POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
W dniu 30 kwietnia 2016 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w Uroczystych Obchodach 70 - lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości dr Bogdan Wankiewicz wręczył strażakom OSP Piecnik wyróżnienia i odznaczenia nadane przez Prezydium Oddziału Powiatowego oraz Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP


     
Spotkanie dotyczące projektów oświatowych

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu w dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące projektów oświatowych realizowanych w Powiecie Wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych, przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych oświaty, samorządów oraz PWSZ w Wałczu.
Obecnych na spotkaniu przywitał Waldemar Rogulski Dyrektor ZS Nr 1 w Wałczu, który zaprezentował zebranym ofertę edukacyjną ZS Nr 1 na rok szkolny 2016/2017. Następnie głos zabrał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który przedstawił założenia Kontraktu Samorządowego w oświacie powiatowej oraz przedstawił projekt Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje", które ma powstać w budynku przy ul. Bydgoskiej 54 w Wałczu.
W dyskusji Starosta i Wicestarosta wyrazili zadowolenie ze spotkań z przedstawicielami jednostek oświatowych w powiecie, które dają możliwość na wymianę doświadczeń oraz inspirują do podejmowania kolejnych wyzwań. Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego wyrazili również nadzieję, że tego typu spotkania te będą kontynuowane w nowym roku szkolnym przez samorządy gminne w powiecie.


     
W dniu 25 kwietnia br. Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny, a w dniu 27 kwietnia br. Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz uczestniczyli w prezentacji prototypu parkingu w siedzibie spółki Ekomech- System.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stalowe parkingi systemowe to nowy produkt Ekomechu. Jest to własne, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne firmy, zgłoszone do ochrony patentowej. System przewiduje budowę jedno lub wielokondygnacyjnych parkingów. Panele mogą być także wykorzystywane do innych celów np. jako kładki nad drogami, przeprawy ścieżek rowerowych lub zabudowy handlowe.


     
Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, po czym wszystkim zaproszonych gości przywitali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 7 uczniów za I semestr 2015/2016. Otrzymali je: Jan Dziedziela (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Klaudia Kusiak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Magdalena Popiołek (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w sporcie), Agata Dąbrowska (PCKZiU - za bardzo dobry wynik w konkursie polonistycznym), Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Justyna Szymczak (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich). Ponadto dwie uczennice ZS Nr 1, Katarzyna Kołodziejczyk i Justyna Iskrzycka otrzymały wyróżnienia za bardzo dobre wyniki sportowe. Wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
Powiat Wałecki
W dniu 22 kwietnia br. Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny gościli w Starostwie Powiatowym obrońcę tytułu Mistrza Świata WBO w kategorii junior ciężkiej- Krzysztofa Głowackiego.

Panu Krzysztofowi pogratulowano kolejnego sukcesu oraz podziękowano za poświęcenie i osobiste zaangażowanie w dążeniu do stawianych sobie celów. Podkreślono także ogromny wkład w promocję Powiatu Wałeckiego na arenie międzynarodowej.

Panie Krzysztofie, życzymy Panu dalszych sukcesów,
spełnienia marzeń i szczęścia w życiu osobistym.     
Powiat Wałecki
W dniu 21 kwietnia br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym zwyciężczynię II edycji "Małych Gigantów"- Dominikę Ptak wraz z rodzicami.

Dominice dziękowano za zaangażowanie, kreatywność i promocję Powiatu Wałeckiego oraz życzono dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.

Dominiko, jesteś Wielkim Gigantem Powiatu Wałeckiego!


     
Starosta Wałecki informuje, że wystąpił z protestem do Kierownika Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeciwko zamknięciu punktu poboru krwi w Wałczu w pomieszczeniach 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią.

Zamkniecie punktu narazi krwiodawców na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do najbliższych punktów w Drawsku Pomorskim lub Pile, co jednocześnie może skutkować zmniejszeniem liczby honorowych krwiodawców w Powiecie Wałeckim, a tym samym ilość pobieranej krwi. Zdaniem Starosty względy finansowe nie mogą powodować negatywnych konsekwencji dla honorowych krwiodawców, którzy poprzez swoje bezinteresowne poświęcenie i chęć pomocy innym ratują ludzkie życie i zdrowie.
Starosta zaapelował o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu punktu poboru krwi w Wałczu oraz wzięcie pod uwagę negatywnych aspektów społecznych i zdrowotnych tej decyzji. Jednocześnie Starosta wystosował do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie propozycję nawiązania współpracy, celem ponownego utworzenia na terenie powiatu punktu poboru krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Punkt taki istniał przy ul. 12 Lutego do 2010 r.
O dalszych decyzjach i kierunkach działań dotyczących funkcjonowania punktu poboru krwi w Wałczu będziemy poinformować Państwa odrębnym komunikatem.
Starosta Wałecki
Bogdan Wankiewicz


     
W dniu 19 kwietnia 2016 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałczu. Spotkanie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie spotkania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - Wanda Grochowska- Skonieczna przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w I kwartale 2016 r., dokonała także analizy porównawczej stopy bezrobocia w powiecie wałeckim w I kwartale 2016 r. do I kwartału w latach 2013-2015. Ponadto rozmawiano także na temat priorytetów wydatkowania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz nominacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do tytułu "Lider Rozwoju Regionalnego 2016".


     
W dniu 15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkół i uczelni powiatu wałeckiego odwiedzili firmę Philips Lighting Poland S.A. w Pile.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny, Jan Matuszewski- Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak- Z-ca Burmistrza Tuczna, Sławomir Zych- Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Wałcz, Bogumiła Kargul- Referat Gospodarki Inwestycji i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek- Rektor PWSZ w Wałczu, Jacek Kasiński- Kanclerz PWSZ w Wałczu, Arkadiusz Szczerbo- Niefiedowicz- Dział Rozwoju i Współpracy PWSZ w Wałczu, Dorota Matuszak- Kołtan- Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, Leszek Molka- Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, Piotr Filipiak- Dyrektor PCKZiU w Wałczu, Mirosław Dulęba- PCKZiU w Wałczu, Dariusz Dąbrowski- Zespół Szkół nr 1 w Wałczu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Delegację z ramienia Philips Lighting Poland S.A. podjęli Marek Łasiński- Dyrektor Rozwoju Oświetlenia CEE, dr Paweł Morawski- Ekspert Oświetlenia, Marek Lorczyk- Key Account Manager Public Segment, Dariusz Karwacki- Mecenas oraz Wojciech Szerement - Senior Industrial Engineer. Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile, to od 25 lat niekwestionowany lider na polskim rynku oświetleniowym. Przedsiębiorstwo stanowi największe centrum produkcji, dystrybucji i sprzedaży konwencjonalnego oraz LED-owego oświetlenia na świecie w sektorze Philips Lighting. Odwiedzający przedsiębiorstwo mieli okazję doświadczyć jakie możliwości daje światło przebywając w Międzynarodowym Centrum Zastosowań Źródeł Światła- unikalnym w skali kraju i regionu Europy Centralnej i Wschodniej laboratorium, służącym do doradzania klientom rozwiązań energooszczędnych, poprawiających komfort i estetykę widzenia.


     
Powiat Wałecki
Starosta Wałecki ma zaszczyt poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uzyskał nominację do tytułu "LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016" za realizację projektów na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy oraz sukcesy w aktywizacji społeczności lokalnej, w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
Serdecznie gratulujemy!     
Powiat Wałecki
Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno - m. Strączno długości 1,222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno).

W dniu 14 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót firmą Colas Polska Sp. z o.o. Zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić do dnia 31 października 2016 r. Zadanie dofinansowane zostanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wójt Gminy Wałcz będzie partycypował w poniesieniu kosztów wykonania przebudowy drogi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Dnia 12 kwietnia 2016 r. podpisana została umowa o roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wykonawcą robót budowlanych jest firma STEF-BUD Przemysław Stefaniak z siedzibą w Wieleniu. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Przebudowa dotyczy pomieszczenia sali narad, sanitariatów, części pomieszczeń biurowych oraz remontu korytarza.


     
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016 "Pamięć miejsc i ludzi"

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie - w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza serdecznie jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, organizacje i stowarzyszenia, szkoły oraz instytucje kultury, do czynnego uczestnictwa w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa 2016. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Pamięć miejsc i ludzi" i przywołuje na myśl wspomnienia zachowane w ludzkich sercach i umysłach, ale także te symboliczne, tkwiące w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących bądź bezpowrotnie utraconych z powodu trudnej historii tego terenu.

Kanwą wydarzeń organizowanych w ramach Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa stać się mogą zarówno ludzkie losy, jak także dóbr dziedziczonych: zabytków, zapomnianych cmentarzy, pomników, miejsc rodzinnych i przechowanych w nich lokalnych tradycji.

Sposób uczestnictwa w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa jest absolutnie dowolny i może chociażby przyjąć formę prelekcji, wycieczek do charakterystycznych dla regionu miejsc, konkursów literackich czy plastycznych.

Zgłoszenia do udziału w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa przyjmują i wszelakich informacji udzielają koordynujące projekt: st. kustosz Maria Witek m.witek@bdz.szczecin.pl (091 433 70 98, kom. 501 546 447) i st. kustosz Anna Bartczak a.bartczak@bdz.szczecin.pl (091 433 70 98, kom. 508 193 730).


     
W dniu 8 kwietnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ulicy Sądowej 9 odbyły się VI Targi Pracy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Targi zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Zespołem Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu oraz Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie, w związku z organizacją Europejskich Dni Pracodawcy, prowadzonych w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Otwarcia dokonali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Wanda Grochowska - Skonieczna. W tegorocznych targach wzięło udział 39 wystawców, w tym 17 pracodawców, 10 agencji pośrednictwa pracy, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, niepełnosprawne, młodzież oraz instytucje otoczenia biznesu, zajmujące się problematyką nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy a także ubezpieczeń społecznych. W czasie targów można było także bezpłatnie dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu wałeckiego.


     
Powiat Wałecki
Dnia 06 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościł Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jack Staśkiewicz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

Spotkanie z Panem Starostą dr Bogdanem Wankiewiczem miało na celu omówienie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Wałeckiego oraz zacieśnienie współpracy Powiatu z Państwową Strażą Pożarną na obszarze województwa Zachodniopomorskiego.


     
W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Pałacu we Wrzosach odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego. Gospodarzami Konwentu byli Burmistrz Gminy i Miasta Tuczno - Krzysztof Hara oraz Wiceburmistrz - Janusz Bartczak.

W Konwencie udział wzięli przedstawiciele wszystkich samorządów Powiatu Wałeckiego: Wicestarosta Powiatu Wałeckiego - Jolanta Wegner, Burmistrz Miasta Wałcza - Bogusława Towalewska, Starosta Powiatu Wałeckiego - dr Bogdan Wankiewicz, Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski, Burmistrz Człopy - Zdzisław Kmieć, Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik oraz gościnnie Wójt Gminy Wierzchowo - Jan Szewczyk. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Firmy Faber Consulting - Państwo Anna i Robert Łapacz, Pan Mariusz Klimaczak - Doradca Prezesa NBP oraz specjalista w zakresie OZE jak również Paweł Gwozdecki - Skarbnik Powiatu oraz Arkadiusz Szczerbo - Niefiedowicz i Kamila Trojanowska - koordynujący pracami nad Kontraktem Samorządowym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Omówionych zostało kilka tematów istotnych dla wszystkich uczestników. Podjęto temat priorytetowej trasy rowerowej Pomorza Zachodniego - Bałtyk - Wałcz, na odcinku - Wałcz- Wierzchowo. Zarówno Pani Burmistrz Bogusława Towalewska jak i Pan Wójt Jan Matuszewski podejmą wszelkie działania zmierzające do realizacji tej inwestycji.
Wspólną inwestycję z Wójtem Janem Szewczykiem planuje podjąć Burmistrz Mirosławca - w zakresie uruchomienia połączenia kolejowego łączącego Mirosławiec z Wierzchowem.
Kolejnym zagadnieniem był Kontrakt Samorządowy i informacja na temat kolejnych kroków zmierzających do podpisania dokumentu i napisania właściwych wniosków o dofinansowanie wszystkich działań zaplanowanych w Kontrakcie.
Zaproszony gość - pan Mariusz Klimczak przedstawił informację nt. zmiany oświetlenia w placówkach oświatowych podyktowaną dyrektywami unijnymi i zmianami w przepisach krajowych. W związku z tym Starosta zaproponował udział w Zwiedzeniu Międzynarodowego Centrum Zastosowań Światła w Pile, na zaproszenie Pana Wojciecha Szerementa przedstawiciela firmy Philips.


     
W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościliśmy delegację z miasta Brandenburg a/d Havel. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim a miastem Brandenburg a/d Havel.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu udział wzięli: Tim Freudenberg - Naczelnik Wydziału Kultury, Dorena Otto- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sebastian Bradke- Dyrektor Zarządzający Sportbund Brandenburg a/d Havel e.V., Carolin Wokock- pracownik ds. kontaktów międzynarodowych Urzędu Miasta Brandenburg a/d Havel, Martin Crull z Regionalnego Biura Doradczego MCC oraz prof. Piotr Sulikowski - tłumacz. Stronę polską reprezentowali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny, Zastępca Burmistrza Tuczna- Janusz Bartczak, Dyrektor COS OPO Wałcz- Zdzisław Ryder, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu- Waldemar Rogulski oraz pracownicy Starostwa.

W czasie spotkania ustalono, że głównymi filarami współpracy będą sport, kultura oraz gospodarka. Padły też propozycje dotyczące wymiany młodzieży ze szkół średnich oraz wspólnego udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na obu obszarach. Ponadto rozmawiano o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów. Delegaci odwiedzili także Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz COS OPO Wałcz.


     
Powiat Wałecki
W dniu 1 kwietnia 2016 roku Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki uczestniczyła w eliminacjach powiatowych XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM", które odbyły się w obiekcie Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.

W konkursie uczestniczyło 36 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe - 12, gimnazja - 14, szkoły ponadgimnazjalne - 10). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz oraz mieście Wałcz. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wyniki końcowe eliminacji powiatowych:
I grupa:
1. Dominik Cholewa - Szkoła Podstawowa w Gostomi
2. Łukasz Tereszczak - Zespół Szkół w Tucznie
3. Szymon Ryło - Szkoła Podstawowa w Szwecji
4. Szymon Wasylków - Zespół Szkół Gminnych w Mirosławcu
5. Jakub Kociuba - Zespół Szkół w Tucznie

II grupa:
1. Michał Miedzianko - Publiczne Gimnazjum w Człopie
2. Weronika Szczechowska - Gimnazjum w Chwiramie
3. Kamila Gościńska - Gimnazjum nr 2 w Wałczu
4. Hanna Szewczyk - Zespół Szkół w Tucznie
5. Dominik Nieradka - Publiczne Gimnazjum w Człopie

III grupa:
1. Justyna Kowalczewska - OSP w Szwecji
2. Damian Marchlewski - Zespół Szkół nr 1 w Wałczu
3. Bartosz Kociuba - PCKZiU w Wałczu
4. Łukasz Bugajski - Zespół Szkół nr 4 RCKUw Wałczu
5. Karolina Włodarczyk - PCKZIU w Wałczu

Powiat Wałecki, Miasto Wałcz, Gmina Wałcz,
Powiat Wałecki
Mirosławiec, Człopa, i Płytnica ufundowały nagrody rzeczowe dla zwycięzców w postaci książek i sprzętu multimedialnego. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Kazimierz Maciejewski oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu Leszek Molka wręczyli triumfatorom nagrody oraz okolicznościowe dyplomy.
Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Połczynie Zdroju pow. łobeski w dniu 23 kwietnia 2016 r. zakwalifikowani zostali:
  • Dominik Cholewa,
  • Michał Miedzianko,
  • Justyna Kowalczewska.
  • Damian Marchlewski

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII