Województwa Zachodniopomorskiego, a przedstawiciele Funduszu dokonali analizy stopnia wdrożenia programu w zakresie działań prośrodowiskowych oraz zaprezentowali harmonogram konkursów zaplanowanych na 2017 rok. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się także samorządowcy i beneficjenci. W trakcie debaty przestawiono wybrane projekty ekologiczne m.in. ZWiK w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego, Miasta Szczecin oraz spółki Termall Energy. Omówiono także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii w kontekście kolejnych planowanych konkursów.


     
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIE

W dniu 13 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, dyrektor ZORD Eugeniusz Romanów, Kierownik Pionu Organizacji Egzaminów Państwowych Tomasz Kozłowski, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu powiatu wałeckiego oraz pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania był plan otwarcia w marcu 2017 r. filii ZORD w Szczecinku. Omówiony został zarys funkcjonowania filii ZORD w Szczecinku oraz zaplecze techniczne w postaci pojazdów egzaminacyjnych. Podsumowano także rok 2016 w aspekcie przeprowadzonych kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców.


     
SPOTKANIE OPŁATKOWE W POLSKIM ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH KOŁO WAŁCZ
Powiat Wałecki

W dniu 12 grudnia br. na zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych Koło Wałcz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym dla członków i przyjaciół Koła w Klubie Garnizonowym.
Powiat Wałecki

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przyjaciół Wałeckiego Koła PZN przez jego prezesa Józefa Kiżewskiego. Na spotkaniu był także obecny prezes Polskiego Związku Niewidomych w Szczecinie Lech Borucki. Podczas uroczystości były podziękowania dla darczyńców, wspólne śpiewanie kolęd oraz tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Starosta Wałecki złożył członkom i sympatykom Koła serdeczne życzenia świąteczne.


     
SPOTKANIE W MIROSŁAWCU

W poniedziałek 12 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu w Mirosławcu, podczas którego zawiązany został Komitet Organizacyjny, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej żołnierzom, którzy służyli w jednostce w Mirosławcu, a zginęli w wypadkach lotniczych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przewodniczącym Komitetu został Szef Sztabu 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych ppłk Andrzej Puchała. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy zaplanowano na maj 2017 roku. Nad organizacją wydarzenia będzie czuwać Urząd Miejski w Mirosławcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa przy wsparciu 12 BBSP. Następne spotkanie zostało zaplanowane na 25 stycznia 2017 r.


     
WALDEMAR ROGULSKI WICEPREZESEM
Powiat Wałecki

POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO


W sobotę 10 grudnia br. delegaci Polskiego Związku Kajakowego dokonali wyboru nowego składu Zarządu PZKaj. Wiceprezesem ds. kajakarstwa młodzieżowego i szkół sportowych został prezes wałeckich kajakarzy, a zarazem dyrektor Zespołu Szkół
Powiat Wałecki
nr 1 w Wałczu Waldemar Rogulski. Prezesem Polskiego Związku Kajakowego po kilkuletniej przerwie został ponownie Tadeusz Wróblewski.


Panu Waldemarowi oraz wszystkim członkom Zarządu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny złożyli serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów w dalszym rozwoju kajakarstwa jako czołowej dyscypliny olimpijskiej w Polsce.


     
JUBILEUSZ 25 LECIA STOWARZYSZENIA
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH"


W dniu 9 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Jubileuszu 25- lecia działalności Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech". Uroczystość była połączona ze spotkaniem wigilijnym członków Stowarzyszenia oraz podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Była to także okazja do podsumowania projektu pn. "Taki Mój Świat - Niepełnosprawność i Wy" realizowanego przez Warsztat, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z okazji Jubileuszu Starosta złożył Zarządowi oraz wszystkim Członkom Stowarzyszenia najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za szczególne zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, a przede wszystkim za poświęcenie i pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.


     
III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH
W WAŁCZU


W dniach 7 - 8 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem turnieju był 100 batalion łączności w Wałczu, a patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wałecki oraz Burmistrz Miasta Wałcz. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn. Zwyciężyli zawodnicy 2. Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca przed drużyną 100 batalionu łączności z Wałcza oraz 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca. Królem strzelców turnieju został szer. Paweł Borowczyk z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca a Najskuteczniejszym bramkarzem- plut. Kamil Kubacki z 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za sportową walkę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"CUDA REGIONU" Z POWIATU WAŁECKIEGO
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Od środy na terenie powiatu wałeckiego trwają nagrania grudniowego odcinka programu TV ASTA pn. "Cuda Regionu". Program powstaje we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałczu. Tym razem redaktor Jacek Gawroński zaprasza widzów na wyprawę szlakiem umocnień Wału Pomorskiego. O miejscach na trasie wyprawy opowiadają Wojciech Olek oraz Daniel Iwański z Muzeum Wału Pomorskiego. Emisja już w najbliższą środę 14 grudnia o godz. 20.30.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Z MIKOŁAJKOWĄ WIZYTĄ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W TRZCIŃCU

W dniu 6 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner złożyli wizytę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu i przekazali upominek od św. Mikołaja w postaci sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży z ośrodka. Mamy nadzieję, że sprzęt posłuży rozegraniu wielu emocjonujących meczów oraz dostarczy podopiecznym niezapomnianych sportowych wrażeń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
WIZYTA KOMENDANTA 1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 5 grudnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta
Powiat Wałecki
Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny gościli w Starostwie Powiatowym płka Pawła Melę- Komendanta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Tematem rozmów była wzajemna współpraca oraz plany rozwoju Bazy. Starosta Wałecki pogratulował płkowi Meli awansu oraz życzył sukcesów w realizacji zamierzeń.     
KONWENT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH POWIATU WAŁECKIEGO

W środę 30 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki

W Konwencie uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć, Zastępca Burmistrza Tuczna Janusz Bartczak,
Powiat Wałecki
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek, Prezes Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, a zarazem Radny Rady Powiatu Roman Wiśniewski oraz przedstawiciel Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej w Wałczu Marek Piątek.

Tematem rozmów było omówienie koncepcji szlaków i ścieżek rowerowych na terenie powiatu wałeckiego oraz realizacja projektów w ramach Kontraktu Samorządowego.


     
WIECZORNICA ANDRZEJKOWA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 29 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Radny Rady Powiatu Jan Kaczanowicz wzięli udział w "Wieczornicy Andrzejkowej" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

Zgromadzonych gości przywitała Pani Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek. Na scenie wystąpili Natalia Kędzierska, Paulina Lewandowska, Paulina Kołodziejczyk, Diana Jackowska, Barbara Śliwińska, Kalina Przywecka, Patryk Wendlandt, Patryk Piesiak i Paweł Zieliński. Koncert poprowadził Marek Giłka. Na gości czekało tradycyjne lanie wosku, jabłka z wróżbami oraz pyszne ciasta. Okolicznościowe dekoracje przygotowali studenci i pracownicy PWSZ w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
DZIEŃ URODY I BAL SENIORA W RAMACH PROJEKTU "WAŁECKI OŚRODEK AKTYWNEGO SENIORA"

We wtorek 29 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas uczestniczyli w Balu Seniora zorganizowanym w Klubie Garnizonowym w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Bal oraz poprzedzający go Dzień Urody były działaniami podsumowującymi realizację projektu pn. "Wałecki Ośrodek Aktywnego Seniora" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Wałeckiego. Bal rozpoczął się pokazem walca w wykonaniu seniorek trenujących pod kierunkiem Danuty Antosz ze Szkoły Tańca "Astra Luna" oraz tradycyjnym odtańczeniem poloneza. Był także czekoladowy walczyk oraz pokaz tańca w wykonaniu grupy "Lady Show". Wybrano także Króla i Królową Balu. Projekt pn. "Wałecki Ośrodek Aktywnego Seniora" realizowany był od maja 2016 r. i polegał na organizacji kilkudziesięciu działań adresowanych do seniorów. W ramach projektu zorganizowano cykliczne zajęcia taneczne, aerobik, zajęcia na pływalni, wyjazdy turystyczne, spływy kajakowe, rajdy piesze, wycieczki rowerowe, konferencję "Aktywność fizyczna osób starszych" oraz dwie Senioriady. Działania projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów.


     
70 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDKACH

W dniu 26 listopada br. Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu oraz Radny Rady Powiatu Jan Kaczanowicz uczestniczyli w uroczystych obchodach 70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków, której przewodniczył powiatowy kapelan strażaków o. Marek Metelica oraz proboszcz parafii w Rudkach ks. Edward Strojek. Następnie strażacy przemaszerowali przed remizę, gdzie wciągnięto na maszt flagę państwową oraz dokonano poświęcenia pamiątkowej tablicy. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń dla najmłodszych adeptów służby strażackiej oraz za wieloletnią służbę. Starosta Wałecki podziękował strażakom za ich codzienny trud, poświęcenie i służbę życząc kolejnych pięknych jubileuszy i dalszych sukcesów w działalności. Były także podziękowania od strażaków dla zaprzyjaźnionych jednostek OSP, samorządowców i sponsorów. Uroczystość zakończył pokaz fajerwerków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
BUDOWA CHODNIKA W SZWECJI

Trwają roboty budowlane polegające na budowie chodnika w Szwecji wzdłuż ulicy Kościelnej.

W ramach robót wykonywany jest chodnik na długości 603 m oraz wjazdy do posesji. Łączna powierzchnia budowanego chodnika wraz z wjazdami to ok. 1 300 m2. Zadanie inwestycyjne prowadzone jest wspólnie przez Powiat Wałecki oraz Gminę Wałcz. Roboty wykonywane są przez pilską firmę Harbud Adam Charmaciński.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ W WAŁCZU

W dniu 22 listopada br. nastąpiło przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Odchodzącego do rezerwy kadrowej płk. Eryka Hoffmanna zastąpił płk Paweł Mela.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczył Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, dowódcy, komendanci, szefowie jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz pracownicy 1 RBLog. Spotkanie było okazją do podziękowań płk. Erykowi Hoffmannowi za zaangażowanie i trud pracy, jaki włożył w funkcjonowanie Bazy oraz do życzeń dalszych sukcesów w rozwoju Bazy dla jego następcy.


     
KONWENT STAROSTÓW WIELKOPOLSKI

W dniach 21 - 22 listopada br. w hotelu Gromada w Pile odbył się Konwent Starostów Wielkopolski. Na konwent zaproszeni zostali także starostowie powiatów ościennych. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Na konwencie omawiano bieżące zadania realizowane przez poszczególne Powiaty.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
KONCERT DOBROCZYNNY W WAŁECKIM CENTRUM KULTURY

W niedzielę 20 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w koncercie dobroczynnym na rzecz rodziny, która straciła swój dobytek w pożarze domu na Morzycach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Były pyszne domowe ciasta oraz występy artystyczne w wykonaniu Dominiki Ptak, Djembe Team z Kornelówki, Zespołu Piosenki Żeglarskiej "Majtki Bosmana" oraz chóru "Concordi Laetitia" działającym przy parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Frekwencja oraz ofiarność ludzi dobrej woli dopisały.
Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na odbudowę dachu. Fot. Piotr Kowal


     
WIZYTA W SIEDZIBIE POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH KOŁO WAŁCZ
Powiat Wałecki


W piątek 18 listopada br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner złożyła wizytę w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Koło Wałcz, gdzie spotkała się z członkami organizacji. Wicestarosta podziękowała za pracę jaką Koło wykonuje na rzecz osób z wadami wzroku oraz życzyła wielu kolejnych inicjatyw i pomysłów na rozwój działalności związku.


     
70 lat Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Tucznie
Powiat Wałecki

W piątek 18 listopada br. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Tucznie obchodziła jubileusz 70-lecia. W uroczystości uczestniczył Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz, Członek Zarządu Powiatu - Danuta Kęsek oraz Radni Rady Powiatu - Izabela Krajnik i Roman Wiśniewski.
Powiat Wałecki


Wśród zaproszonych gości byli partnerzy Spółdzielni, pracownicy oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Starosta Wałecki na ręce prezesa Spółdzielni Jadwigi Narel złożył gratulacje oraz życzenia odważnych i innowacyjnych pomysłów na dalszy rozwój Spółdzielni.
     
VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RESOCJALIZACYJNE
W TRZCIŃCU


W dniu 18 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w VI Międzynarodowym Sympozjum Resocjalizacyjnym na temat "Pasja jako punkt wyjścia do budowania konstruktywnych relacji wychowawczych w resocjalizacji nieletnich" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał dyrektor MOW w Trzcińcu ks. Wiesław Psionka. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dyrektorzy i wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Rozmawiano o pasji w relacjach wychowawczych na podstawie doświadczeń terapii face to face, o wykorzystaniu potencjałów wychowawcy i wychowanka, hip - hopu, teatru oraz żeglarstwa jako narzędzi resocjalizacji młodzieży. Zaprezentowano także projekt Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku oraz w Trzebieży.


     
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W piątek 18 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu z okazji przypadającego w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta podziękował pracownikom za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym oraz za wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję. Życzył także poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi oraz szczęścia w życiu osobistym.


     
JUBILEUSZ 50 - LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W WAŁCZU

Powiat Wałecki

W piątek 18 listopada br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner uczestniczyła w Jubileuszu 50 - lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. św. Antoniego, po której odbyła się jubileuszowa akademia w Wałeckim Centrum Kultury. Była to też okazja do wizyty w szkole, spotkań absolwentów z nauczycielami, obejrzenia wystaw okolicznościowych, prezentacji multimedialnej "Czwórka dawniej i dziś" oraz odwiedzenia szkolnej kawiarenki.

Popularna "Czwórka" to Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jej budowę wymusiły potrzeby rozwojowe miasta. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego została uroczyście otwarta 30 października 1966 r. jednakże pierwsze zajęcia odbyły się 21 listopada 1966 roku. Placówka przystosowana była do przyjęcia 800 uczniów. Posiadała 15 izb lekcyjnych, pracownie przedmiotowe biologii, fizyki z chemią i pracownie zajęć technicznych. Do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wybudowano salę gimnastyczną. Szkoła wyposażona była również w gabinet lekarski, świetlice, kuchnie i stołówkę. W pierwszym roku nauki szkołę ukończyło 65 absolwentów. Zatrudnionych było 28 nauczycieli.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
DEBATA SPOŁECZNA W LUBNIE
Powiat Wałecki

W dniu 15 listopada br. w gimnazjum w Lubnie odbyła się otwarta debata społeczna. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Wałczu oraz Sołectwo Lubno.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem na drogach, zmianami w systemie oświaty oraz stanem drogi do miejscowości Omulno.
Komendant Powiatowy Policji w Wałczu - mł. insp. Zbigniew Podhorodecki omówił temat Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa i wyjaśnił działanie tego narzędzia. Dzięki mapom policjanci mogą dostosować swoje działania do potrzeb mieszkańców, zaplanować je w taki sposób, by zapobiegać przestępstwom lub wykroczeniom w miejscach wskazanych przez zwykłych obywateli. Na zakończenie spotkania organizatorzy przeprowadzili ankietę z uczestnikami spotkania. Jej wyniki zostaną wykorzystane przez policjantów przy planowaniu i organizacji taktyki służby. Każdy uczestnik debaty otrzymał od mundurowych elementy odblaskowe w postaci kamizelki i samozaciskowej opaski odblaskowej.


     
Zachodniopomorski Kongres Oświatowy 2016

W dniach 15 - 16 listopada br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner uczestniczyła w I Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym w Międzyzdrojach. Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli samorządów województwa zachodniopomorskiego oraz dyrektorów wydziałów oświaty i szkół. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Prezes Technoparku Pomerania - Andrzej Feterowski oraz Prezydent Szczecina - Piotr Krzystek. Gościem specjalnym spotkania był Maciej Kopeć- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Głównym tematem dwudniowych rozmów w Międzyzdrojach była przygotowana przez MEN reforma systemu oświaty. W programie kongresu zaplanowano prezentację założeń projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Ponadto podczas kongresu dyskutowano m. in. o przekształceniach szkół, dostosowywaniu sieci szkół do zmiany struktury szkolnej oraz pracach nad przygotowaniem podstawy programowej. W panelach dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali także o finansowaniu oświaty, Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, źródłach finansowania zadań oświatowych ze środków UE oraz finansowaniu i zmianach w szkolnictwie zawodowym.
Organizatorem kongresu był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina oraz Burmistrz Międzyzdrojów.


     
DZIEŃ SENIORA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 15 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Dniu Seniora organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Wałczu. Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne. Nie obyło się bez drobnych prezentów dla podopiecznych od zaproszonych gości oraz tortu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PWSZ W WAŁCZU

15 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w "Dniu Przedsiębiorczości" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, zorganizowanym w ramach "Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości". Wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników- studentów, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym podpisaniem Listu Intencyjnego pomiędzy PWSZ w Wałczu a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS, dotyczącego powstania Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi ADOOS na terenie wałeckiej uczelni. Następnie o historii rozwoju swoich firm opowiedzieli wałeccy przedsiębiorcy- Lech Krukowski- właściciel firmy "Victoria Cymes", Jarosław Horodecki - właściciel "Ekomech" oraz Agnieszka Domańska- właścicielka Zakładu Remontowo-Budowlanego Tyn-Bud.
W kolejnej części spotkania odbyła się debata, w czasie której zaproszeni goście odpowiadali na pytania dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Tematem przewodnim tegorocznego "Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości" była przedsiębiorczość społeczna.


     
Uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego z Wałcza w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Powiat Wałecki

Czworo uczniów z Wałcza zakwalifikowało się do II etapu IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym roku w konkursie wystartowała rekordowa liczba 7806 uczestników. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, wartościowe nagrody rzeczowe, płatne staże i zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

W kolejnym etapie zmierzy się 712 najlepszych młodych logistyków z całego kraju. Wśród nich jest czworo uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Na poziomie okręgowym szkołę reprezentować będą Paulina Chyl, Tomasz Dżalok, Emanuela Kosiorek i Patrycja Pompka.
Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbędzie się 2 grudnia. Osoby z najlepszymi wynikami zmierzą się w wielkim finale, który zaplanowano na 3 marca. Na najlepszych młodych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami w branży oraz wartościowe nagrody rzeczowe.
Powiat Wałecki
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy zorganizowana została w 2008 roku. Jej celem jest rozbudzenie zainteresowania branżą TSL, wpływ na kształcenie przyszłej kadry logistycznej oraz pomoc w ocenie programów nauczania w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.


     
KONCERT Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Powiat Wałecki

W sobotę 12 listopada br. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość", Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W piosenkach z lat 30-tych z repertuaru Hanki Ordonówny, Marty Eggerth, Jana Kiepury i Eugeniusza Bodo zaprezentowali się aktorzy warszawskich teatrów: Adam Biedrzycki, Sławomir Głazek, Anna Lasota, Jakub Oczkowski, Wojciech Machnicki oraz wałeccy artyści: Marek Giłka, Jerzy Bochenek oraz Natalia Kędzierska. Koncert wyreżyserował Tomasz Gęsikowski, a poprowadził go Conrado Moreno.
Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
POWIATOWE OBCHODY
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


W dniu 11 listopada br. dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki oraz Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W obchodach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski - Poseł na Sejm RP, Marek Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Waldemar Lechnik - Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Radni Rady Powiatu oraz Rady Miasta Wałcz, kombatanci, harcerze, przedstawiciele instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, przedszkoli, zakładów pracy i stowarzyszeń oraz mieszkańcy powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki. Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.


     
XVII OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR STAROSTY WAŁECKIEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada br. na terenie strzelnicy wojskowej Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu zorganizował z okazji Święta Niepodległości XVII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wałeckiego.

Zawodników powitał Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju - Lech Sznaza. W zawodach uczestniczyło 74 zawodników z Wałcza, Złocieńca, Czaplinka i Piły. Zawody przeprowadzono w kategorii amator oraz zawodowiec. W kategorii amatorów zespołowo zwyciężyły "Anki" z Wałcza przed "Karolem" z Wałcza oraz "Konstantynowicz Team".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Indywidualnie najlepiej strzelającym amatorem seniorem został Stanisław Kaziukajtis, amatorem seniorką- Anna Kaziukajtis, juniorką- Dominika Lenart, a juniorem- Mateusz Litwińczuk. W kategorii zawodowiec zespołowo tryumfował Klub "CEL" 1 LOK Złocieniec przed dwiema drużynami KŻR "GROT" LOK Wałcz. Indywidualnie w dwuboju w kategorii zawodowiec oraz w strzelaniu z karabinu zwyciężył Romuald Ostrowski, a w strzelaniu z pistoletu - Andrzej Pazderski. Najlepszym strzelcom wręczono puchary i medale.


     
UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW
STAROSTY WAŁECKIEGO

Powiat Wałecki

W dniu 10 listopada br. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez nauczycieli i uczniów PCKZiU w Wałczu, po którym zaproszonych gości przywitał Piotr Filipiak - Dyrektor PCKZiU.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu, Piotr Suchojad - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, stypendyści i ich rodzice oraz przedstawiciele mediów.
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy w roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja, na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu przyznał stypendia 22 uczniom za II semestr 2015/2016. Otrzymali je: Aleksandra Morchat, Agnieszka Kociuba, Aleksandra Januchowska, Martyna Gałas, Adrianna Promińska, Dominika Dzięciołowska, Natalia Borek (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Julia Olszewska (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki sportowe i zachowanie), Klaudia Kusiak, Agata Dąbrowska, Przemysław Konowalski (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Kacper Buniewicz, Marcela Kołodziej, Bartłomiej Kujszczyk, Patrycja Libner, Marlena Margel, Katarzyna Matusewicz, Rafał Mazur, Paulina Nowak, Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne) oraz Natalia Pawlak (ZS Nr 4 RCKU - za wysokie miejsca na olimpiadach wiedzy oraz bardzo dobre zachowanie).
Stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W ZS NR 4 RCKU W WAŁCZU


W dniu 10 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu- Piotr Suchojad uczestniczyli w Zespole Szkół nr 4 RCKU w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ważną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Wałczu pod troskliwą opiekę społeczności uczniowskiej szkoły.


     
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W WAŁCZU ORGANIZOWANE PRZEZ 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI
I 1. REGIONALNĄ BAZĘ LOGISTYCZNĄ


W dniu 9 listopada br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Wałczu zorganizowanych przez 100 batalion łączności oraz 1. Regionalną Bazę Logistyczną w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu 100 bł kpt. Pawła Pirogowicza - Dowódcy Garnizonu Wałcz płk. Erykowi Hoffmanowi oraz wprowadzenia pocztu sztandarowego. Następnie odczytano rozkazy Dowódcy 1. RBLog. oraz Dowódcy 100 bł o wyróżnieniach oraz mianowaniach żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe. Uroczystości uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy oraz występ uczniów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego z Chwiramu.


     
WIZYTA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM
W TRZCIŃCU


W dniu 7 listopada br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner odwiedzili Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu.

MOW jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców w wieku 13-18 lat niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania, którzy weszli w pierwszy konflikt z prawem i dla których sąd dla nieletnich postanowił zastosować środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.
Przybyłych przywitał dyrektor ośrodka ks. Wiesław Psionka oraz wicedyrektor gimnazjum Justyna Ryder. Goście zapoznali się z historią powstania ośrodka oraz jego bieżącą działalnością.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ośrodku przebywa obecnie 68 podopiecznych, którzy uczą się w gimnazjum i szkole zawodowej a zajęcia praktyczne odbywają w przyszkolnej stolarni, gdzie pod bacznym okiem instruktorów uczą się zawodu stolarza. Starosta i Wicestarosta zwiedzając ośrodek, nie odmówili sobie "wizytacji" kilku lekcji. Rozegrano również mecz w piłkarzyki. Starostwo Powiatowe w Wałczu przekaże na potrzeby młodzieży z ośrodka sprzęt sportowy do siatkówki i piłki nożnej.


     
Projekt "Obudź swój potencjał- YEI" realizowany przez Hufiec Pracy przy PCKZiU w Wałczu
Powiat Wałecki

Od maja br. Hufiec Pracy 16-6 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu realizuje projekt pn. "Obudź swój potencjał- YEI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Koordynatorem lokalnym projektu jest Ireneusz Gaworek, a opiekunem grupy Mirosław Prus.

Projektem objętych jest 10 osób. Młodzi ludzie zdobywają kwalifikacje w takich zawodach jak sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego oraz fryzjer i pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości. Dodatkowo trzech kursantów uczestniczy w kursie prawa jazdy organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców "Gryf" w Pile. Kursy są bezpłatne dla uczestników. Podopieczni zakończyli już zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kurs komputerowy. Obecnie trwają kursy zawodowe prowadzone przez Spółdzielnię Pracy "Oświata" z Koszalina i firmę PRO-EDU ze Skierniewic.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwsza część kursu zakończyła się egzaminem państwowym z obsługi wózka jezdniowego z dozorem technicznym w Pilskim Uniwersytecie Oświatowym w Pile, który zdało 100 % przystępujących do egzaminu. Przed uczestnikami są jeszcze warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, a następnie staże zawodowe. Uczestnicy projektu odbywają praktyki w firmie MOVA oraz w Brico Marche. W trakcie zajęć kursowych uczestnicy mają zagwarantowany posiłek, a osoby dojeżdżające otrzymują zwrot kosztów dojazdu. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach mając świadomość szansy zdobycia nowych uprawnień zawodowych, kształtując jednocześnie swoją przyszłość.


     
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Powiat Wałecki

W dniu 4 listopada br. w Czarnkowie odbył się Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach współpracy partnerskiej powiatów "Na miedzy". Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z powiatu wałeckiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego.

Wśród uczniów technikum zwyciężyła Natalia Nowaczyk z ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie przed Jennifer Kowalską z ZSL im. Jana Kloski w Goraju oraz Radosławem Jankowskim z ZS w Strzelcach Krajeńskich.
Wśród uczniów szkół licealnych najlepsza okazała się Zofia Wiśniewska z I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. II miejsce zajął Michał Mituta z LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, a III miejsce- Iga Jankowska z LO im. Stanisława Staszica w Trzciance.
Laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!


     
KONFERENCJA PN. "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH"

W dniach 3 - 4 listopada br. w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu ponad 150 seniorów uczestniczyło w konferencji pn. "Aktywność fizyczna osób starszych". Organizatorami konferencji byli: Klub Uczelniany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie 2 dni zajęć uczestnicy konferencji mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych gości na temat korzyści wynikających z podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze, zasad treningu oporowego, badań krwi, diety oraz zasad żywienia i aktywności fizycznej oraz ich roli w profilaktyce wybranych chorób wieku starszego. Poruszono także kwestie związane z finansowaniem organizacji pozarządowych oraz roli samorządów wobec osób starszych.
Ważną częścią konferencji był jej wymiar praktyczny. W trakcie kilku godzin zajęć zarówno w terenie jak i na hali sportowej oraz pływalni, seniorzy mogli zapoznać się z techniką i metodami prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych oraz grami i zabawami służącymi integracji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z inicjatywy Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza w czasie konferencji odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie powołania Rady Senioralnej przy Starostwie Powiatowym w Wałczu. Do prac w tym zakresie zgłosiło się ponad 15 przedstawicieli, w tym osoby z Mirosławca, Tuczna, Gminy Wiejskiej Wałcz oraz przedstawiciele organizacji skupiających osoby starsze z Wałcza. Konferencja była współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS oraz z budżetu Powiatu Wałeckiego.


     


Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII