POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Program monitoringu lasów
Powiat Wałecki

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020.

Minister Środowiska, w piśmie z dnia 20 czerwca 2016 roku (znak: DLP-I.062.3.2016.EL) informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w okresie od 01 czerwca do 30 września, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe prowadzone są corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych, rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września, w latach 2016-2020.

W związku z powyższym, Starosta Wałecki informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzonych pracach, związanych z realizacją programu monitoringu lasu oraz zwraca się z prośbą, o umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów, celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.


     
Przekazanie do eksploatacji ambulansu ratunkowego

Dnia 30 czerwca 2016 r. w Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wałczu dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego brali udział w uroczystym przekazaniu do eksploatacji ambulansu ratunkowego.

Przekazany ambulans to auto marki Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI. Wyposażony jest w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. defibrylator z możliwością teletransmisji zapisu EKG, urządzenie do automatycznego ucisku klatki piersiowej, kardiomonitor, respirator, pompę infuzyjną, nosze podbierające, deskę ortopedyczną czy krzesełko transportowe oraz system lokalizacji karetek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zjazd Gminny OSP Człopa
Powiat Wałecki


W dniu 28 czerwca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w Zjeździe Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Człopie.

Podczas zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Człopie oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.


     
Święto Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W

W dniu 24 czerwca 2016 r. Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki - Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu - Zbigniew Wolny uczestniczyli w Uroczystości z okazji Święta Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, która odbyła się na promenadzie przy jeziorze Raduń.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Starosta Wałecki wyróżnił: płk Jacka Rolaka - Dowódcę Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód; ppłk Sebastiana Trojanowskiego - Dowódcę 100 batalionu łączności; ppłk Sławomira Gembalskiego - Dowódcę 104 batalionu logistycznego; ppłk Rafała Jędro - Dowódcę 102 batalionu ochrony. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się festyn gdzie można było skosztować wojskowej grochówki i smacznego bigosu. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego.


     
Spotkania na miedzy

W dniu 26 czerwca 2016 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz uczestniczyli w XVII edycji Odlotowego Festynu Grzybowego, które zostało połączone wraz ze "Spotkaniem na miedzy", czyli partnerskim świętem, które odbyło się po raz trzynasty. Organizatorami imprezy, był Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwsze "Spotkanie na miedzy" odbyło się w miejscowości Chełst. Na początku, partnerami wydarzenia był Powiat Strzelecko - Drezdenecki. Z roku na rok dołączali się kolejni. Aktualnie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, współpracuje również z Powiatem Gorzowskim, Powiatem Wałeckim oraz Miastem Gorzów Wielkopolski. Partnerstwo powiatów, układa się na wielu płaszczyznach. Podejmują oni tematy związane m.in. z gospodarką, samorządem, oświatą czy kulturą.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Od kilku lat, partnerskie Powiaty, podejmują działania, aby rozwijać wspólną współpracę. - Każdy powiat to inna, odrębna jednostka samorządu terytorialnego, ale okazuje się, że jest w nich wiele wspólnego. Głównie realizujemy zadania na płaszczyźnie, oświatowej. Mamy plany związane z kształceniem zawodowym, mówił Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. -Jest jeszcze wiele do zrobienia w naszych powiatach, ale wspólnie z naszymi mieszkańcami, możemy wszystko osiągnąć, dodał.
Festyn "Grzyby, las wokół nas- Spotkanie na Miedzy", zorganizowano w drawskim amfiteatrze. Podczas zabawy, prezentowały się wszystkie powiaty, biorące udział w partnerskim wydarzeniu. Powiat Wałecki reprezentowali: Bractwo Rycerzy Bezimiennych - ze wspaniale wystawioną i wyeksponowaną wioską. Oraz Agata Buczkowska i Aleksandra Andrukajtis swoimi występami porwały drawską publiczność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wszystko to za sprawą organizacji i jednostek działających na terenie danych powiatów. Podczas festynu grzybowego, nie mogło zabraknąć uczty kulinarnej z podgrzybków, borowików i kurek.
Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia, było WIELKIE GOTOWANIE i nagrody Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Wójta Gminy Drawsko za najsmaczniejszą potrawę oraz estetykę i wkład pracy w wykonane danie. Bezkonkurencyjne okazało się Koło Gospodyń Wiejskich z Dzikowa, z Powiatu Wałeckiego, które przygotowało polędwiczki w sosie grzybowym. Podczas gotowania nie zabrakło chętnych do pomocy. Na czele drużyny stanęli Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz. Tegoroczne "Spotkanie na miedzy" okazało się wyjątkowe. Otworzyło ono kolejny sezon wzajemnej, bliskiej współpracy powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, wałeckiego i czarnkowsko-trzcianeckiego oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.


     
Zakończenie Roku Szkolnego

W dniu 24 czerwca 2016 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz, Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu i Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu uczestniczyli w uroczystościach związanych z zakończeniem Roku Szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody za dobre wyniki w nauce oraz życzyli wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podpisanie umowy na prace konserwatorskie
Powiat Wałecki


Dnia 23 czerwca 2016 r. podczas XVI Sesji Rady Powiatu w Wałczu V kadencji, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku - budynek po byłym Szpitalu Powiatowym w Wałczu przeznaczony na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-223. Zadanie będzie realizowane poprzez wsparcie finansowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedmiotowa dotacja celowa przeznaczona zostanie na sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej, ekspertyzy konstruktorskiej, przeprowadzenie badań konserwatorskich, wykonanie zmian projektu budowlanego celem ponownego uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie stosownego pozwolenia na podjęcie dalszych prac inwestycyjnych - według zaleceń konserwatorskich dotyczących pozostałości dawnej werandy oraz Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych pomieszczeń werandy. Wykonanie remontu ścian, posadzek, odrestaurowanie polichromii, odrestaurowanie i zabezpieczenie elementów drewnianych werandy.


     
Uroczyste otwarcie Zakładu Produkcyjnego "Investa-Chem"

W piątek 17 czerwca br. w Łowiczu Wałeckim dokonano uroczystego otwarcia Zakładu Produkcyjnego "Investa-Chem" z grupy spółek należących do Henryka Stokłosy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Wałecki - Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik, Zastępca Burmistrza Mirosławca- Dariusz Bartosik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu - Piotr Czech, udziałowcy spółki INVESTA- Sławomir Cyganek i Tomasz Stokłosa, prezes Banku Spółdzielczego w Czarnkowie- Władysław Dymek, prezes Zakładów Mięsnych "Łmeat-Łuków"- Irena Grzesiak, prezes Parku Drobiarskiego- Katarzyna Stokłosa, prezes Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej AGRIFARM - Józef Niemczuk, prezes Zakładu Rolniczo- Przemysłowego "FARMUTIL HS"- Przemysław Andryszak oraz założyciele Grupy Kapitałowej "FARMUTIL HS".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zakład został utworzony przez firmę "Investa" Centrum Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Pile z myślą o wytwarzaniu całkowicie biodegradowalnych produktów myjących i myjąco-dezynfekujących dedykowanych przemysłowi rolno-spożywczemu oraz odbiorcom indywidualnym. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Frisomat Sp. z o.o. z siedzibą w Wółce Kosowskiej k. Warszawy. Obecnie w zakładzie Investa-Chem produkowanych jest 40 rodzajów środków myjących i myjąco - dezynfekcyjnych dla przemysłu rolno - spożywczego, w tym również chemia gospodarcza oraz środki dla transportu, które będą rozszerzane o asortyment do pielęgnacji karoserii i wnętrz samochodów. Zakład produkuje 42 tony środków miesięcznie, a docelowo planuje zwiększyć produkcję do 300 ton na miesiąc. Dla każdej z branż środki dobierane są w sposób indywidualny. Spółka realizuje też indywidualne zamówienia w kwestii doboru zapachów i kolorów.

W zakładzie odbywa się także produkcja środków przeznaczonych do mycia i czyszczenia statków powietrznych, jachtów oraz transportu szynowego. W przyszłości firma zamierza rozszerzyć produkcję o środki dedykowane mleczarniom, przetwórniom owoców i warzyw oraz piekarniom. W planach jest także budowa sklepu przyzakładowego oraz realizacja sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.


     
ANAKONDA 2016

W dniu 13 czerwca br. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej- Antoni Macierewicz spotkali się na poligonie w Drawsku Pomorskim z żołnierzami biorącymi udział w międzynarodowym ćwiczeniu Anakonda-16. W spotkaniu, w czasie którego zaprezentowany został połączony pokaz ognia artylerii i lotnictwa, wziął także udział Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Anakonda-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, w którym uczestniczy 19 państw członkowskich NATO i 5 państw Partnerstwa dla Pokoju. W czterech komponentach: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych ćwiczy ok. 31 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. z Polski.


     
70-lecie OSP w Dębołęce

W dniu 11 czerwca br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystych obchodach 70 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębołęce oraz w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych drużyn OSP i MDP z terenu gminy Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Bogdan Wankiewicz złożył strażakom OSP Dębołęka gratulacje i podziękowania za dotychczasową aktywność oraz życzenia wielu dalszych lat działalności i sukcesów w trudnej strażackiej służbie.


     
W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w pikniku integracyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Łowiczu Wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
V Festiwal Natury - "Las dobre sąsiedztwo"

W sobotę 18 czerwca br. na promenadzie nad jeziorem Raduń w Wałczu odbył się V Festiwal Natury pod hasłem: "Las dobre sąsiedztwo". Współorganizatorami festiwalu byli: Nadleśnictwo Wałcz oraz m. in. Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz i Gmina Wiejska Wałcz. W festiwalu uczestniczył Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na uczestników czekało wiele atrakcji. Swoje stoiska przygotowali: Nadleśnictwo Wałcz, Polski Związek Łowiecki, PPHU Graff, PPHUT Admiral, Elite Expeditions Sp. z o.o., Diet Coaching Patrycja Sankowska, Zespół Szkół nr 4 RCKU, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech", Bractwo Rycerzy Bezimiennych, COS OPO Wałcz, Urząd Miasta Wałcz oraz wikliniarze. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zorganizowało Mini Turniej Piłki Nożnej. Można było też wziąć udział w Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, III grze plenerowej "Przyroda jest tajemnicą" lub spływie kajakowym po jeziorze Raduń. Na tych, którzy przynieśli makulaturę czekały w zamian do zabrania sadzonki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Festiwal uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych. O to, aby nikt z festiwalu nie wyszedł głodny dbały panie z Kół Gospodyń Gminy Wiejskiej Wałcz oraz Krzysztof Lechowski- prezes firmy Provincja Sp. z o.o., zajmujący się od ponad 20 lat tematem wykwintnej kuchni myśliwskiej, któremu asystowali uczniowie ZS nr 4 RCKU w Wałczu.


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE

W dniu 16 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zorganizowało MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W akcji zarejestrowało się 51 uczestników, z czego 47 oddało krew. W ramach przedsięwzięcia Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz wraz z Wicestarostą Wałeckim- Jolantą Wegner uhonorowali 10 najbardziej zasłużonych krwiodawców z terenu powiatu wałeckiego oraz dwie osoby działające na rzecz honorowego krwiodawstwa. Akcji towarzyszył pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięły przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 5 "Jaś i Małgosia" oraz pomiar poziomu ciśnienia i glukozy we krwi zorganizowany przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i oddali krew. Zapraszamy na kolejny MOBILNY POBÓR KRWI W AMBULANSIE już za dwa miesiące!
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw"

W dniu 15 czerwca br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się konferencja pn. "Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Współorganizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Wałczu, Północna Izba Gospodarcza Oddział w Wałczu, Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych oraz Bank Pekao SA O/Wałcz. Przybyłym na konferencję przedsiębiorcom zagadnienia wsparcia przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 przedstawił Daniel Owczarek- Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. Jakub Fulara reprezentujący Departament Klienta Biznesowego Banku Pekao SA oraz Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych omówił preferencyjne sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw przez Bank Pekao SA. Rozmawiano także o darmowych zabezpieczeniach kredytów bankowych w ramach inicjatywy JEREMIE, które to zaprezentował Bartosz Domaszewicz- Dyrektor Oddziału Funduszu POMERANIA oraz o leasingu, którego tematykę przedstawił Rafał Bolczyk z Departamentu Sprzedaży Banku Pekao Leasing Sp. z o.o. Marta Winiarz zachęcała do skorzystania z usług Północnej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz przedstawiła działania podejmowane przez obie instytucje, a Ewa Tymoszuk z I Oddziału Banku Pekao SA w Wałczu zaprezentowała korzyści płynące z posiadania karty wielowalutowej. Na zakończenie konferencji na uczestników czekał tort.


     
70 - lecie Kapucynów na Ziemi Wałeckiej

W dniach 12-13 czerwca br. obchodziliśmy jubileusz 70-lecia pobytu Braci Mniejszych Kapucynów w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki - Jolanta Wegner. Mszy Św. przewodniczył ks. biskup Edward Dajczak. Na ręce proboszcza parafii pw. Św. Antoniego - o. Marka Metelicy, Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów został uhonorowany odznaczeniem Ministra Kultury "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ", które to w imieniu Ministra przekazał Piotr Baron- Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN.
Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się do ogrodów na XV Antoniadę, gdzie na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Niedzielne świętowanie zakończył koncert zespołu "Bubliczki" na promenadzie jeziora Raduń.
W poniedziałek liturgii przewodniczył Minister Prowincjalny Tomasz Żak w asyście poprzednich proboszczów i braci Kapucynów pochodzących z Wałcza. W ramach uroczystości wygłoszono dwa referaty historyczne- br. Bogumiła Kusiaka i Leszka Jóźwika. Braciom Kapucynom składamy wyrazy szacunku i uznania dla pracy duszpasterskiej na rzecz społeczności powiatu wałeckiego i życzymy wielu kolejnych lat służby Bogu w drugim człowieku.


     
Powiat Wałecki
W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w Zjeździe Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mirosławcu.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Mirosławcu oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wałczu i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.


     
Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 10 czerwca br. Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz wraz z przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej - ppłk Sebastianem Cieślikiem, Wicewojewodą Zachodniopomorskim - Markiem Suboczem, Dyrektorem 107 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Wałczu - Markiem Kornetem oraz przedstawicielem Wykonawcy - Marcinem Adamczakiem dokonali wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojskowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja naukowa

W dniach 9-10 czerwca br. w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. "Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Patronatem honorowym konferencję objęli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Anna Mieczkowska, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. Edward Włodarczyk oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej- prof. Tadeusz Bohdal. W panelu poświęconym roli samorządu w wyznaczaniu poziomu jakości życia referat wygłosił Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.


     
RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI

W dniu 9 czerwca br. na boisku ZS nr 4 RCKU odbył się mecz w ramach IV edycji DNI PRZYJACIÓŁ PIŁKI NOŻNEJ - RAZEM WYGRYWAMY Z RAKIEM PIERSI pomiędzy zespołem UKS CZWÓRKA WAŁCZ a drużyną OLIMPIJCZYK STRĄCZNO.
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W meczu zagrali: Kamil Bargieł, Bartosz Rorbach, Szymon Górski, Maciej Dziekański, Karol Krawczyk, Damian Stępień, Dawid Jankowski, Bartosz Kniaź, Mikołaj Dobrowolski, Wiktoria Dobrowolska, Miłosz Gąsiorowski, Bartosz Skoczek, Hubert Skoczek, Dagmara Stępień, Kewin Czubek, Aleksander Kuzia, Filip Kwiatkowski, Igor Armuła. Dziękujemy zawodnikom i trenerom. Kolejny raz udowodniliśmy, że w Powiecie Wałeckim promujemy i popieramy profilaktykę raka piersi pokazując RÓŻOWĄ KARTKĘ ŻYCIA!


     
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 czerwca br. w COS OPO w Wałczu po raz kolejny odbyła się Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Otwarcia zawodów dokonali Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu - dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska, Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Członek Zarządu Powiatu - Danuta Kęsek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spartakiada była okazją do przezwyciężenia własnych słabości i pokonywania barier, ale także pokazania osobom sprawnym, że poprzez sport może się dobrze bawić i realizować swoje cele. Jak zaznaczyła Pani Marszałek oraz Starosta Wałecki, Wałcz może być wzorem do naśladowania dla innych ośrodków jak aktywizować osoby z niepełnosprawnością i dokonywać ich integracji w społeczności lokalnej. Wszyscy uczestnicy Spartakiady okazali się zwycięzcami i otrzymali pamiątkowe medale i puchary.


     
Spotkanie dotyczące Kontraktu Samorządowego

W dniu 8 czerwca 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące współpracy przy realizacji Kontraktu Samorządowego pn. "Metalowa dźwignia regionu - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów Powiatu Wałeckiego: Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki - Jolanta Wegner, Wiceburmistrz Miasta Wałcz- Joanna Rychlik-Łukasiewicz, Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski, Wiceburmistrz Tuczna - Janusz Bartczak, Burmistrz Człopy - Zdzisław Kmieć, Wiceburmistrz Mirosławca - Dariusz Bartosik, przedstawiciele Firmy Faber Consulting - Państwo Anna i Robert Łapacz, Pan Damian Racinowski oraz Arkadiusz Szczerbo - Niefiedowicz - koordynujący pracami nad Kontraktem Samorządowym.
Omówiono kwestie dalszych działań i zasad współpracy na rzecz jak najlepszej realizacji Kontraktu Samorządowego. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przygotowania projektów priorytetowych do dalszego etapu oceny przez Urząd Marszałkowski do dnia 10 listopada 2016 r.


     
XX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner uczestniczyli w XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Rawie Mazowieckiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania delegaci przyjęli 10 stanowisk w sprawach:
 • dróg lokalnych
 • integralności granic jednostek samorządu terytorialnego
 • pełnienia dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne
 • konieczności zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami PFRON
 • uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg przed 2009 rokiem
 • przyszłości oświaty
 • publicznego transportu zbiorowego
 • funkcjonowania systemu pieczy zastępczej
 • szpitali powiatowych oraz ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego.


     
"Marsz dla Życia i Rodziny" w Wałczu

Powiat Wałecki
W dniu 22 maja br. w Wałczu po raz trzeci ulicami miasta przeszedł "Marsz dla Życia i Rodziny". Marsz rozpoczął się Mszą Świętą w kościele pw. św. Antoniego. Po niej korowód prowadzony przez młodzież oazową i ciężarówkę, na której podróżowała schola, powędrował ulicami miasta do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, przy którym odbył się rodzinny festyn.

Po drodze uczestnicy marszu słuchali słów św. Jana Pawła II poświęconych rodzinie i tradycyjnym wartościom. Maluchy mogły wziąć udział w konkursach oraz skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji takich jak: malowanie twarzy, bańki mydlane, zaplatanie warkoczyków, dmuchany zamek i trampolina. Dla wszystkich chętnych przygotowano wojskową grochówkę, kiełbaski z grilla i pyszne domowe ciasta. Na scenie zaprezentował się zespół "Som Gorsi". Organizatorzy "Marszu dla Życia i Rodziny" na ręce Starosty Wałeckiego- dr Bogdana Wankiewicza złożyli serdecznie podziękowania za objęcie wydarzenia honorowym patronatem.


     
Przebudowa drogi powiatowej

W dniu 30 maja br. w Ośrodku Kultury w Barlinku Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki - Jolanta Wegner podpisali umowę o dofinansowanie na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy - droga wojewódzka nr 177 w km 7+350÷11+333,60" oraz na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koszt ogółem realizacji powyższych zadań wynosi 4 712 236,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi kwotę 2 998 395,00 zł.


     
5. RAJD ZIEMI WAŁECKIEJ

Powiat Wałecki
W dniach 21-22 maja br. odbył się 5 jubileuszowy Rajd Ziemi Wałeckiej. Impreza, która już na dobre wpisała się w kalendarz ogólnopolskich rajdów, stanowiła 3 rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej.

Sportowa rywalizacja rozpoczęła się w sobotni wieczór na Placu Wolności. Trasa niedzielnego etapu zawierała trzy odcinki specjalne, każdy z nich pokonywany trzykrotnie. Imprezę patronatem honorowym objęli Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Wałcza - Bogusława Towalewska oraz Wójt Gminy Wałcz - Jan Matuszewski.
Dyrektor Rajdu - Maciej Raczewski, w imieniu Automobilklubu Koszalińskiego złożył na ręce Starosty Wałeckiego podziękowania za wkład w podniesienie widowiskowości i prestiżu imprezy oraz za współpracę przy organizacji przedsięwzięcia pozwalającego na promowanie sportu samochodowego i bezpiecznego stylu jazdy na naszych drogach.


     
W dniu 25 maja br. w Urzędzie Miasta w Szczecinku Starosta Wałecki - Bogdan Wankiewicz podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Przedmiotowy list intencyjny dotyczy zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz wytyczenia i oznakowania sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego oraz ewentualnej budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury technicznej służącej przemieszczaniu się rowerzystów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, stosowne listy intencyjne podpisali także Burmistrz Miasta Wałcz - Bogusława Towalewska oraz Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski. Według realizowanej przez Samorząd Województwa koncepcji Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, przez obszary gmin powiatu wałeckiego przebiegać będzie jedna z czterech tras priorytetowych: Bałtyk- Wałcz.

Dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego Samorządowi Województwa udało się zbudować partnerstwo z niemal 70 gminami i powiatami. JST będą partycypować w kosztach oraz odpowiadać za utrzymanie trasy, a także jej obudowanie w miejsca odpoczynku rowerzystów czy atrakcje. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł: środków unijnych (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów przystępujących do projektu (7,5%). Pierwszym źródłem finansowania, jakie zostało uruchomione na realizację sieci tras to środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja z działania 4.6 w wysokości 10 mln euro pozwoli na dofinansowanie budowy ponad 70 km dróg rowerowych. Funkcję lidera, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, będzie pełnić Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W celu stworzenia koncepcji zostało zinwentaryzowanych kilkaset kilometrów tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie zebranych danych wytyczono cztery priorytetowe trasy pozwalające na spędzenie na rowerze nawet dwutygodniowego urlopu. Obok samorządowców w realizację koncepcji zostali również włączeni mieszkańcy województwa, którzy wybiorą nazwy dla realizowanych tras. Ich ogłoszenie zaplanowano na 4 czerwca w Szczecinie, podczas Święta Cyklicznego. W wydarzeniu spodziewany jest udział blisko 4 tysięcy rowerzystów.


     
Otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu


W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu, która mieścić się teraz będzie w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. Powiat Wałecki sukcesywnie realizuje zamierzony cel, którym jest zagospodarowanie budynku B Starostwa (po byłym szpitalu powiatowym) na cele publiczne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dr Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr Krystyna Kołodziejska- Motyl- Radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz Anna Krysztofiak- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a poświęcenia nowych pomieszczeń dokonał ks. Prałat dr Antoni Badura- Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.


     
W dniu 21 maja 2016 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystych obchodach 70 - lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości Starosta złożył strażakom OSP Golce gratulacje i podziękowania za dotychczasowe dokonania oraz życzenia wielu dalszych lat działalności oraz sukcesów w trudnej strażackiej służbie.


     
W dniu 14 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka, organizowanego przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wałczu wspólnie z Parafią pw. św. Antoniego w Wałczu i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków PSP i OSP oraz zaproszonych gości do Kościoła pw. św. Antoniego w Wałczu, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków, a zakończyły się "Piknikiem Strażackim" w ogrodach Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.


     
IX GALA "LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" 2016

W dniu 13 maja 2016 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się IX gala wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2016.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

Nagrodę tę przyznaje kapituła, w skład której wchodzi: Zarząd Powiatu, laureaci nagrody specjalnej "Super Laur Powiatu Wałeckiego" z poprzednich edycji oraz ubiegłoroczni laureaci nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego". Laur przyznawany jest w kategoriach: działalność społeczna, działalność kulturalna i edukacyjna, działalność sportowa oraz działalność gospodarcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku przyznano także nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego", za szczególne osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Wałeckiego.

Zaproszonych gości przywitał Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, który w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego".

Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządowymi z terenu powiatu wałeckiego na realizację Kontraktu Samorządowego, pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
W ramach Kontraktu zostaną zrealizowane 22 projekty priorytetowe na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 36 930 522,13, w tym 13 projektów na kwotę 18 685 857,92 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 9 projektów na kwotę 18 244 664,21 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głos w sprawie Kontraktu Samorządowego zabrała Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Pani Anna Mieczkowska. Następnie zaprezentowano nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach oraz przystąpiono do wręczania nagród.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA" otrzymał WAŁECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
 • Pan Bernard Bartosik
 • Pan Roman Wiśniewski.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA", nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Biblioteka Publiczna w Mirosławcu.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
 • Dom Kultury w Człopie,
 • Szkoła Tańca "Astra- Luna".
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA" Kapituła przyznała w tym roku dwa równorzędne wyróżnienia dla:
 • Anny Góralskiej
 • Klubu Sportowego "Korona" Wałcz.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Agencja Handlowa "BAZA" Sp. z o.o.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klaster Metalowy "METALIKA"
 • Nadleśnictwo Wałcz.
Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Krzysztof Głowacki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Anna Mieczkowska, Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Przewodniczący Rady Powiatu- Bogdan Białas.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: Anna Mieczkowska- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Eligiusz Komarowski- Starosta Pilski, Jacek Klimaszewski- Wicestarosta Czarnkowsko- Trzcianecki, ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca nagrody Specjalnej Super Laur Powiatu Wałeckiego), Bogusława Towalewska- Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski- Wójt Gminy Wałcz, Piotr Pawlik- Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara- Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć- Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek- Rektor PWSZ w Wałczu, Krystyna Kołodziejska-Motyl- radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, szkolnictwa, organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów.
Do zgromadzonych na uroczystości kilka słów w listach skierowali: Senator RP- Grażyna Anna Sztark, Poseł na Sejm RP- dr Stanisław Gawłowski oraz Poseł na Sejm RP- Marek Hok.
Galę poprowadzili Agnieszka Jaskulska oraz Jarosław Rachubiński. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego "La Fonica Quartet" w repertuarze "Najpiękniejsze Tanga Świata" .


     
UMOWA KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO PODPISANA

W dniu 13 maja 2016 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury, podczas gali wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego", miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządowymi z terenu powiatu wałeckiego na realizację Kontraktu Samorządowego, pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach Kontraktu zostaną zrealizowane 22 projekty priorytetowe na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 36 930 522,13, w tym 13 projektów na kwotę 18 685 857,92 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 9 projektów na kwotę 18 244 664,21 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


     
W dniu 12 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W zbiórce uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki, burmistrzowie/wójt i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicie służb mundurowych policji i wojska, nadleśniczowie, Zastępca dyrektora 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu- dr Krzysztof Wołyniak, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wałczu prałat dr Antoni Badura, proboszcz parafii św. Antoniego w Wałczu o. Marek Metelica, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Wałczu.


     
W dniu 7 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystości Wojewódzkiego Dnia Strażaka, która odbyła się w Białogardzie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
I spotkanie Zachodniopomorskiego Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej


W dniu 6 maja 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniącego funkcję konsultacyjno-doradczą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie koordynacji działań województwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas inauguracyjnego spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- Olgierda Geblewicza, uroczyście wręczyła przybyłym gościom nominacje na członków Komitetu. Nominację na członka Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej otrzymał także Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.


Po wręczeniu nominacji odbyła się prezentacja projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", której dokonał Stanisław Kałamaga, koordynator projektu, przedstawiając zebranym jego główne założenia.
Komitet składa się z przedstawicieli samorządu województwa, samorządów lokalnych, podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej, środowisk naukowych, biznesu, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 20 członków. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Powiat Wałecki
Do zadań Komitetu należy:
 • włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej;
 • wypracowanie założeń i celów Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020 oraz monitorowanie jego realizacji; - analizowanie stanu i potrzeb ekonomii społecznej w regionie, wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań zmierzających do rozwoju infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • inspirowanie i wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej;
 • wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.
Termin kolejnego spotkania Komitetu ustalono na 16 czerwca 2016 roku, podczas którego zostaną powołane grupy robocze zajmujące się tworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz diagnozą i rozwiązaniami problemów różnych obszarów ekonomii społecznej.


     
W dniu 3 maja br. na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego odbył się piknik patriotyczny pn. "Majówka na Dąbrowskiego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami pikniku było Starostwo Powiatowe w Wałczu, Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" oraz Stowarzyszenie Ziemi Wałeckiej "Niezależni". Zaproszenie na uroczystość przyjął Poseł na Sejm RP- Paweł Suski, który wspomniał o doniosłości Święta Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 225 rocznica uchwalenia polskiej konstytucji- pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Imprezę plenerową poprowadzili- Agnieszka Jaskulska i Krzysztof Morawski- nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4- RCKU w Wałczu, a wystąpienia na język migowy tłumaczyli Agata Szalaty i Stanisław Pazur z Polskiego Związku Głuchych. Wydarzenie to było sposobnością do promowania wartości patriotycznych, ale także integracji i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Była to niewątpliwie okazja do zaprezentowania działalności licznie zgromadzonych stowarzyszeń i instytucji działających na obszarze naszego powiatu oraz do integracji różnych środowisk społeczności lokalnej. Dzieci miło spędzały czas w specjalnie przygotowanej dla nich strefie "Dzieciolandia", gdzie wspólnie z animatorami malowały farbami styropianowy model orła, przygotowywały flagę Polski, wykonywały kotyliony, oraz uczestniczyły w konkursach i zabawach. Nagrodami w konkursach były słodkie upominki od firmy Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.- Zakład Produkcyjny w Tucznie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Imprezie towarzyszył Miniturniej Karate przygotowany przez Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu. Każdy chętny mógł także spróbować swoich sił na ringu bokserskim, gdzie nad bezpieczeństwem zawodników czuwali trenerzy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz. Amatorzy dwóch kółek mieli okazję wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Wałecki Klub Turystyki Rowerowej. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przygotowała pokaz wozów bojowych, a Komenda Powiatowa Policji w Wałczu przypominała o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można też było, pod okiem policjantów, przekonać się na symulatorze zderzeń, jaka siła działa na człowieka przy zderzeniu pojazdu jadącego nawet z niewielką prędkością lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z policyjną maskotką- Sierżantem Bródką.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na scenie zaprezentowały się utalentowane młode wałczanki- Dominika Ptak, Aleksandra Andrukajtis oraz Agata Buczkowska. Ze swoim programem pn. "Słoneczna Gala Biesiadna" wystąpił także młodzieżowy zespół rozrywkowy z Wielkopolski, działający przy Stowarzyszeniu Oliwskie Słoneczko w Lubiniu. Na zakończenie pikniku koncert dała kolejna zdolna wałczanka- Karolina Leszko z muzykami zespołu Maanam. Firma Philips Lighting Poland SA przygotowała iluminację w barwach ojczystych budynku Starostwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Składamy serdeczne wyrazy podziękowania organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w "Majówce na Dąbrowskiego", wspaniałej publiczności oraz sponsorom: Polskim Zakładom Zbożowym Sp. z o.o. w Wałczu, firmom Rettig Heating Sp. z o.o., Ekomech Sp. z o.o., Victoria Cymes Sp. z o.o., Zakładowi Mechanicznemu "Metaltech" Sp. z o.o., Bankowi Pekao SA, firmom Philips Lighting Poland SA, Albor- Alina i Bolesław Rafałko, Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o., PHU EKO FIUK Sp. k., 100 Batalionowi Łączności w Wałczu, 104 Batalionowi Zabezpieczenia w Wałczu, Gminie Wiejskiej Wałcz, Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu, Wałeckiemu Centrum Kultury oraz Klubowi Uczelnianemu PWSZ w Wałczu.
Mamy nadzieję, że "Majówka na Dąbrowskiego" na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych na terenie powiatu wałeckiego i będzie doskonałą okazją do promocji naszego regionu.


Do zobaczenia za rok!     
IV EDYCJA DNI PRZYJACIÓŁ PIŁKI NOŻNEJ
1-9 CZERWCA 2016
PUCHAR POWIATÓW W RZUTACH KARNYCH

W POWIECIE WAŁECKIM PROMUJEMY I POPIERAMY PROFILAKTYKĘ RAKA PIERSI!

Powiat Wałecki Powiat Wałecki
POMÓŻMY W WALCE Z RAKIEM PIERSI. POKAŻMY W CAŁEJ POLSCE RÓŻOWĄ KARTKĘ ŻYCIA!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!
SZCZEGÓŁY NA WWW.DPPN.PL, WWW.PRZYJACIELEPILKI.PL, WWW.PILKAJESTPIEKNA.PL

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII