POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE ALEI TYSIĄCLECIA W WAŁCZU

W dniu 30 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu pomiędzy Powiatem Wałeckim a Wykonawcą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie Alei Tysiąclecia w Wałczu.
Powiat Wałecki

Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi powiatowej klasy G na odcinku 0,463 km. W ramach robót związanych z budową drogi wykonane zostaną prace przygotowawcze (wytyczenie drogi, rozbiórka istniejących nawierzchni, krawężników itp.), roboty ziemne związane z wykonaniem wyrównania pod posadowienie nawierzchni oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dodatkowo zostaną przestawione istniejące sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz bariery znajdujące się przy przejściu dla pieszych przy szkole. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2020 r.

Wartość robót budowlanych: 1 370 041,39 zł.
Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.


     
PODZIĘKOWANIE DLA PANI ANNY MARZEC – WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Powiat Wałecki

Po blisko trzydziestu latach pracy w Starostwie Powiatowym pani Anna Marzec przechodzi na emeryturę. Z tej okazji Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz w imieniu własnym oraz wszystkich byłych i obecnych pracowników złożył pani Annie Marzec życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, niesłabnącej energii oraz realizacji marzeń, pasji i zainteresowań w dalszym, codziennym życiu oraz podziękował za wieloletnią, ciężką pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Wałeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Zbigniew Wolny, wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Panią Bogusławą Wojdyłą. Pani Anna przez cały okres swojej zawodowej kariery była pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu. Przez wszystkie te lata pani Anna dała się poznać jako osoba pracowita, zaangażowana w wypełnianie codziennych obowiązków służbowych, jak również bardzo pomocna i życzliwa, zyskując sobie dużą sympatię współpracowników.


     
Starosta Wałecki uzyskał z Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. RAZEM dla DPS.
Powiat Wałecki

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.
Dofinansowanie w wysokości 283 987,50 zł zostanie przeznaczone na dopłatę do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wałczu oraz utworzenie miejsca kwarantanny dla przyszłych pensjonariuszy DPS Wałcz oraz obecnych pensjonariuszy oraz aktualnych pensjonariuszy, którzy musieli odbyć leczenie poza DPS.
Wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodowało konieczność wprowadzenia w DPS w Wałczu dotykowych środków ostrożności, takich jak: wprowadzenie systemu pracy rotacyjnej, ograniczenia pracy pracowników, którzy świadczyli pracę również w podmiotach leczniczych, dodatkowo część pracowników skorzystała z możliwości pójścia „na opiekę na dziecko do 8 lat”. Sytuacja ta spowodowała, że pracownicy DPS, musieli świadczyć pracę w zwiększonym zakresie, często w godzinach nadliczbowych.


     
PODPISANIE UMOWY NA POPRAWĘ BAZY SPORTOWEJ POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY BOISKU NALEŻĄCYM DO PCKZiU W WAŁCZU

24 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Jolantą Wegner podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Panią Annę Bańkowską – Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku należącym do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach niniejszej umowy Powiat Wałecki otrzyma dotację celową na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Dofinansowanie wynosi 19 tys. zł, a całkowity planowany koszt inwestycji to 50 tys. zł. Do zamontowanych urządzeń będzie łatwy i powszechny dostęp, co pozwoli wytworzyć nawyk systematycznego uprawiania sportu wśród mieszkańców powiatu. Wyposażenie, które będzie wchodziło w skład siłowni będzie dostosowane do każdej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby starsze), zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych sportowców. Ułatwieniem dla osób początkujących będą instrukcje opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu. Siłownia będzie zainstalowana po wyłonieniu wykonawcy jeszcze w tym roku.


     
POWIAT WAŁECKI UCZESTNICZY W PROJEKCIE PN. "BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO"

Powiat Wałecki wraz z innymi samorządami powiatowymi oraz trzema największymi gminami woj. zachodniopomorskiego został włączony w realizację projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", którego celem jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

Realizacja projektu ułatwi komunikację przedsiębiorców oraz obywateli z organami administracji publicznej. Będzie polegała na wdrożeniu zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Usługi będą dostępne przez wszystkie urządzenia z dostępem do Internetu, zarówno za pośrednictwem komputerów, ale również tabletów i telefonów. Finansowanie projektu:
  • Łączna wartość projektu RIIP WZ: 55 876 791,40 zł
  • Dofinansowanie środkami finansowymi EFRR: 47 495 272,68 zł
  • Dofinansowanie środkami finansowymi Budżetu Państwa: 5 587 679,13 zł
  • Środki finansowe stanowiące wkład własny: 2 793 839,59 zł.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 2 lipca br. po raz trzeci w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się tym razem 35 osób.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Łącznie zgromadzono blisko 16 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja odbędzie się 24 września br., do której serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie w okresie wakacyjnym, gdzie krew jest szczególnie potrzebna.


     
PODPISANIE UMOWY NA REMONT WIEŻY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W GOLCACH

Kościół w Golcach otrzymał dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na remont wieży. W środę 1 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu ks. Edward Strojek proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rudkach oraz Pani Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę na wykonanie zadania w obecności Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dotacji celowej w kwocie 45 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1664): remont ratunkowy wieży - etap II". Pracę muszą być zakończone do 30 listopada br.


     
WIZYTA PREZYDENTA WARSZAWY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO
W POWIATOWYM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Powiat Wałecki


W środę 1 lipca br. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu odwiedził Prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, obecnie kandydujący na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Była to okazja do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami jakich Powiat Wałecki dokonał w takich dziedzinach jak aktywizacja osób niepełnosprawnych, wsparcie seniorów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz wraz z dyrektorem PZAZ Jolantą Pawlus oprowadzili Prezydenta po zakładzie. Następnie Rafał Trzaskowski spotkał się z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i przedstawicielami środowisk kombatanckich. Był to czas na zadawanie pytań kandydatowi na Prezydenta RP, jak również na podzielenie się problemami z jakimi borykają się samorządy, organizacje pozarządowe i osoby niepełnosprawne.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII