POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Początek roku 2016 przyniósł kolejne znakomite wieści dla właścicieli firmy ALBOR Bolesław Rafałko w Wałczu, co - jesteśmy przekonani - wróży równie udany cały rok.

Wspomnianą jaskółką i jednocześnie doniosłym wydarzeniem w najnowszej historii "ALBORU" było uzyskanie tytułu "Gazele Biznesu 2015", czyli lauru dla najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw w rankingu dziennika gospodarczego "Puls Biznesu".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Krótko o samym rankingu. Jest to coroczne zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. I edycja odbyła się w 2000 roku, obecna to już XVI wydanie listy. Autorem tej swoistej oceny jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw. Ranking jest publikowany przez "Puls Biznesu" w postaci ponad dwustustronicowego specjalnego wydania, które dołączone jest do grudniowego wydania dziennika oraz dostępny na stornie "gazele.pl", gdzie dostępna jest pełna baza "Gazel Biznesu" począwszy od roku 2000.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata, czyli edycja XVI weryfikowała wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014. O tytuł Gazeli Biznesu 2015 mogła ubiegać się firma, która spełniała wszystkie poniższe kryteria:
 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
 • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
 • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty,
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.
O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012). Jest więc niezwykle miło poinformować, że podczas uroczystej gali, która odbyła się 23.02.2016 r. w Hotelu "Radisson Blu" w Szczecinie, właściciele firmy "ALBOR" Bolesław Rafałko odebrali pamiątkowy grawerton potwierdzający zdobycie tego zaszczytnego lauru. Uzyskując wzrost obrotów wynoszący 201% "ALBOR" zajął 9 miejsce na 91 firm sklasyfikowanych w województwie zachodniopomorskim. Otrzymane wyróżnienie jest ukoronowaniem wysiłków właścicieli i potwierdzeniem systematycznego rozwoju firmy.
Gratulując serdecznie osiągniętych sukcesów, w tym nagrody "Gazela Biznesu 2015", życzymy wszelkiej dalszej pomyślności zawodowej. Tym cieplejsze są te życzenia, im bliżej do nadchodzącego jubileuszu 25-lecia firmy, który będzie obchodzony w maju bieżącego roku.


     
W dniu 25 lutego z udziałem Pani Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się roczna narada podsumowująca działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W naradzie udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mieczysław Cierpicki, kapelan strażaków województwa zachodniopomorskiego ks. mł. bryg. Ryszard Szczygieł oraz samorządowcy.
Komendant Powiatowy PSP bryg. Kazimierz Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działania jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej w 2015 roku.


     
Powiat Wałecki
W dniu 19 lutego 2016 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach.

Podczas zebrania Starosta przekazał członkom OSP w Rudkach gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność ratowniczo - gaśniczą oraz społeczno - kulturalną na rzecz mieszkańców wsi Rudki i okolic.


     
W dniu 12 lutego 2016 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przed rozpoczęciem zebrania odbyła się prezentacja nowego nabytku jednostki, wozu strażackiego GBA 3,6/20+4 IVECO.
Podczas zebrania Starosta przekazał członkom OSP w Golcach gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność ratowniczo - gaśniczą oraz społeczno - kulturalną na rzecz mieszkańców wsi Golce i okolic.


     
W dniu 9 lutego 2016 r. w Starostowie Powiatowym w Wałczu z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu kadencji 2016 - 2019.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W skład Rady wchodzą:
 1. Anna Baculewska - zgłoszona przez Gminę Miejską Wałcz;
 2. Katarzyna Jagusiak - zgłoszona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu;
 3. Sebastian Jałocha - zgłoszony przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Wałczu;
 4. Jolanta Nowak - zgłoszona przez Gminę Wałcz;
 5. Jolanta Pawlus - zgłoszona przez Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu;
Do zakresu działania Rady należy:
 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 2. a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. ocena realizacji programów;
 5. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Podczas posiedzenia Wicestarosta wręczyła podziękowania dla ustępujących członków Rady poprzedniej kadencji oraz nominacje dla nowo wybranych członków.
Następnie rada dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym rady wybrany został Sebastian Jałocha, Wiceprzewodniczącym Anna Baculewska, a Sekretarzem Katarzyna Jagusiak.


     
I Turniej Bokserski o "Złotą Koronę"

17 stycznia 2016 r. miał miejsce I Turniej Bokserski o "Złotą Koronę", którego współorganizatorem był Powiat Wałecki.

Zawody odbyły się na sali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Wałczu. Uczestniczyło w nich ponad 100 zawodników z 17 klubów z całej Polski. Stoczono kilkanaście sparingów i 33 walki punktowe. Ostatecznie zainteresowanie turniejem przerosło wszelkie oczekiwania organizatorów, którzy nie kryli zdziwienia i zadowolenia widząc pełną widownię.


     
Spotkanie noworoczne z "Amazonkami"

14 stycznia 2016 r. w wałeckim "Obiadku" miało miejsce spotkanie noworoczne członkiń Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka". Powiat wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Wśród przemiłej atmosfery kolęd w wykonaniu zespołu "Między nami", złożyli sobie życzenia zdrowia oraz pomyślności na nadchodzących 12 miesięcy członkinie "Amazonek", jak przedstawiciele władz samorządowych.


     
Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków

12 stycznia 2016 r. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW odbyło się spotkanie opłatkowe członków wałeckiego oddziału Koła Sybiraków. W spotkaniu wzięli udział m. in. Poseł Paweł Suski oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu Sybiraków. Minutą ciszy uczczono także pamięć o zmarłych. Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaki "Honorowego Sybiraka", którą w tym roku wyróżniono Panią Irenę Żychowską oraz Pana Bogdana Białasa.
Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia wszystkiego dobrego w Nowym Roku, podzielono się opłatkiem i wysłuchano kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego "Między nami", pod kierownictwem Marka Giłki.


     
XXI Salon Doroczny

10 stycznia 2016 r. w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się XXI Salon Doroczny, czyli wystawa prezentująca dorobek artystów ziemi wałeckiej. Na uroczystości obecny był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Okazję do wystawienia swoich prac mieli: Bartłomiej Baranowski, Zdzisława Brodawka, Bronisław Cichy, Małgorzata Jackowska, Leszek Majewski, Malwina Mosiejczuk, Marcin Paprota, Malwina Piestrzeniewicz, Jerzy Poszepczyński, Joanna Rutkowska i Dorota Zaremba.
Artystą Roku 2015 został Bronisław Cichy, a pieniądze ze sprzedaży kuponów konkursowych zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niewątpliwie cieszy fakt, iż powiat wałecki może poszczycić się tak wspaniałymi twórcami kultury. Jak podkreśliła kustosz muzeum pani Aleksandra Mosiejczuk, mimo iż świat wokół się zmienia, to tematy prac oraz technika ich wykonania w zasadzie pozostają takie same. Z nowym pokoleniem przychodzi jednak inne spojrzenie na rzeczywistość i dlatego warto co roku organizować wystawę.


     
Uroczyste otwarcie Term Warmińskich

7 stycznia 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste otwarcie Term Warmińskich. Z uwagi na fakt, iż Powiat Lidzbarski jest naszym powiatem partnerskim, na oficjalne zaproszenie ze strony Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja w uroczystościach wzięli udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny.

Inwestycja to jedyny tego typu obiekt w północnej części Polski zrealizowany z tak wielkim rozmachem - zdecydowanie zasługuje na słowa uznania.


     
Konwent Burmistrzów Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

We wtorek, 12 stycznia 2016 r., odbył się Konwent Burmistrzów Powiatu Wałeckiego. Podczas spotkania obecni byli m.in.: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Pan Mieczysław Jezierski - Dyrektor Rejonu Dystrybucji Wałcz, Pan Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca, Pan Zdzisław Kmieć - Burmistrz Człopy, Pan Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna,
Powiat Wałecki
Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski.


Spotkanie dotyczyło współpracy i inwestycji zrealizowanych w roku 2015 z udziałem firmy Enea Operator Sp. z o.o. oraz inwestycji, które będą realizowane w 2016 roku, łącznie z planem rozwoju do 2020 roku. Omówione zostały plany zagospodarowania przestrzennego w kontekście pomocy dla firm operujących na terenie powiatu wałeckiego, kwestia rozdziału operatorów i bezpieczeństwo przesyłu oraz regulacje prawne.


     
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
- Spotkanie Noworoczne


11 stycznia 2016 r. w Trzciance odbyło się Spotkanie Noworoczne Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Na uroczystości obecni byli. m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Pan Tadeusz Teterus, Prezes Forum Gospodarczego ZPP Lewiatan Pan Krzysztof Antkowiak. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2015, nakreślenia planów na przyszłość oraz złożenia sobie życzeń na nadchodzące 12 miesięcy.


     
Podziękowanie
Powiat Wałecki

W dniu 21 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Państwo Wiesława i Jerzy Kuśmirek otrzymali wyróżnienie za bezinteresowne zaangażowanie i pracę charytatywną na rzecz mieszkańców Wałcza i Powiatu Wałeckiego.

Gratulacje złożyli osobiście Starostwa Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Pani Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny. Cieszymy się, że nasz Powiat może poszczycić się tak wspaniałymi ludźmi, działającymi dla dobra innych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkania wigilijne i opłatkowe

Przedświąteczny czas to tradycyjnie w naszym kraju okazja do opłatkowych spotkań i wigilii, podczas których reprezentanci różnych środowisk łamiąc się opłatkiem składają sobie życzenia i dzielą wzajemną życzliwością.
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Pani Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny
są gośćmi wielu takich spotkań. Jest to zawsze okazja, aby osobiście złożyć życzenia oraz porozmawiać ze społecznością lokalną. Za wszelkie zaproszenia serdecznie dziękujemy. Poniżej prezentujemy kalendarium tegorocznych wigilii:

* * *

- wieczór wigilijny z wychowanków Internatu Zespołu Szkół nr 3.
Uroczysty wieczór wigilijny odbył się 17 grudnia br. w Internacie Zespołu Szkół nr 3. Wicestarosta Pani Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny mieli przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Młodzież oraz wychowawcy, którzy przygotowali wieczór, spisali się na medal - uroczystość była niezwykle ciepła i pełna rodzinnej atmosfery.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
* * *

- spotkanie opłatkowe z żołnierzami.
Na zaproszenie Dowódcy 100 batalionu łączności oraz Zarządu Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu w spotkaniu opłatkowym w dniu 17.12.2015 r. wziął udział Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny.

* * *

- spotkanie wigilijno-noworoczne 100 batalionu łączności oraz 104 batalionu zabezpieczenia.
17 grudnia 2015 r. w budynku hali sportowej w koszarach JW4092 przy ul. Kościuszki 24 odbyło się uroczyste spotkanie wigilijno-noworoczne 100 batalionu łączności oraz 104 batalionu zabezpieczenia. Starostwo Powiatowe w Wałczu reprezentowała Wicestarosta Pani Jolanta Wegner. W niezwykle przyjemnej atmosferze złożone wszystkim życzenia wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

* * *

- uroczysta klubowa wigilia Orzeł 2010 Wałcz.
Młodzi zawodnicy i trenerzy klubu Orzeł 2010 Wałcz odnieśli w mijającym roku niezwykle dużo sukcesów. Okazją do wspomnień była uroczysta klubowa wigilia, na której gościem honorowym był Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. 17 grudnia 2015 roku w Klubie Garnizonowym w Wałczu spotkali się wszyscy, którym Orzeł 2010 Wałcz jest bliski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
* * *

- kolacja wigilijna Polskiego Związku Diabetyków Oddział Powiatowy w Wałczu.
Dnia 17 grudnia 2015 r., na zaproszenie Prezesa PSD OP Wałcz Pana Mieczysława Wiesława Jakóba, w kolacji wigilijnej wziął udział Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny. Była ona okazją do złożenia życzeń bożonarodzeniowych oraz pomyślności w Nowym Roku.

* * *

- wigilia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.
Na zaproszenie Jej Ekscelencji Rektor PWSZ w Wałczu Pani Jolanty Witek Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Pan Zbigniew Wolny uczestniczyli w dniu 16.12.2015 r. w wigilii zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Jak zawsze miło nam było złożyć życzenia środowisku akademickiemu miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
* * *

- spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.
15 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. W ciepłej atmosferze zbliżających się Świąt życzenia składali m.in. Starosta Wałecki oraz Sekretarz Powiatu.

* * *

- wigilia Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej.
Niezwykle miłym spotkaniem była wigilia Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej, która odbyła się 11 grudnia 2015 r. w Gospodzie pod Filarami. Powiat Wałecki zawsze docenia działalność klubów i stowarzyszeń, działających na naszym terenie. Pasja do jazdy na rowerze jest zdecydowanie godna pochwały.

* * *

- spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych.
Ilekroć spotykamy się z członkami Polskiego Związku Niewidomych, uderza w nas jak wiele pozytywnej energii mają ludzie, borykający się z przeciwnościami losu. Cieszymy się, iż mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym w dniu 10.12.2015 r. w Wojskowym Klubie Brygady Wsparcia w Wałczu.

* * *

- wigilia Polskiego Związku Głuchych.
5 grudnia 2015 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Pani Jolanta Wegner uczestniczyli w wigilii Polskiego Związku Głuchych. W niezwykle przyjaznej atmosferze złożyli sobie życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszyscy członkowie i sympatycy wraz z władzami Powiatu.


     
II Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbył się II Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika) z czterech powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego, gorzowskiego i wałeckiego oraz po raz pierwszy z Gminy Miejskiej Gorzów Wlkp.

W konkursie udział wzięło 27 uczniów, którzy przebrnęli przez dwa etapy eliminacyjne w listopadzie br. Celem konkursów jest doskonalenie umiejętności matematycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie matematyki oraz podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej. Konkurs otworzył Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu Piotr Suchojad, który ciepło przywitał uczestników oraz życzył wszystkim powiedzenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Triumfatorzy konkursu, którzy zostali podzieleni na dwie kategorie, uczniów liceów i techników otrzymali z rąk Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego, Piotra Suchojada dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa.
W kategorii liceów zwyciężył Sławomir Pioroński z LO w Czarnkowie, II miejsce zajął Jan Łuczka z I LO w Gorzowie Wlkp., III miejsce zajął Damian Kaczmarczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
W kategorii techników zwyciężył Andrzej Turlej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, II miejsce zajął Bartłomiej Kujszczyk z ZS Nr 4 RCKU w Wałczu, III miejsce zajął Adam Sikora z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.
Pani Wicestarosta pogratulowała zwycięzcom i podziękowała wszystkim uczniom za udział w konkursie, który wpisuje się na stałe w partnerską współpracę zaprzyjaźnionych samorządów. Koordynatorem konkursu była Pani Ewa Nowalska nauczyciel matematyki z ZS Nr 4 RCKU w Wałczu.
Podczas pobytu w Wałczu uczniowie mieli również okazję zwiedzić Skansen Fortyfikacyjny - Grupa Warowna Cegielnia przy ul. Południowej w Wałczu. Współorganizatorem przedsięwzięcia oraz fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Wałczu.


     
Spotkanie dot. lasów niepaństwowych

Z inicjatywy Starosty Wałeckiego w dniu 14 grudnia 2015 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się coroczne, przedświąteczne spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Płytnica - prowadzących sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem spotkania było omówienie problematyki realizacji zadań ustawowych mających na celu zachowanie, ochronę i powiększanie zasobów leśnych na terenie Powiatu Wałeckiego w powiązaniu z innymi elementami środowiska.
Podczas spotkania ustalono tryb postępowania administracyjnego dotyczącego wniosków składanych przez właścicieli lasów w przypadkach potrzeby pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub tzw. decyzją inwentaryzacyjną oraz usprawnienia procedur usuwania drzew stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia i mienia ludzi na terenach leśnych, celem ich minimalizacji.
Nadleśniczowie zwrócili uwagę na potrzebę zorganizowania odrębnego spotkania ze Starostą Wałeckim poświęconego tematyce realizacji inwestycji drogowych w kontekście usprawnienia funkcjonowania sieci dróg leśnych oraz przekształceń własnościowych. Wstępnie ustalono termin spotkania na miesiąc kwiecień.


     
Posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP
Powiat Wałecki

W dniu 11 grudnia 2015 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu odbyło się posiedzenie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Prezesi Zarządów Gminnych z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych.
Przed rozpoczęciem posiedzenia Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP wręczył nagrody dla zwycięzców IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP Powiatu Wałeckiego.

I miejsce OSP Dębołęka (nagrody 10 par butów strażackich, Wąż pożarniczy W75)
II miejsce OSP Szwecja (nagrody hełm strażacki)
III miejsce OSP Golce (nagrody wąż pożarniczy W75 - 2 szt.)
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Związku w 2015 r., uchwalono plan zamierzeń na rok 2016 oraz podjęto uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo - wyborczej przed Zjazdem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu oraz w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu.
W trakcie posiedzenia Starosta Wałecki złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne wszystkim strażakom.


     
Jubileusz rodziny wojskowej
Powiat Wałecki

W dniu 4 grudnia 2015 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w okolicznościowym spotkaniu z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, które odbyło się w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW w Wałczu.

Stowarzyszenie powstało w dniu 3 lutego 1925 roku, a pierwszą honorową przewodniczącą była Aleksandra Piłsudska. Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządów, koła z Mirosławca, Krystyna Karpińska z Rady Naczelnej Stowarzyszenia oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Przewodnicząca wałeckiego Koła Renata Pająk przedstawiła historię Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa w Wałczu, które w styczniu obchodzić będzie trzecie urodziny.
Starosta w swoim wystąpieniu stwierdził, że jest pełen podziwu dla zaangażowania członków wałeckiego Koła, którzy realizują ważne zadania dla społeczności lokalnej.
Starosta wyraził również chęć organizacji wspólnych ciekawych imprez integrujących środowiska wojskowe oraz cywilne. Jubileusz był również okazją do wyróżnień, wspomnień, a także planów Koła, które zamierza działać dla szerokiej społeczności.
Podczas spotkania Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski, wręczył podziękowania dla obecnych i byłych członków koła, a obchody zakończyły się wspólnym poczęstunkiem.


     
Wigilijne spotkanie

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Ośrodku Jeździeckim "Kołacz" w Kołatniku odbyło się coroczne spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nie zabrakło życzeń świątecznych dla wszystkich podopiecznych oraz ich rodzin, które złożyli w imieniu władz samorządowych powiatu Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. Były piękne występy, pyszny poczęstunek i oczywiście MIKOŁAJ!


     
III Regionalna Konferencja Naukowa

Pod hasłem "Dzieje Ziemi Wałeckiej na przestrzeni wieków" w dniu 4 grudnia 2015 r., w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się III Regionalna Konferencja Naukowa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Otwarcia konferencji dokonał Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, dr Przemysław Bartosik, a słowo wstępne wygłosił dyrektor ZS Nr 1 Waldemar Rogulski. Podczas konferencji wygłoszono dziewięć referatów dotyczących historii naszego regionu - szczegóły na stronie www.rthzw.cal.pl. W konferencji udział wzięli samorządowcy, nauczyciele historii, mieszkańcy miasta, młodzież szkolna oraz przedstawiciele lokalnej prasy.


     
II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana

Pod patronatem Starosty Wałeckiego w dniu 30 listopada 2015 r. w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbył się II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Wydziału Społeczno - Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu.

W zawodach udział wzięły drużyny klas maturalnych ze szkół: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4 RCKU oraz gospodarz turnieju PWSZ w Wałczu. Zwycięzców wyłoniła rywalizacja systemem "każdy z każdym" (14 min.) bez meczu rewanżowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W końcowej klasyfikacji liczyły się punkty, strzelone bramki i bezpośrednie spotkania. Tabela wyglądała następująco: I miejsce - ZS Nr 4 RCKU, II - ZS Nr 2, III - PWSZ, IV - ZS Nr 3, V - ZS Nr 1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wojciech Hapke (PWSZ), najlepszym strzelcem Konrad Pogocki (ZS Nr 2), który strzelił 9 bramek, a za najlepszego bramkarza uznano Marcina Świerada (ZS Nr 4 RCKU). Puchary i nagrody dla zwycięzców wręczali m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, mgr inż. Marek Siek Prodziekan PWSZ w Wałczu i Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Starosta pogratulował zwycięzcom osiągniętych wyników oraz podziękował wszystkim uczestnikom za zaciętą rywalizację i udział w turnieju.


     
Zuchy w Starostwie

W dniu 30 listopada 2015 r. Starostwo Powiatowe odwiedziły zuchy z 1 Wodnej Gromady Zuchowej "Bursztynki" w Wałczu wraz ze swoją drużynową Elżbietą Adamowską. Zuchy, których serdecznie przyjęli Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner, uczestniczyły w dniu 21 listopada br. w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zuchowej i Dziecięcej "Na Jesienną Nutę" we Wrocławiu, gdzie zajęły wysokie III miejsce.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta i Wicestarosta pogratulowali zuchom i ich drużynowej Elżbiecie Adamowskiej udanego występu na festiwalu, który był wspaniałą promocją dziecięcych talentów wywodzących się z naszego powiatu. Przedstawiciele powiatu życzyli małym gościom kolejnych sukcesów oraz zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie.


     
Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego

26 listopada 2015 r. delegacja Starostwa Powiatowego w Wałczu z Wicestarostą Panią Jolantą Wegner na czele miała przyjemność uczestniczyć w uroczystościach z okazji 25-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego w Wałczu. Skłoniło to nas do refleksji odnośnie naszej działalności i wizji na kolejne lata.
Powiat Wałecki

Dla Powiatu Wałeckiego ostatnie 25 lat to czas ciągłego rozwoju nie tylko na rzecz mieszkańców, ale także przedsiębiorców. Ważnym wydarzeniem było oczywiście wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Otworzyło to drogę do jeszcze intensywniejszego rozwoju, związanego z możliwością dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich. Za pozyskane pieniądze udało się na przykład dokonać termomodernizacji wielu budynków użyteczności publicznej, w tym budynki przedszkoli i szkół podstawowych, sali gimnastycznych, ośrodków kultury czy wielu urzędów. Zdecydowanie poprawiono jakość dróg, przeprowadzano liczne konkursy i imprezy, a także zainwestowano w rozwój mieszkańców, szczególnie borykających się z brakiem pracy. Do najważniejszych zadań wpływających na poprawę życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy można bez wątpienia zaliczyć takie projekty, jak usprawnienie systemu gospodarki odpadami czy modernizacja regionalnej linii kolejowej na trasie Piła-Wałcz-Szczecin. Dzięki powyższym inwestycjom powiat stał się nie tylko przyjaznym miejscem do życia, ale również interesującym miejscem dla inwestorów.
Wiele z tych rzeczy nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie pomoc firm oraz mieszkańców, działających w powiecie wałeckim. Pojawiła się więc potrzeba podziękowania tym, którzy poświęcają czas i zaangażowanie na rzecz wszystkich mieszkańców. Z tej okazji starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz postanowił przyznał wyróżnienia osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju powiatu w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, a przede wszystkim na polu samorządności. Wśród wyróżnionych znaleźli się radni VII kadencji Rady Miasta: Pani Maria Minkowska , pełniąca tę funkcję od początku istnienia tegoż organu samorządu terytorialnego, Pani Bożena Terefenko oraz Pan Andrzej Ksepko.
Powiat Wałecki
Najbliższe lata zapowiadają się bardzo intensywnie nie tylko dla rozwoju miasta Wałcz, ale także całego Powiatu Wałeckiego. Projekty "Nautilus", utworzenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, inwestycje związane z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z nich. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej, a Powiat stał się miejscem przyjaznym dla wszystkich.
Mamy nadzieję, iż kolejne jubileusze przyniosą jeszcze więcej pozytywnych wniosków z działalności jednostek samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Wałeckiego.


     
Powiat Wałecki
26 listopada w Starostwie Powiatowym w Wałczu mieliśmy przyjemność gościć Agatę Buczkowską - uczennicę II Liceum Ogólnokształcącego im. ks.prof. Józefa Tischnera w Wałczu, znaną lokalnej społeczności z nieprzeciętnego głosu i zdolności artystycznych. Korzystając z okazji wręczenia stypendium naukowego Starosty Wałeckiego, przeprowadziliśmy z nią krótki wywiad.


Wyjazdy, konkursy, festiwale i próby, a oprócz tego obowiązki licealistki, których jak wiemy jest sporo. Jak dajesz sobie radę z taką ilością zajęć? Ciężko jest skupiać się na nauce i karierze jednocześnie?

Czasami rzeczywiście jest ciężko, bo liceum zobowiązuje, a jak wiadomo, dla mnie muzyka jest najważniejsza. Talent to wspaniała sprawa, ale żeby osiągnąć sukces, trzeba nie tylko ładnie śpiewać, ale i być profesjonalnym w tym, co się robi. Myślę poważnie o przyszłości, dlatego staram się uczyć, aby móc studiować wokalistykę lub pokrewny kierunek. Szkoła to jeden ze środków prowadzących do celu.

Boisz się sławy czy czekasz na nią z niecierpliwością? A może już uważasz, że jesteś gwiazdą? Oj nie! Na pewno woda sodowa nie uderza mi do głowy, kiedy wygrywam jakiś konkurs. Oczywiście jest miło być docenianym za swój talent, ale nie uważam się za gwiazdę. Przede mną jeszcze długa droga, a sława ma blaski i cienie. Poza tym, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak potoczy się moja przygoda z muzyką. Kiedy staję na scenie, to nic innego się nie liczy - ten przypływ adrenaliny, świadomość, że można się uzewnętrznić, tworzyć muzykę i dawać tym samym uśmiech na twarzy innym - bezcenne. Jestem szczęściarą, bo robię to, co kocham.

Powiat Wałecki
Tyle pokory i skromności, a przecież Twój głos to ogromna petarda muzyczna! Nie wspominając już, jak śliczną dziewczyną jesteś. W tym biznesie wydaje się, że łączysz w sobie idealnie wszystkie cechy, składające się na sukces!

(śmiech) Ok. Całkowicie nieświadoma swoich możliwości nie jestem. Z resztą, mam wspaniałych fanów i najbliższych, którzy nieustannie mi kibicują, za co pragnę wszystkim ogromnie podziękować, bo to wiele dla mnie znaczy. Jednak świadomość swojego talentu to jedno, a ciężka praca i właśnie pokora to drugie. Nie chciałbym pewnego dnia stwierdzić, iż przez zadzieranie nosa umknęły mi ważne rzeczy lub ważni ludzie. Jestem sobą i mam nadzieję, że tak już zawsze pozostanie. Nad tym wszystkim czuwa moja kochana pani Małgorzata Izban, ze Szkoły Muzycznej " CASIO" w Wałczu, a także moi rodzice, którzy uczą mnie zwyciężać, ale także z honorem przegrywać.

Kto jest dla Ciebie autorytetem muzycznym?

Zdecydowanie Beyoncé. Podziwiam ją zarówno za jej umiejętności wokalne, ale i rozsądne kierowanie swoją karierą. Można powiedzieć, że jej ścieżka zawodowa nie była przypadkowa - każdy ruch zaplanowany i przemyślany. Ale przede wszystkim to wspaniała artystka, której talentu zazdrości wielu wykonawców.

Gdybyś miała zachęcić do odwiedzenia swojego rodzinnego miasta, jakie zakątki Wałcza byś poleciła i dlaczego?

Wałcz jest cudownym miastem. Jeziora, promenada, Bukowina tak pachnąca, że cała rzeczywistość znika, kiedy jestem na spacerze. Uwielbiam przeróżne zakątki i na pewno zaprowadziłabym każdego w każde możliwe miejsce. Wałcz to także ludzie, bez których nie wyobrażam sobie mojego życia i myślę, że to właśnie oni najbardziej sprawiają, że niektóre miejsca są dla nas bardziej wyjątkowe od innych.

Jak oceniasz to co dzieje się w sferze kultury w powiecie wałeckim, na przykład w Wałczu?

Ostatnio niestety nie mam czasu na śledzenie wałeckich wydarzeń :) Natłok pracy czasami wytrąca mnie ze wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Wspieram jednak wszystkich, którzy rozwijają skrzydła i mam nadzieje, że w naszym mieście będzie działo się coraz więcej. Jeśli będą jakieś ciekawe przedsięwzięcia, na pewno sama z chęcią wezmę w nich udział.

A jakie są Twoje najbliższe plany na przyszłość?

Zdać maturę, dostać się na wymarzone studia w Krakowie, Warszawie lub innym dużym mieście. Nagrywam kolejny singiel i teledysk, bo wygrana w Stars4fans to kolejna wielka przygoda. Moja Wytwórnia My Music, dba o to, abym nie przegapiła ważnych przystanków na drodze do mojej kariery. Efektem tej współpracy będzie jak wspomniałam singiel i teledysk, a w przyszłym roku trasa koncertowa . Szczegóły oczywiście na moim FB. Przede wszystkim pragnę się rozwijać i nadal śpiewać, śpiewać, śpiewać.

Dzięki wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Wałczu, będę mogła jeszcze bardziej rozsławiać Wałcz i w tym miejscu serdecznie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom nie tylko Wałcza ale całego powiatu, którzy są cały czas ze mną.

Ten rok przyniósł wiele zwycięstw i to mobilizuje mnie do utrzymania swojej pozycji.
 • Grand Prix - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej " EYE" Widuchowa 2015r.
 • Grand Prix- Międzynarodowy Festiwal " We 21 st Century" Bułgaria 2015r.
 • Grand Prix- Ogólnopolski festiwal " Ekopiosenka" Legnica 2015r.
 • Grand Prix- Ogólnopolski Festiwal " Młoda piosenka" Połczyn Zdrój 2015r.
 • I miejsce- Ogólnopolski Festiwal " Piosenki Obcojęzycznej" Głogów 2015r.
 • I miejsce Międzynarodowy Festiwal Piosenki" Nuty Przyjaźni" Hajnówka 2015r.
 • II Miejsce Ogólnopolski Festiwal Piosenki " Gdynia Open" 2015r.
Dziękujemy za rozmowę i aż trudno nie skomentować, iż życzylibyśmy sobie w Wałczu więcej tak utalentowanych i rozsądnych młodych osób.


     
Przyszłość kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Wałeckim

25 listopada br. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu szkół ponadgimnazjalnych o profilu techniczno-zawodowym na terenie Powiatu Wałeckiego. Głównym tematem rozmów było Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które od 1-go stycznia 2016 r. rozpoczyna swoją działalność.

Podczas prezentacji założeń funkcjonowania nowej jednostki edukacyjnej obecni byli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Pani Jolanta Wegner oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Piotr Suchojad. Swoją obecnością zaszczycili także burmistrzowie miast Powiatu Wałeckiego oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe włącznie.
Zgodnie z Uchwałą nr X/53/2015 powołanie PCKZiU jest kolejnym etapem procesu restrukturyzacji sieci szkół ponadpodstawowych. Celem przyświecającym podjętym działaniom jest konsolidacja zasobów technicznych, dydaktycznych i kadrowych, stwarzająca możliwość efektywnego wykorzystania potencjału i infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w sytuacji utrzymującego się niżu demograficznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jako dyrektora placówki na drodze konkursu wyłoniono Pana Piotra Filipiaka. Przedstawił on program obecnie istniejących Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 oraz jakie zmiany nastąpią od nowego roku. Istotnym było wskazanie na fakt, iż obecnie następuje ponowne zainteresowanie kształceniem ustawicznym, gdyż na rynku pracy brakuje absolwentów z wykształceniem zawodowym/technicznym. Są wśród nich uczniowie po egzaminach zawodowych i skończonych kierunkach takich jak logistyka, mechatronika, budownictwo, architektura krajobrazu itd. Równie istotne było nawiązanie dialogu między przedstawicielami wałeckich przedszkoli i nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, do których zadań należy kierunkowanie młodych ludzi już na samym początku ich drogi edukacyjnej. Pomoc w zwiększeniu zainteresowania tematami przyrodniczymi ma przynieść regionalne centrum naukowo-technologiczne, którego głównym założeniem jest możliwość poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak również zaktywizowanie najmłodszego pokolenia w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Centrum, potocznie zwane projektem "Nautilus", ma powstać na jednym z pięter dawnego Kolegium Nauczycielskiego przy ul. Bydgoskiej w Wałczu. Póki co Starostwo Powiatowe pracuje nad złożeniem odpowiednich wniosków i uzyskaniem funduszy na realizację projektu.
Delegacje placówek oświatowych, które przybyły na spotkanie, miały także możliwość zwiedzenia pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3, w których uczniowie stykają się z praktyczną nauką zawodu. Zdając sobie sprawę z faktu, iż technologia idzie na przód w zawrotnym tempie, ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż przyszłe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego już dziś może pochwalić się sporym zapleczem technicznym, a przede wszystkim doskonale przygotowaną kadrą nauczycielską. Ogromny ukłon złożony został także wszystkim przedsiębiorcom, którzy w ramach praktyk zawodowych umożliwiają młodym ludziom naukę zawodu w ich przedsiębiorstwach. Cieszymy się, iż dialog, jaki powoli nawiązuje się między różnymi jednostkami edukacyjnymi, w perspektywie długofalowej z pewnością przyniesie wiele korzyści młodym mieszkańcom Powiatu Wałeckiego.


     
Dzień Pracownika Socjalnego
Powiat Wałecki

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Danuty Kęsek Członka Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2015 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu świętowali Dzień Pracownika Socjalnego.

Członkowie Zarządu Powiatu oraz Bożena Terefenko dyrektor PCPR podziękowali wszystkim pracownikom socjalnym za ich pełną poświęcenie pracę w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
W podziękowaniu za zaangażowanie i wniesiony wkład w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych przedstawiciele władz powiatu przekazali listy gratulacyjne dla pracowników PCPR w Wałczu: Bożeny Terefenko dyrektor PCPR, Ewy Ryczaj pracownika socjalnego, Katarzyny Wierzbińskiej psychologa, Katarzyny Jagusiak starszego referenta i Joanny Siwek starszego referenta.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Komunikat GDDKiA O/Szczecin

GDDKiA O/Szczecin informuję, iż podpisano umowę na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, jak i również umowę na nadzór dla tej inwestycji.
Powiat Wałecki

Rusza budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, podpisano umowę na jej realizację. Droga będzie miała długość 17,8 km, ominie Wałcz od północy. Inwestycję będzie realizowała firma Energopol Szczecin S.A.. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 430 488 192,00 złotych. Dzisiaj również podpisano umowę na nadzór dla tej inwestycji z konsorcjum firm Eko Invest i Trakt o wartości 5 841 749,70 złotych. Budowa obwodnicy Wałcza potrwa 22 miesiące, z czasu realizacja zadania będą wyłączone okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Budowa obwodnicy zostanie ukończona w lipcu 2018 roku.
Wałcz jest największym miastem na trasie DK nr 10, które nie ma żadnej obwodnicy, układ dróg w mieście nie zmienił się w większym stopniu od ponad 70 lat. Duży ruch tranzytowy na DK nr 10 powoduje problemy komunikacyjne, szczególnie w okresach porannych i popołudniowych szczytów. Obwodnica wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy – kierowcy jadący DK nr 10 pojadą komfortową obwodnicą, a mieszkańcy Wałcza odetchną od kolumn ciężarówek przejeżdżających przez centrum miasta.
Obwodnica Wałcza będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej trasie powstaną 4 węzły drogowe. Wałcz Zachód łączący obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ stanowiący połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo na włączeniu w DK nr 10 od strony Piły. Zakres robót obejmuję między innymi również budowę 13 wiaduktów, 2 mostów, 2 estakad i 14 przepustów ekologicznych. Dwoma największymi obiektami mostowymi będzie trójprzęsłowa estakada E-1 o długości 278 metrów i trzynastoprzęsłowa estakada E-2 o długości ok 764 m.


     
70-lecie Wałeckiego Sportu
Powiat Wałecki

W dniu 18 listopada 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Gala Obchodów 70-lecia Wałeckiego Sportu. Wśród uczestników Uroczystości byli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza i Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Gala była okazją do przedstawienia bogatej historii wałeckiego sportu oraz dokonań sportowców, klubów oraz trenerów którzy odnoszą wspaniałe sukcesy na krajowych i światowych arenach. Uroczystość była również okazją do docenienia sportowców, którzy swoimi osiągnięciami i wynikami promują Powiat Wałecki w kraju i za granicą.
Z okazji 70-lecia Wałeckiego Sportu, Zarząd Województwa przyznał srebrne odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego, które z rąk Marszałek Anny Mieczkowskiej i Starosty Bogdana Wankiewicza otrzymali: Czesław Mai, Tadeusz Korzeniewski oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - którą odebrał Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego przyznawane są osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.
Ponadto Starosta Wałecki i Wicestarosta wręczyli pięć wyróżnień, które otrzymali: Tadeusz Korzeniewski, Bogusław Hertel, Czesław Mai, Wałecki Towarzystwo Sportowe "Orzeł" oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.


     
VIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

17 listopada w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich odbyła się VIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, której obrady dotyczyły m.in. Powiatu Wałeckiego.

Reprezentującym Powiat Wałecki był starosta dr Bogdan Wankiewicz. W swoim wystąpieniu przedstawił on charakterystykę powiatu, zwłaszcza w kontekście dotychczasowych projektów i inwestycji związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przebudowy dróg, modernizacja linii kolejowej na trasie Wałcz-Kalisz Pomorski-Ulikowo (umożliwiająca uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Wałcz-Szczecin), to tylko niektóre z przedsięwzięć, które dzięki wsparciu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwoliły na wzrost konkurencyjności i innowacyjności na terenie naszego powiatu.
Starosta podziękował także za pomoc ze strony samorządu województwa zachodniopomorskiego - bez współpracy wielopłaszczyznowej nie byłby możliwy rozwój Powiatu Wałeckiego oraz planowanie przyszłych przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Mechanizmy wsparcia działań rozwojowych są przez Powiat Wałecki nie tylko wnikliwie monitorowane, ale i prace nad pozyskaniem funduszy to proces, na który kładziony jest w Starostwie Powiatowym w Wałczu szczególny nacisk.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprezentował 10 Osi Priorytetowych, na których opiera się Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektów finansowanych ze środków RPO przeznaczonych jest ok. 1,6 mld Euro.
Warto podkreślić, iż pomimo ciągłych prac w kierunku unowocześnienia powiatu wałeckiego, proces ten jest długotrwały i na wszystko oprócz pieniędzy potrzebny jest także czas. Tym niemniej jednak samorządowcy obecni na sesji zgodnie wyrazili pogląd, iż najważniejsza jest aktywność w kierunku zmian na lepsze i współpraca ze wszystkimi podmiotami, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości i jakości życia.


     
Tydzień pełen rywalizacji czyli "Senioriada" i Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

W dniach 16-17 listopada 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich odbyły się dwie imprezy sportowe, których organizatorami byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Fundacja na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W zawodach wzięło udział ponad 240 uczestników. Konkurowali oni m.in. w takich dyscyplinach jak łucznictwo, kręgle, bule, tenis stołowy i darty. Korzystając z infrastruktury COS OPO w Wałczu osoby niepełnosprawne podczas zajęć na basenie uczestniczyły także w grach zręcznościowych. Niewątpliwie wszystkim udzielił się nie tylko duch sportu, ale i nastrój dobrej zabawy, o którą zadbali wolontariusze i studenci Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ.
Obie imprezy nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.


     
15 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

16 listopada w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość 15-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Jubileuszowe życzenia składali m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie urodzinowe poprowadziła Pani Anna Baculewska - kierownik ŚDS w Wałczu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż najważniejszą siłą sprawczą funkcjonowania ŚDS są ludzie - pracownicy, sympatycy, podopieczni i ich rodziny, którzy na co dzień angażują się w działalność Domu. I chociaż grupę związaną z ŚDS tworzą ludzie różnorodni, to łączy ich ciekawość świata, aktywność i zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy innym i sobie nawzajem. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się samorządowcy, podopieczni SDŚ i innych domów samopomocy z województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych mieli przyjemność obejrzeć filmy "Jesteśmy…" oraz "W naszym Domu", pokazujące zarówno działalność ŚDS w Wałczu, jak i humorystyczne podejście do trudów życia codziennego osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz podkreślił, jak bardzo ceniona i potrzebna jest działalność ŚDS w Wałczu. Dziękując za wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych wyraził także nadzieję, iż kolejne lata przyniosą jeszcze więcej satysfakcji i miłych niespodzianek zarówno pracownikom jak i podopiecznym tego wyjątkowego Domu.


     
Zawody o Puchar Starosty Wałeckiego

Tradycyjnie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu zorganizował w dniu 11 listopada 2015 r. XVI zawody strzeleckie o Puchar Starosty Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W zawodach wystartowało 76 zawodników amatorów i zawodowców. Składowi sędziowskiemu przewodniczył Lech Sznaza Prezes ZR LOK w Wałczu. Medale i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wręczali zwycięzcom Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz Lech Sznaza Prezes ZR LOK.
WYNIKI AMATORZY:
SENIOR
1. Adam KAZIUKAJTIS - 94 pkt
2. Stanisław KAZIUKAJTIS - 91 pkt
3. Paweł BIELAS - 90 pkt
SENIORKA
1. Anna GNIOT - 89 pkt
2. Beata ROZMARYNOWSKA - 72 pkt
3. Małgorzata GRELIŃSKA - 57 pkt
JUNIORKA
1. Małgorzata GRELIŃSKA - 85 pkt
2. Patrycja PAWŁOWSKA - 83 pkt
3. Natalia SIKORSKA - 78 pkt
JUNIOR
1. Paweł KOMPERDA - 97 pkt
2. Filip ORŁOWSKI - 94 pkt
3. Piotr Jakub KOBUSIŃSKI - 84 pkt
ZESPOŁOWO AMATORZY:

1. SOPRANO WAŁCZ - 265 pkt
2. ZS 2 BUDOWLANKA WAŁCZ - 246 pkt
3. KALIBER 22 LOK Czaplinek - 246 pkt
WYNIKI ZAWODOWCY:
PISTOLET:
1. Jakub SIEMIEŃSKI - 96 pkt
2. Tadeusz GÓRAL - 93 pkt
3. Dariusz BOROWCZAK - 89 pkt
KARABIN:
1. Tadeusz GÓRAL - 97 pkt
2. Tadeusz PIECHEL - 94 pkt
3. Przemysław BOROWSKI - 93 pkt
KARABIN + PISTOLET
1. Tadeusz GÓRAL 190 pkt
2. Siemieński Jakub 188 pkt
3. Tadeusz PIECHEL 182 pkt
ZESPOŁOWO
1. LOK "GROT" 1 Wałcz 545 pkt
2. U RYDERA Wałcz 507 pkt
3. Młodzi Wilcy 488 pkt     
PZZ Wałcz Fight Night

W dniu 14 listopada 2015 r. w ramach V Pięściarskiego Turnieju im. Henryka Stasia w hali na Bukowinie w Wałczu odbyła się gala PZZ Wałcz Fight Night.

Na Gali gościli m.in.: żona Henryka Stasia - Zofia, a także mistrz świata Krzysztof Głowacki oraz brązowy medalista IO Wojciech Bartnik. Władze samorządowe reprezentowali Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Joanna Rychlik-Łukasiewicz Wiceburmistrz Wałcza oraz Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy.
Podczas Gali odbyło się 10 walk bokserskich w boksie olimpijskim, kilka walk pokazowych oraz dwie walki w formule MMA. Z zawodników z Wałcza swoje pojedynki wygrali Anna Góralska z KS Korona, Klaudia Cebula i Patryk Wysocki z KS Boxing Team oraz reprezentujący klub MMA ze Stargardu Szczecińskiego Patryk Trytek. Podczas zawodów odbyła się także licytacja pięściarskich rękawic z podpisami Krzysztofa Głowackiego i Wojciecha Bartnika, której wartość osiągnęła 12 tys. zł, a zakupu dokonał jeden z prezesów firmy drobiarskiej. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój pięściarstwa w KS Boxing Team.


     
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W obchodach uczestniczyli m.in.: Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie krótkie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki. Starosta mówił do mieszkańców powiatu, aby nigdy nie zapomnieli o historii i cieszyli się z wolności, którą wywalczyli nasi rodacy. Kontynuując dzieło odrodzenia suwerenności, rodzi się jednocześnie także refleksja: czy wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia należycie szanujemy? Czy ją pielęgnujemy i doceniamy?
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

* * *

Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. NP NMP, rozpoczęły się również gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu oraz Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca na Placu Lotników o godz. 17.00 odbył się uroczysty capstrzyk wojskowy. W uroczystości udział wzięli dowódcy i żołnierze z 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu i 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, mieszkańcy miasta oraz młodzież szkolna i harcerze.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się wieczornica, którą wypełniły aranżacje utworów patriotycznych oraz pieśni historycznych w wykonaniu solistek z Ośrodka Kultury oraz zespołu wokalnego "Ardi". Podczas wieczornicy Gryfem Zachodniopomorskim odznaczony został Józef Śliwiński, pierwszy burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec, a odznaczenie wręczyła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.


     
Przekazanie dowodzenia nad 100 batalionem łączności

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 3 listopada 2015 r. na placu apelowym w koszarach w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania dowodzenia nad 100 batalionem łączności. Piastujący to stanowisko od ponad 4 lat ppłk Wiesław Gwóźdź przekazał swoje obowiązki nowemu dowódcy, ppłk Sebastianowi Trojanowskiemu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ppłk Sebastian Trojanowski swoją karierę wojskową rozpoczął w Wałczu w 100 batalionie. W dalszej części służby wojskowej był podwładnym ówczesnego majora Gwoździa, pełniąc służbę na stanowisku oficera Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności. Zastąpił majora Gwoździa na stanowisku Szefa Sekcji w Dowództwie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W, a w 2014 roku objął stanowisko w Dowództwie Generalnym RSZ w Wydziale Systemów Kryptograficznych. Uroczyste przekazanie obowiązków zdający i przyjmujący obowiązki zameldowali Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W. Następnie podpisali protokoły przekazania obowiązków a uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów stacjonujących w wałeckich koszarach. Po przekazaniu obowiązków nastąpiły okolicznościowe przemówienia.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII