POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
40 LAT PILSKIEJ ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ

W dniu 30 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Pile w uroczystych obchodach Jubileuszu 40- lecia Pilskiej Organizacji Łowieckiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Hubertowską w kościele parafialnym pw. NMP Wspomożenia Wiernych na osiedlu Górnym, którą sprawowali ks. prof. Wojciech Frątczak - kapelan polskich myśliwych, ks. prałat Stanisław Oracz - proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych, ks. kanonik Eugeniusz Lijewski - kapelan wielkopolskich myśliwych oraz ks. Kazimierz Serafin - kapelan pilskich myśliwych. Po mszy goście udali się do Regionalnego Centrum Kultury na jubileuszową akademię, na której wręczono medale i wyróżnienia za zasługi na rzecz Pilskiej Organizacji Łowieckiej. Galę uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego.


     
W dniu 28 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas gościli w Starostwie Powiatowym Pana Bogdana Kalkę, który podczas dożynek powiatowych otrzymał wyróżnienie Starosty przyznawane rolnikom z powiatu wałeckiego. Panu Bogdanowi Starosta złożył gratulacje i wyrazy wdzięczności za ponoszony codzienny trud i wysiłek, za umiłowanie ziemi w poszanowaniu wielowiekowych tradycji polskiego rolnictwa oraz praw Natury, a także życzył sukcesów w realizacji nowych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE ZE STAROSTĄ ZŁOTOWSKIM

W dniu 27 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się w Złotowie ze Starostą Złotowskim Ryszardem Goławskim oraz Wicestarostą Złotowskim Danielem Sztychem. Jednym z celów spotkania była wizyta w stacji meteorologicznej służącej monitorowaniu suszy oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stacja meteorologiczna skomunikowana jest z Krajowym Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej koordynowanym przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, a urządzenia pomiarowe, w które jest wyposażona pozwalają na odczytywanie i dokumentowanie temperatury powietrza i gruntu, wilgotności, prędkości oraz kierunku wiatru, a także wielkości opadów. Wizyta w Złotowie była następstwem spotkania, jakie odbyło się 13 września br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu w sprawie zakupu takiej stacji do monitorowania suszy w powiecie wałeckim.
Podczas wizyty w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie, dyrektor PZD Mirosław Jaskólski przedstawił Staroście informacje dotyczące realizowanych inwestycji oraz zaprezentował tabor jakim dysponuje jednostka.


     
SEMINARIUM SPAWALNICZE W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W WAŁCZU

W dniach 27-28 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się Seminarium Spawalnicze, w którym uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami wydarzenia była PWSZ oraz światowi potentaci w dziedzinie spawalnictwa - firmy Lincoln Electric oraz Air Products. Podczas seminarium można było zapoznać się m. in. z technologią spawania wirtualnego, użycia gazów spawalniczych, skanowania i drukowania 3D oraz ofertą Regionalnego Centrum Badawczo -Rozwojowego działającego przy PWSZ.


     
POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

W dniach 27-28 października br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Anna Zaleska uczestniczyły w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Lublinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kongres to największe mobilne wydarzenie biznesowo-gospodarcze w Polsce. Uczestniczyło w nim ponad 1500 osób oraz 150 prelegentów. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W czasie Kongresu wręczono nagrody "Lider Rozwoju Regionalnego 2016", do których nominowany był Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu. Wydarzeniu towarzyszyły Targi "Przestrzeń Marki".


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 27 października 2016 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Do akcji przyłączyło się 58 osób, które łącznie oddały ponad 22 litry krwi. Bardzo Wam dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE w styczniu!


     
X Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieży i Kadry OHP w Tenisie Stołowym - Wałcz 2016

W dniu 26 października br. w hali MOSiR w Wałczu odbyły się X Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieży i Kadry OHP w Tenisie Stołowym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie, Hufiec Pracy 16-6 w PCKZiU w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. W turnieju wzięło udział 13 drużyn z jednostek OHP województwa zachodniopomorskiego. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dr Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki. W imieniu organizatora przybyłych zawodników oraz ich opiekunów powitał Komendant OHP Ireneusz Gaworek. W uroczystości uczestniczyła również Joanna Rychlik- Łukasiewicz Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt I miejsce zajęła Joanna Wasiłowska z Wałcza, II miejsce- Joanna Krawiec z Barlinka a III miejsce: Edyta Adamczyk z Rowu Trzcińsko- Zdrój. W klasyfikacji indywidualnej chłopców zwyciężył Jakub Grochowiecki z Wałcza przed Krzysztofem Szczepańskim z Barlinka oraz Danielem Mroczkiem z Dębna. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie PCKZiU w Wałczu, II miejce przypadło drużynie z Barlinka a III zawodnikom z Dębna.
Nad przebiegiem zawodów czuwali komendant hufca Ireneusz Gaworek oraz wychowawcy: Magdalena Strugińska, Mirosław Prus i Bohdan Kamiński.
Celem zawodów była popularyzacja tenisa stołowego jako sposobu na czynne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz integracja młodzieży OHP.

Opracowano na podstawie tekstu Małgorzaty Angel i Bohdana Kamińskiego
Zdjęcia: Natalia Koszykowska


     
V SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 października br. w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, której organizatorami byli: Fundacja na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonała Jolanta Wegner- Wicestarosta Wałecki. W rywalizacji sportowej wzięli udział podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech", Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Pomocy Społecznej w Wałczu. Zawodnicy z wielką radością przystąpili do konkurencji, gier i zabaw sportowych. Wydarzeniu towarzyszyły dobre humory i miła atmosfera. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a każda drużyna puchar. Projekt pn. "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


     
"NIE LĘKAJCIE SIĘ ŚWIĘTOŚCI- OTWÓRZ SERCE" W DĘBOŁĘCE

W dniu 23 października br. Koło Terenowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dębołęce zaprosiło mieszkańców do wspólnego obejrzenia w świetlicy wiejskiej przedstawienia pt. "Nie lękajcie się świętości - otwórz serce".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Występ poświęcony był papieżowi Janowi Pawłowi II i został przygotowany przez Panie Justynę Monicką, Emilię Raczyńską oraz Bogusławę Wojdyłę. Wzięły w nim udział dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce, Gimnazjum w Lubnie oraz młodzież licealna ucząca się w Wałczu i Kaliszu Pomorskim. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.


     
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU


W sobotę 22 października br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner uczestniczyli w Święcie Pieczonego Ziemniaka w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu.

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "Ewa", Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Dom Pomocy Społecznej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W pikniku udział wzięło także Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej ,,Amazonka", Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie spotkania rozegrano wiele konkursów m. in. na najdłuższą obierkę oraz na najlepszą potrawę ziemniaczaną a także turniej gry w bule.


     
IX WAŁECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "CON ANIMA" 2016

19 października br. w Wałeckim Centrum Kultury już po raz dziewiąty odbyły się Wałeckie Spotkania Artystyczne dla Osób Niepełnosprawnych "Con Anima". Organizatorami wydarzenia był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem "Con Animy" jest promowanie twórczości osób niepełnosprawnych. W tegorocznych Spotkaniach wzięło udział 18 ośrodków reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnością, m. in. z Niemieńska, Czarnego, Piły, Złotowa, Jastrowia, Trzcianki, Drawna, Stargardu, Strzelec Krajeńskich, Białogardu, Dusznik i oczywiście z Wałcza (reprezentacja Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz klasy integracyjnej Zespołu Szkół Miejskich nr 1).
W Spotkaniach uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Danuta Kęsek- Członek Zarządu Powiatu Wałeckiego, Radni Rady Powiatu- Izabela Krajnik oraz Roman Wiśniewski, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz- Waldemar Lechnik, Sekretarz Gminy Wałcz- Joanna Mackiewicz, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej i Powiatu, policji, firm, szkół i uczelni wyższych oraz instytucji współpracujących z WTZ. Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu Spotkań, po czym zaproszonych gości w imieniu Organizatorów powitali: Jolanta Pawlus- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu oraz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Programy i prace zaprezentowane w czasie "Con Animy" wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym. Spotkania poprowadziła Pani Krystyna Skrzypczak.
W tym roku jury w składzie: Ewa Pastusiak, Agnieszka Szeremeta i Zbigniew Suchoripa, biorąc pod uwagę wyraz artystyczny, oryginalność wykonania, stopień trudności przygotowania prezentacji oraz dostosowanie programu do możliwości wykonawców przyznało Grand Prix Wałeckich Spotkań Artystycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie. Nagrodę Grand Prix ufundowało Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Ponadto jury Maski Con Anima, w skład którego weszli Anna Krotewicz, Sylwia Mróz z tatą Waldemarem oraz Dawid Ciesielski z mamą Grażyną, przyznało nagrodę Maski dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Na pierwszych trzech miejscach podium znaleźli się:
I miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Stargardzie,
II miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrowiu,
III miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Wałczu.

Dziękujemy artystom oraz przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne Spotkania "Con Anima" za rok!


     
WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

We wtorek 18 października br. dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki, Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu oraz Danuta Kęsek - Członek Zarządu Powiatu wzięli udział w uroczystościach z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, które odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ratowników medycznych oraz zaproszonych gości z siedziby wałeckiej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Dąbrowskiego 24 do kościoła pw. św. Mikołaja, gdzie została odprawiona msza św. w intencji ratowników oraz ich rodzin, po której uczestnicy udali się do Wałeckiego Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- Krystyna Kołodziejska- Motyl, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa, policji, straży pożarnej, szpitali i wojska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do podziękowań oraz wręczenia odznaczeń i wyróżnień. ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 r. o nadaniu odznaczeń, odznaczeni zostali: Piotr Borowski, Edward Budzich, Andrzej Martynowicz, Małgorzata Skórzewska, Ewa Pituła i Jacek Świstak. SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Jarosław Jarząbek, Anna Walczak i Waldemar Wiśniewski, a ODZNAKI HONOROWE "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY ZDROWIA" decyzją Ministra Zdrowia otrzymali: Bogusław Nasłaniec oraz Mariola Stróżyna.
Swoje wyróżnienia przyznał także Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz. WYRÓŻNIENIAMI STAROSTY WAŁECKIEGO uhonorowani zostali: Władysław Gnyś, Beata Bratkowska oraz Sławomir Brosz. Uroczystość uświetnił występ "Kabaretu pod Wyrwigroszem".


     
KONCERT PAMIĘCI IWANA FRANKO

16 października br. w Wałeckim Centrum Kultury z programem artystycznym poświęconym wybitnemu ukraińskiemu poecie, pisarzowi, tłumaczowi i działaczowi społecznemu Iwanowi Franko wystąpiła grupa teatralna i taneczna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legnicy oraz członkowie zespołu śpiewaczego "Barwinok" z Rusinowa k. Świdwina. W wydarzeniu wzięła udział Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koncert odbył się z inicjatywy Związku Ukraińców w Polsce- Koło w Wałczu przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Powiatu Wałeckiego.


     
ALICJA KUCZKOWSKA LAUREATKĄ NAGRODY KS. KARDYNAŁA NOMINATA IGNACEGO JEŻA

16 października br. w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia VIII edycji nagród ks. kard. nom. Ignacego Jeża "Radość płynie z nadziei".

"Ideą nagrody- jak powiedział ksiądz Tomasz Roda- członek Kapituły, jest podkreślenie i uwypuklenie ludzi, którzy działając charytatywnie i społecznie w tym niełatwym dzisiaj świecie, są kustoszami chrześcijańskich wartości". Nagrodę z rąk biskupa Pawła Cieślika otrzymała Pani Alicja Kuczkowska- prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, Pani Zofia Langowska z Czaplinka- działaczka społeczna oddana trudnej młodzieży oraz Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszalinie. Laudację w uznaniu zasług Pani Alicji wygłosił Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Patronem Nagrody jest kardynał Ignacy Jeż, który tworzył i kształtował zręby życia religijnego i społecznego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1972-1992 oraz odegrał szczególną rolę w procesie integracji społeczeństwa przybyłego na tereny Pomorza z różnych regionów przedwojennej Polski. Nagroda im. ks. kardynała nominata Ignacego Jeża ustanowiona została przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Diecezjalną Fundację im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża. Nagroda przyznawana jest co roku osobom fizycznym i instytucjom w uznaniu ich działalności społeczno-kulturalnej lub charytatywnej. Celem nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich a przez to upamiętnienie działalności ks. kard. nominata Ignacego Jeża.
Podczas gali bp Paweł Cieślik wręczył także zdolnym uczniom i studentom z terenu diecezji stypendia, które są przyznawane i finansowane przez Fundację im. kard. Ignacego Jeża. W tym roku grono stypendystów powiększyło się o 5 osób. Uroczystości towarzyszył występ zespołu "Dzień Dobry".
Pani Alicji oraz wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje! Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji "Gościa Koszalińsko- Kołobrzeskiego" http://koszalin.gosc.pl/doc/3502311.Ludzie-dzialania


     
ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W WAŁCZU

W dniu 15 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Jolanta Wegner - Wicestarosta Wałecki uczestniczyli w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu, delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie oraz przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Szczecinie. Ponownie na Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałczu został wybrany dr Bogdan Wankiewicz. On także będzie reprezentował strażaków z powiatu wałeckiego w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie.


     
JUBILEUSZ XX-LECIA WAŁECKIEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW MIASTA
Powiat Wałecki

Powiat Wałecki
15 października br. Wałecki Klub Miłośników Miasta obchodził jubileusz XX- lecia swojego istnienia. W uroczystości, która odbyła się w Wałeckim Centrum Kultury uczestniczyła Jolanta Wegner- Wicestarosta Wałecki, przedstawiciele władz miasta, lokalni artyści, członkowie i sympatycy Klubu oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Spotkanie było okazją do podsumowania okresu działalności Klubu, podziękowań i gratulacji. Urodzinowej uroczystości towarzyszyła wystawa "Wałcz - moje miasto", na której zaprezentowano obrazy wałeckich artystów oraz wystawa fotograficzna prezentująca działalność Klubu na przestrzeni lat.


     
JESIEŃ WAŁECKICH SENIORÓW

Aktywnie dla naszych wałeckich seniorów zrzeszonych w Wałeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Wałczu rozpoczął się sezon złotej polskiej jesieni.

Z inicjatywy Centrum Wolontariatu Sportowego oraz Powiatu Wałeckiego we wrześniu zorganizowano kilkanaście imprez i wydarzeń rekreacyjno -sportowo - kulturalnych, w tym spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, wyjazdy turystyczne w Bieszczady i kulturalne m. in. do Poznania. Ponadto dla Seniorów odbywają się systematyczne zajęcia taneczne, aerobowe, zajęcia na pływalni oraz w terenie.
Doskonała wrześniowa pogoda sprawiła, że liczba uczestników poszczególnych wydarzeń wahała się od kilkudziesięciu do blisko 150 osób podczas organizowanej w Tycznie Senioriady. Szacujemy, że tylko we wrześniu z różnych form aktywności skorzystało blisko 300 seniorów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Już 3 i 4 listopada w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbędzie się konferencja pn. "Aktywność Fizyczna Osób Starszych", na którą zapraszamy mieszkańców powiatu wałeckiego (informacje i zgłoszenia w Człopie, Tucznie, Mirosławcu przyjmują Domy Kultury). Organizatorzy tj. Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Klub Uczelniany i PWSZ zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie oraz możliwość udziału w szeregu ciekawych form integracji. Powyższe zadania mogą się odbywać dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS oraz Powiatu Wałeckiego.


     
ŚWIĘTO WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

W dniu 14 października br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki, które odbyły się na ternie koszar Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wchód.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył na ręce płk Jacka Rolaka - Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W oraz ppłk Sebastiana Trojanowskiego - Dowódcy 100 batalionu łączności gratulacje i życzenia dla żołnierzy z okazji ich święta.


     
SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM GŁOWACKIM

W czwartek 13 października br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner spotkali się w Starostwie Powiatowym z Krzysztofem Głowackim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie spotkania podziękowano Panu Krzysztofowi za poświęcenie i osobiste zaangażowanie w dążeniu do stawianych sobie celów oraz rozmawiano o dalszych planach zawodowych naszego Mistrza.


     
OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO RADOSŁAWA LUBCZYKA
Powiat Wałecki

W dniu 12 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w otwarciu biura poselskiego posła na Sejm RP Radosława Lubczyka z partii Nowoczesna.

Biuro poselskie mieści się w dawnym budynku Nadleśnictwa przy ul. Gen. L. Okulickiego 10-14/12 i czynne jest w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-17.00.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. poseł na Sejm RP Paweł Suski, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski oraz Radny Rady Powiatu Roman Wiśniewski.


     
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU I WAŁECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniu 12 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, którą sprawował JE biskup Krzysztof Włodarczyk. Następnie uczestnicy udali się do Wałeckiego Centrum Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie na Sejm RP Paweł Suski i Radosław Lubczyk, przedstawiciele Wojewody Zachodniopomorskiego, samorządów lokalnych i sąsiednich Powiatów, Radni Rady Powiatu oraz Rady Miasta Wałcz, przedstawiciele instytucji, firm i organizacji współpracujących z PWSZ oraz kadra akademicka i studenci. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnienia Kapituły dla prof. dr hab. inż. Jarosława Plichty oraz do podziękowań dla kadry akademickiej. Tradycyjnie podczas Inauguracji ślubowanie złożyli studenci pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz słuchacze Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Anna Dąbrowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2016 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, Zdzisław Ryder Przewodniczący Rady Miasta Wałcza, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz przedstawiciele wojska, policji, organizacji pozarządowych, straży pożarnej, przedsiębiorcy oraz duchowieństwo.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po przywitaniu przybyłych na uroczystość nauczycieli oraz zaproszonych gości głos zabrała Pani Jolanta Wegner Wicestarosta.
Pani Wicestarosta, w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia na uroczystość oraz przypomniała krótko historię powołania w dniu 14 października 1773 r. z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"Spotkaliśmy się także po to, aby podziękować Państwu za miniony rok szkolny i aby uhonorować nagrodą starosty, mistrzów zawodu nauczyciela i najlepszych pracowników naszych szkół i placówek" - powiedziała Pani Wicestarosta. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej była okazją do podsumowania roku szkolnego 2015/2016. Pani Wicestarosta podkreśliła, że był to rok bardzo pracowity, pełen wyzwań, nowych projektów i zmian w szkołach ponadgimnazjalnych. Demografia pokazała, że szereg podjętych przez Zarząd Powiatu zmian w oświacie ponadgimnazjalnej były uzasadnione. Dla przykładu w roku 2012 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 2111 uczniów, a w 2016 r. 1650 uczniów, czyli o 448 mniej. Zarząd podjął odważne, ale konieczne decyzje o połączeniu szkół, bez likwidacji żadnej z nich, przy jednoczesnej dbałości o jakość oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie.
Pani Wicestarosta z samymi superlatywami wypowiadała się o kadrze nauczycielskiej, która jest na wysokim poziomie oraz bazie jaką dysponują szkoły w Powiecie Wałeckim. Kolejne lata przyniosą kolejne wyzwania, szczególnie w związku z wdrożeniem licznych projektów w ramach Kontraktu Samorządowego. Pani Wicestarosta podziękowała wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczą w projekcie, który przyniesie wiele korzyści dla szkolnictwa ogólnokształcącego i przede wszystkim zawodowego, dzięki nowym warsztatom i doskonale wyposażonym pracownikom.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zakończenie Pani Wicestarosta złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej, życzliwości, spokoju oraz spełnienia marzeń. Do życzeń Pani Starosty przyłączył się Starosta Wałecki, który dziękował wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświatowym za ich trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracy i działania na rzecz rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. Życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyli również Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza.

Podczas uroczystości nauczyciele Dorota Oszczęda (Zespół Szkół Nr 1), Wojciech Jakubowski (PCKZiU) i Joanna Baj - Skierkowska (Zespół Szkół Nr 4 RCKU), którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w sierpniu br., otrzymali akt nadania i złożyli ślubowanie.

Nauczyciele dyplomowani, którzy zdali egzaminy w 2016 r. otrzymali listy gratulacyjne Starosty Wałeckiego: ks. Andrzej Pawłowski (ZS Nr 1), Adam Markiewicz (PCKZiU), Jolanta Bacławska (PCKZiU), Magdalena Morawska (PCKZiU), Jarosław Rachubiński (PCKZiU), Katarzyna Rejniak (PCKZiU), Agnieszka Jenda (ZS Nr 4 RCKU) i Aleksandra Lewandowska (ZS Nr 4 RCKU).

Ponadto Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Waldemar Rogulski (Dyrektor ZS nr 1), Dariusz Dąbrowski (nauczyciel ZS nr 1), Andrzej Koczan (pracownik administracji i obsługi ZS nr 1), Piotr Filipiak (Dyrektor PCKZiU), Ilona Katarzyńska (nauczyciel PCKZiU), Martyna Krzyszka (pracownik administracji i obsługi PCKZiU), Anna Dyker (Wicedyrektor ZS Nr 4 RCKU), Rafał Prendecki (pracownik administracji i obsługi ZS Nr 4 RCKU), Marek Syrnyk (Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu), Mirosława Ustrzycka )nauczyciel - psycholog w PPP), Monika Gwozdecka (Głowna księgowa w PPP).

Specjalne nagrody Starosty Wałeckiego za pracę na rzecz utworzenia Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje dodatkowo otrzymali: Magdalena Zadrożna (PCKZiU), Pamela Sadkowska - Połeć (PCKZiU), Renata Pachocka (PCKZiU), Dagmara Turkiel (PCKZiU), Ewelina Lipiec - Czuba (PCKZiU), Magdalena Morawska (PCKZiU) oraz Jarosław Huber (ZS Nr 4 RCKU).
Podczas części artystycznej uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć występ przygotowany przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół Nr 1 oraz krótki film promujący Szkołę Mistrzostwa Sportowego.


Tego samego dnia w Wałeckim Centrum Kultury odbywały się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Piękny występ artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu. Gratulacje złożono nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, pracującym w szkołach podstawowych i gimnazjach w Wałczu, którzy podczas uroczystości złożyli ślubowania. Pośród wyróżnień i nagród wręczonych szczególnie zasłużonym dla oświaty w mieście Wałcz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował listami gratulacyjnymi i upominkami: Halinę Minkowską Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 "Promyk" w Wałczu oraz Jozefę Jasielską - Wegner Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 9 "Bajka" w Wałczu.
Wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty raz jeszcze dziękujemy za ich pracę na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży w Powiecie Wałeckim.


     
BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2304Z
W M. GOLIN ZAKOŃCZONA


Zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2304Z w m. Golin.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałecki przy dofinansowaniu Gminy Człopa. Wykonawca robót: F.U.H. Marcin Nieradka, ul. Rybacka 7, 78-630 Człopa.


     
LAUREACI NAGRODY KULINARNEJ
"PERŁA 2016" W STAROSTWIE
Powiat Wałecki


W dniu 12 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym Państwa Barbarę i Andrzeja Przyweckich.

Z okazji otrzymania przez Państwa Przyweckich nagrody kulinarnej "Perła 2016" w kategorii najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy Starosta Wałecki złożył laureatom serdeczne gratulacje oraz życzenia odważnych i innowacyjnych pomysłów na rozwój gospodarstwa oraz wielu sukcesów w dalszej działalności. Starosta wręczył Państwu Przyweckim upominek i podziękował za zaangażowanie i wkład w promocję Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
DZIEŃ SENIORA

W sobotę 8 października br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w Dniu Seniora organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie miało miejsce w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i było okazją do podziękowań i wyróżnień. W tym roku wyróżnienia otrzymało 35 osób, a wśród nich działacze związkowi, wolontariusze pracujący przy wydawaniu żywności oraz najstarsi członkowie Związku. Złote Odznaki Honorowe nadane przez Centralny Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie w uznaniu za szczególne zasługi otrzymali Grażyna Malec, Stanisław Tymczyszyn, Jerzy Ziółkowski i Zbigniew Sobecki. Honorową Złotą Odznakę otrzymał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Seniorom jak i zaproszonym gościom towarzyszyły dobre humory i świetna zabawa.


     
II SPOTKANIE POKOLEŃ CZŁOPA 2016
Powiat Wałecki


W piątek 7 października br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner uczestniczyła w "II Spotkaniu pokoleń Człopa 2016", które odbyło się w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

W ramach spotkania z programem artystycznym wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego oraz chór Cantores z Człopy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 30-LECIA NADLEŚNICTWA TUCZNO

W piątek 7 października br. Nadleśnictwo Tuczno świętowało jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie, skąd uczestnicy udali się do Zamku Wedlów - Tuczyńskich.

W wydarzeniu wzięły udział Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Radna Rady Powiatu Izabela Krajnik. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Minister Środowiska Jan Szyszko, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszard Standio, Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, sąsiednich nadleśnictw, służb mundurowych, zakładów pracy, instytucji oraz organizacji współpracujących z Nadleśnictwem Tuczno.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pani Danuta Kęsek w imieniu Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza złożyła na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuczno Marcina Majchrzaka gratulacje i serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa oraz podziękowania za zaangażowanie, wkład pracy i profesjonalizm w opiece i ochronie polskich lasów.


     
PODSUMOWANIE PROJEKTU
PN. "KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI
WODNO- ŚCIEKOWEJ DLA MIASTA WAŁCZA"


7 października br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w podsumowaniu projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej dla miasta Wałcza" realizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE KLASTRA METALOWEGO "METALIKA"
Powiat Wałecki


W piątek 7 października br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w spotkaniu członków Klastra Metalowego "METALIKA" z cyklu "Dobre praktyki Metaliki".

Tematem spotkania była "Organizacja procesu obsługi klienta, czyli jak doskonalić pracę firmy". Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy Albor Bolesław Rafałko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
X MARSZ ŻYCIA I NADZIEI
Powiat Wałecki


W czwartek 6 października br. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek wzięły udział w X Marszu Życia i Nadziei połączonym z Dniem Różowej Wstążki, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka".

Uczestnicy marszu przeszli tradycyjnie z Placu Wolności do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie uczestników zaproszono na program artystyczny. Młodzież z Gimnazjum nr 2 zaprezentowała spektakl pt. "Miłość, radość, przyjaźń = życie" a "Amazonki" -najnowsze modowe trendy dla Pań na sezon jesienno - zimowy. Był także występ lokalnych bębniarzy oraz taniec z różową wstążką.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Różowa wstążka to międzynarodowy symbol walki z rakiem piersi. Idea, która przyświeca marszowi, to dostarczenie wiedzy o problematyce nowotworowej piersi oraz zachęcenie do udziału w badaniach profilaktycznych, zwiększających szanse na wczesne wykrycie zmian nowotworowych.


     
POLSKO- UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Wczoraj pożegnaliśmy grupę młodzieży z Fastowa na Ukrainie, która wspólnie z młodzieżą z Wałcza w dniach od 28 września do 4 października br. brała udział w wymianie szkolnej pn. "Na styku kultur- z tradycją i historią w tle" pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Wałczu a Liceum Techologii Informacyjnych z Fastowa. Organizatorami wymiany młodzieży było Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Rada Miasta Fastów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie tygodniowego pobytu w Wałczu młodzież uczestniczyła w zajęciach w Zespole Szkół nr 1, przygotowała prezentację o regionach, z których pochodzi oraz uczestniczyła w warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo- Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy wymiany mieli okazję poznać zabytki Wałcza, pojeździć konno w Ośrodku Jeździeckim "Kołacz" w Kołatniku oraz zaznać polskiej gościnności spędzając czas w domach polskich rówieśników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Odwiedzili także Dziką Zagrodę w Jabłonowie, Magiczną Górkę k/ Rutwicy oraz park linowy w Rudnicy. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła również wycieczka do Kołobrzegu oraz wyprawa rowerowa do Nakielna.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zakończenie grupa ukraińska dała występ w Starostwie Powiatowym w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Radny Rady Powiatu Jan Kaczanowicz. Mamy nadzieję, że pobyt na Ziemi Wałeckiej był dla młodzieży okazją do nawiązania nowych przyjaźni, do poznania kultury, tradycji i wspólnej historii obu narodów, ale także motywacją i przygodą pozwalającą zdobyć doświadczenie i przekonanie o sile współpracy pomiędzy krajami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do współorganizacji programu wymiany młodzieży i zaangażowali się w jego realizację.


     
SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
NA TEMAT ZMIAN PODATKOWYCH
Powiat Wałecki


We wtorek 4 października br. w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach wsparcia działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS" przeprowadziła szkolenie dla przedsiębiorców pn. "Przegląd zmian podatkowych".


W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób. Kolejne spotkanie zaplanowano na grudzień br.


     


Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII