POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 24-29 października, pod przewodnictwem 105. oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Wałczu, zorganizowany został Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, patronowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, a w tym roku hasło przewodnie brzmiało "Mogę. Umiem. Potrafię!".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Liczba młodych ludzi, których problemem jest dysleksja, niestety z roku na rok stopniowo wzrasta. Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zatem szczególnie istotne, aby zarówno zwiększać świadomość społeczną, jak i aktywnie poszukiwać sposobów na przeciwdziałanie problemowi. Głównymi celami, dla których zorganizowano w Wałczu piąte już z kolei obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji , są m.in.: poszerzenie wiedzy na temat dysleksji wśród społeczności szkolnej, pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi, integracja wszystkich uczniów szkoły, poszerzanie świadomości tolerancji i akceptacji wśród uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości i świadomości potrzeby rozwijania własnych talentów, rozwijanie wyobraźni uczniów i motywacji do działania w aktywnościach szkolnych i poza szkolnych.
Żonglowanie, szkolne zmagania z ortografią, konkurs plastyczny, spotkania z książką to tylko niektóre z imprez towarzyszących obchodom. Warto też dodać, iż działania 105. oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji nie ograniczają się wyłącznie do jednorazowych akcji. Podczas spotkania z przewodniczącą 105. o. PTD w Wałczu p. Martą Skrzypczak-Wojtanek, wiceprzewodniczącą p. Ireną Prus oraz wicedyrektor ZSM nr 1 w Wałczu p. Violettą Kamińską w Starostwie Powiatowym w Wałczu, starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz pani wicestarosta Jolanta Wegner pogratulowali inicjatorom całego przedsięwzięcia, iż potrafili się zmierzyć z problemem i działać na rzecz dysleksji. Starostwo Powiatowe zadeklarowało współpracę z PTD w Wałczu poprzez wspieranie tego typu przedsięwzięć.


     
I OGÓLNOPOLSKI WIELOBÓJ SPORTOWO-OBRONNY

W dniu 29 października 2015 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wręczyli medale oraz puchary uczestnikom I Ogólnopolskiego Wieloboju Sportowo - Obronnego Kół Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" o Puchar Dowódcy Generalnego Sił Zbrojnych "SPRAWNE JAK ŻOŁNIERKI - WAŁCZ 2015". Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w Klubie Garnizonowym w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W zawodach uczestniczyły drużyny 3-osobowe - członkinie kół Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa" oraz żołnierki i uczennice Liceum Wojskowego w Wałczu. Panie rywalizowały zawodach strzeleckich, rzucie granatem, udzielaniu pierwszej pomocy, ubieraniu OP-1 na czas, marszu na orientację (teren wokół strzelnicy wojskowej) oraz teście sprawnościowym na hali sportowej JW. 4094. Celem zawodów było propagowanie aktywnych form wypoczynku, upowszechnianie i doskonalenie umiejętności sportowo-obronnych wśród kobiet: żon kadry zawodowej i pracownic cywilnych wojska oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy kołami S "RW". Organizatorami wieloboju byli: Stowarzyszenie "Rodzina Woskowa"- Koło Wałcz przy 100 bł, Klub BWD WKP-W, LOK w Wałczu oraz Ośrodek agroturystyczny "Korona".


     
Sukces zawodniczek UKS SP Orzeł 2010 Wałcz
Powiat Wałecki

Zawodniczki UKS SP Orzeł 2010 Wałcz zwyciężyły w 6 edycji "Turnieju Orlika" o Puchar Premiera RP!

Dziewczętom, Trenerom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu winszujemy, a w imieniu Powiatu Wałeckiego gratulacje złożyli im w dniu 23 października 2015 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Pani Jolanta Wegner oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Pan Piotr Suchojad.


     
Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

W dniu 22 października 2015 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, po czym wszystkim zaproszonych gości przywitali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Izabela Krajnik Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 9 uczniów za II semestr 2014/2015.
Otrzymali je: Justyna Iskrzycka (ZS Nr 1 - za osiągnięcia sportowe), Jan Dziedziela (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Paulina Możejko (ZS Nr 1 - za osiągnięcia artystyczne w tańcu towarzyskim), Stanisław Kosek (ZS Nr 2 - za wysokie miejsce w konkursie pt. "Poznaj swoje prawa pracy"), Krystian Górecki (ZS Nr 3 - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Arkadiusz Czajewski (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Patrycja Libner (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Łukasz Olijarczyk (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich). Wszyscy stypendyści oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


     
Wizyta zapoznawcza w Brandenburgii
Powiat Wałecki

19 października 2015 r., na zaproszenie burmistrza miasta Brandenburg an der Havel - dr Dietlind Tiemann, delegacja Powiatu Wałeckiego, w której skład wchodzili m.in. starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz, wiceburmistrz miasta i gminy Tuczno Janusz Bartczak oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu Waldemar Rogulski, udała się z wizytą do miasta Brandenburg an der Havel w Niemczech.

Brandenburg jest miastem na prawach powiatu, położonym w kraju związkowym Brandenburgia, nad rzeką Hawelą. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo wysoka ilość wód, występujących zarówno w mieście, jak i okolicach: 3500 jezior i ok. 6700 km szlaków wodnych. Fakt ten sprawia, iż Brandenburg znany jest jako centrum sportów wodnych, eskapad przyrodniczych i wycieczek rowerowych.
Tak jak w Powiecie Wałeckim, tak i w Brandenburgu silnie rozwinęło się kajakarstwo i wioślarstwo, które stały się głównym powodem wizyty delegacji Powiatu w Niemczech. Jak się okazało, Brandenburg już od dłuższego czasu szuka partnera, z którym mógłby nawiązać długofalowe relacje, bazujące przede wszystkim na współpracy w zakresie rozwijania dwóch wspomnianych już wcześniej dyscyplin sportowych. W 2014 roku Brandenburg był organizatorem Mistrzostw Europy w kajakarstwie, może się także pochwalić doskonałym obiektem sportowym oraz idealnymi warunkami do trenowania kajakarstwa i wioślarstwa. W Wałczu, oprócz Szkoły Mistrzostwa Sportowego, od lat funkcjonuje Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie, specjalizujący się w szkoleniu przyszłej i obecnej kadry narodowej. Zaistniała sytuacja stałą się bazą, od której rozpoczęto rozmowy w sprawie potencjalnej kooperacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Brandenburg, w którym po stronie niemieckiej uczestniczyła burmistrz miasta Brandenburg Pani Dr Dietlind Tiemann, wraz z przedstawicielami urzędu odnośnie współpracy partnerskiej, edukacji, sportu i związków sportowych: Martin Crull, Carsten Tüchelmann, Viola Cohnen, Sebastian Bradke oraz Norbert Plaul, dyskutowano o możliwościach nawiązania długofalowych relacji, służących sportowcom z naszych regionów. Co istotne, aspekt sportowy był tylko jednym w wielu tematów, jakie omówiono w trakcie debaty. Współpraca gospodarcza oraz współpraca w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych okazały się kolejnym punktem, łączącym interesy obydwu samorządów.
Z uwagi na fakt, iż była to dopiero pierwsza wizyta, można dzisiaj mówić jedynie o potencjalnych korzyściach, jakie wynikają z tejże współpracy. Kolejnym krokiem jest rewizyta przedstawicieli Brandenburga w Wałczu. Do tego czasu jednak powstanie jasny plan działania, zakładający główne osie współpracy między samorządami, jak również ustalona zostanie grupa działania, mająca na celu przygotowanie wizyty i konkretnych bloków spotkań, służących jasnym celom operacyjnym. Ważnym punktem jest tutaj możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej, które wsparłyby współpracę i pozwoliły m.in. na wymianę młodzieży, organizację obozów treningowych po stronie niemieckiej i polskiej i inne tego typu projekty.


     
Święto Ratownictwa Medycznego
Powiat Wałecki

W dniu 16 października 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystościach z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, które odbyły się w Drawsku Pomorskim.

W drawskich obchodach uczestniczyli m.in. Marek Hok Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele ratowników medycznych z całego województwa oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu i przejazdu pojazdów ratowniczych ulicami Drawska Pomorskiego. Następnie odbyła się Msza św. w kościele pw. św. Pawła przy ul. Dworcowej, po czym uczestnicy przeszli do centrum kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.
Starosta złożył wszystkim ratownikom i pracownikom pogotowia ratunkowego serdeczne życzenia i przekazał na ręce Romana Pałki Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowe w Szczecinie specjalny list gratulacyjny.


     
Dzień Edukacji Narodowej w Mirosławcu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Piotra Suchojada Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w dniu 16 października 2015 r. odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty oraz wręczył upominki i listy gratulacyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mirosławcu: Donaty Swobodzińskiej i Marzeny Foremniak.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mirosławiec, nauczyciele i pracownicy administracji, przedstawiciele wojska oraz zaproszeni goście.


     
Róże Regionów 2015 przyznane!
Powiat Wałecki

Wydana przez Powiat Wałecki gra planszowa "Powiat Wałecki - Dobry Klimat" otrzymała wyróżnienie w V ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt promujący miasto/region RÓŻA REGIONÓW 2015 w kategorii projekt specjalny.

Róża Regionów to konkurs dający gminom, miastom i regionom szansę na zaprezentowanie swoich najlepszych materiałów promocyjnych. Eksperci, spośród wielu nadesłanych kandydatur, nagradzają te projekty, które wyróżniają się nieszablonowym podejściem do promocji, estetycznym wykonaniem, a przede wszystkim są funkcjonalne dla turystów.

15 października 2015 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas imprezy Tour Salon wręczono nagrody za najlepsze materiały promujące miasta lub regiony. Pośród 4 kategorii konkursowych: folder, aplikacja mobilna, projekt specjalny oraz seria wydawnicza Powiat Wałecki otrzymał wyróżnienie za grę planszową "Powiat Wałecki - Dobry Klimat" w kategorii projekt specjalny.
Nagrodę na Targach Tour Salon odebrał starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz autorzy gry: Pani Małgorzata Chruścicka oraz Pan Daniel Romanowski.
Konkurs już po raz piąty organizowało pismo branżowe "Wiadomości Turystyczne", a jurorami byli: eksperci z zakresu produktu regionalnego, Warszawskiej Izby Turystycznej i dziennikarze.


     
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2015 r. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz przedstawiciele wojska, policji, organizacji pozarządowych, straży pożarnej, przedsiębiorcy oraz duchowieństwo.

Przybyłych na uroczystość nauczycieli oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor ZS nr 4 w Wałczu Dorota Matuszak - Kołtan.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki, w swoim przemówieniu przedstawił informację o stanie oświaty w powiecie.
W momencie przejmowania przez samorząd oświaty ponadgimnazjalnej tj. w roku szkolnym 1998/1999 do szkół uczęszczało ok. 3500 uczniów. Dzisiaj jest ich 1738 - o połowę mniej i liczba ta systematycznie maleje. Pogłębiający się niż demograficzny sprawił, że zmiany w powiatowej oświacie były nieuniknione. Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonować będzie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które powstanie na bazie ZS Nr 2 i ZS Nr 3. Priorytetem jest odbudowa i dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego, poprze konsolidacje i efektywne wykorzystanie zasobów technicznych, dydaktycznych i potencjału kadr szkół. Oferta PCKZiU wzbogacona będzie m.in. o kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz profesjonalne poradnictwo zawodowe. Poza tym PCKZ i U zobowiązane będzie do konstruktywnej współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców, co umożliwi naszym uczniom odbywanie praktyk zawodowych w warunkach najbardziej zbliżonych do tych w istniejących zakładach produkcyjnych. Priorytetowym zadaniem w zakresie edukacji jest właśnie inwestycja związana z utworzeniem PCKZ i U i zmodernizowaniem warsztatów, które będą wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia do prowadzenia praktyk zawodowych jest dla nas obecnie Warsztaty, które powstaną z wykorzystaniem środków zewnętrznych służyć będą uczniom szkół zawodowych i techników tzw. ,,Budowlanki" i ,,Zawodówki". Bardzo mocno liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia w sprawie Kontraktu Samorządowego i realizacji projektu edukacyjnego - stwierdził starosta.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kolejnym z projektów jest utworzenie Centrum Edukacji "NAUTILLIUS", które miało by powstać przy ul. Bydgoskiej w miejscu dotychczasowej siedziby II Liceum Ogólnokształcącego. Zagospodarowanie budynku przy Bydgoskiej to tylko jedna zaleta projektowanego rozwiązania. Główną wartością centrum edukacji ma być zaszczepianie, rozwijanie i rozszerzanie w młodych ludziach pasji do nauki.
Dwa najbliższe lata będą kluczowe dla powiatowej oświaty mam nadzieję, że reforma szkół przebiegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami i w dłuższej perspektywie przełoży się na wysokie standardy kształcenia ogólnego i zawodowego - powiedział na zakończenie starosta.
W imieniu władz samorządowych starosta złożył wszystkich nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz emerytom serdeczne życzenia. Do życzeń przyłączyli się obecni na uroczystości Paweł Suski, Anna Mieczkowska, Jolanta Witek oraz Bogusława Towalewska.
Podczas uroczystości nauczyciele Marta Romanowska i Anna Dyker z Zespołu Szkół Nr 4 RCKU, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w sierpniu br., otrzymali akt nadania i złożyli ślubowanie.
Ponadto Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Waldemar Rogulski (ZS nr 1), Lena Dzidziul (ZS nr 1), Jacek Błoch (ZS nr 1), Jolanta Ambroziak (ZS nr 2), Jarosław Rachubiński (ZS nr 2), Zbigniew Brol (ZS nr 2), Piotr Filipiak (ZS nr 3), Renata Szalla (ZS nr 3), Małgorzata Karolewska (ZS nr 3), Dorota Matuszak - Kołtan (ZS nr 4 RCKU), Leszek Molka (ZS nr 4 RCKU), Alicja Prendecka (ZS nr 4 RCKU), Arkadiusz Kubowicz (ZS nr 4 RCKU), Maria Mańska (ZS nr 4 RCKU), Marek Syrnyk (PPP), Agnieszka Kubryń - Pierzak (PPP) i Lilla Gąsiorowska (PPP).


Tego samego dnia w Wałeckim Centrum Kultury odbywały się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przepiękny występ artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomirskiego w Wałczu. Gratulacje złożono nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, pracującym w szkołach podstawowych i gimnazjach w Wałczu, którzy podczas uroczystości złożyli ślubowania.
Pośród wyróżnień i nagród wręczonych szczególnie zasłużonym dla oświaty w mieście Wałcz, starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował:

Pana Czesława Bacławskiego - wicedyrektora ZSM Nr 1 w Wałczu
Panią Elżbietę Adamowską - ZSM Nr 1
Panią Agnieszkę Szczerbo - Niefiedowicz - SP Nr 4


Wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty raz jeszcze dziękujemy za ich pracę na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży w Powiecie Wałeckim.


     
Stadion na Bukowinie oficjalnie otwarty!

W dniu 14 października 2015 r. w COS OPO na Bukowinie w Wałczu odbyło się oficjalne otwarcie nowej inwestycji - stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do hokeja na trawie i internatu sportowego. Wybudowany za blisko 23 miliony złotych obiekt treningowy to niewątpliwie perła obiektów sportowych naszego regionu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: posłowie na Sejm RP Paweł Suski i Stanisław Wziątek, Dorota Idzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Krystyna Kołodziejska Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, Marcin Jędryczka Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie oraz wielu znakomitych sportowców, przedstawicieli instytucji i samorządowcy.

Nie od dziś wiadomo, iż aby osiągać wysokie wyniki w sporcie, potrzeba nie tylko talentu i szkoleniowców, ale również dobrej bazy sportowej mówił podczas ceremonii otwarcia Piotr Marszałek Dyrektor COS OPO w Wałczu. Na ten ostatni element w powiecie wałeckim trudno narzekać. Tym bardziej, kiedy mamy do dyspozycji Ośrodek Przygotowań Olimpijskich "Bukowina". Stadion, który został oficjalnie oddany do użytku, będzie służył m.in. piłkarzom, hokeistom i lekkoatletom. Kauczukowy tartan mondotrack to taki sam rodzaj nawierzchni, na jakiej trenuje chociażby mistrz świata Usain Bolt. Obiekt treningowy, lekkoatletyczna bieżnia oraz boisko dla laskarzy to nie wszystko. - Jest tu budynek obsługi stadionu, jest 40 pokoi internatu sportowego, do tego szatnie z natryskami i centrum prasowe oraz odpraw technicznych.
Uroczystość otwarcia uświetniły występy młodzieży m.in. z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 Wałczu oraz pokazowy występ reprezentacji kobiet K 18 w hokeju na trawie.


     
Środki na małe obiekty sportowe przyznane!

14 października 2015 r., w obecności Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anny Mieczkowskiej, Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza, Burmistrza Mirosławca Pana Piotra Pawlika oraz Członka Rady Powiatu Pani Danuty Kęsek nastąpiło oficjalne podpisanie umowy dot. przekazania środków na "Pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na terenie powiatu wałeckiego środki zostały przyznane trzem samorządom: Powiatowi Wałeckiemu, Gminie Mirosławiec i Gminie Tuczno.
Powiat Wałecki zabiegał o dofinansowanie na poprawę stanu bazy sportowej poprzez modernizację instalacji chłodzenia na potrzeby sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Sali gimnastycznej. Całkowita wartość inwestycji to ok. 40 000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania to 15 850,00 zł.
Gmina Mirosławiec środki przeznaczy na remont i wymianę instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu. Całkowita wartość inwestycji to ok. 50 000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania to 14 500,00 zł.
Gmina Tuczno planuje poprawę infrastruktury na Stadionie Miejskim w Tucznie. Koszt inwestycji to ok. 40 000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania to 15 800,00 zł.
Realizacja zadania przez Powiat Wałecki będzie miała pozytywny wpływ na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Do zamontowanych urządzeń będzie łatwy i powszechny dostęp, co pozwoli wytworzyć nawyk systematycznego uprawiania sportu, zdrowego stylu życia i rywalizacji sportowej oraz pozytywnie wpłynie m.in. na poprawę zachowania w społeczeństwie, rodzinie czy szkole. Zakupione i zamontowane elementy siłowni zewnętrznej znacząco zwiększą atrakcyjność terenu boiska przy sali gimnastycznej. W ramach zadania dokonana zostanie również modernizacja instalacji chłodzenia na potrzeby sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu. Głównym celem modernizacji instalacji chłodzenia jest przedłużenie okresu z jego korzystania, już od późnej jesieni do wczesnej wiosny, a także będzie miała wpływ na usuwanie jego awaryjności.


     
70 lat istnienia Nadleśnictwa Człopa

9 października odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-lecie Nadleśnictwa Człopa w strukturze Lasów Państwowych.

Po powitaniu gości przez Nadleśniczego Pana Wiesława Kaczmarka, głos zabrał m.in. starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który podziękował za trud pracy i życzył dalszych sukcesów. Zwrócił też uwagę, że 70 lat to nawet nie całe pokolenie życia drzewostanu, ale muszą w tym czasie pracować aż trzy pokolenia leśników, co pokazuje jak ciekawa i pełna wyzwań to profesja. Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Lasów Państwowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Kordelas Leśnika otrzymali:
 1. Zbigniew Adamowicz - Leśniczy Leśnictwa Przelewice
 2. Józef Robak - Leśniczy Leśnictwa Wołowe Lasy
Wśród wyróżnionych pracowników z najdłuższym stażem pracy zostali wyróżnieni:
 1. Irena Hyra
 2. Bogdan Ginter
 3. Leszek Ambroziak
 4. Ryszard Chyrkowski
 5. Jan Szlędak
 6. Witold Kurian
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród wyróżnionych emerytów wyróżnieni zostali:
 1. Władysława Komar
 2. Nadija Skulimowska
 3. Jadwiga Mróz
 4. Stanisław Nagiewicz
 5. Jan Sudoł
 6. Władysław Badzio
 7. Antoni Piróg
 8. Stanisław Tkacewicz
 9. Czesław Lech
 10. Stanisław Lewandowski
 11. Bronisław Szczęsny
 12. Władysław Jaguś
 13. Franciszek Bachorski
Zaprezentowane zostały także bieżące projekty Nadleśnictwa, a także historia lasów, na terenach będących obecnie pod zarządem Nadleśnictwa Człopa. Uroczystość uświetniły występy artystyczne przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, chóru Cantores oraz zespołu muzycznego EL TE DE.


     
"Con Anima 2015"

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu gościli podczas VIII Spotkań Artystycznego Osób Niepełnosprawnych "Con Anima" 2015, które odbyły się w dniu 6 października 2015 r., w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zaproszonych gości w imieniu organizatora Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech w Wałczu przywitała Jolanta Pawlus Kierownik WTZ Wałcz, po czym wszyscy uczestnicy i goście odśpiewali hymn spotkań.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pani Wicestarosta w krótkim wystąpieniu podkreśliła, że cieszy się z faktu że może uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie, która integruje i promuje twórczość osób niepełnosprawnych. Na tegoroczne spotkania artystyczne przybyła bardzo liczna grupa - widzów i zaproszonych gości - ok 300 osób, zaś na wałeckiej scenie wystąpiło ok. 200 aktorów z 14 ośrodków. Programy i prace prezentowane w czasie spotkań służą daleko pojętej terapii, rozwijają osobowość i służą poszanowaniu godności człowieka poprzez prezentację dorobku artystycznego (taniec, śpiew, grę na instrumentach, pantomimę oraz wszelkie inne formy artystycznego wyrazu w połączeniu z muzyką).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku jury Con Animy: w składzie Honorata Stocka, Katarzyna Dejewska i Zbigniew Suchoripa przyznało Grand Prix przeglądu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich.
Równolegle do obrad jury głównego obradowało również jury Maski Con Anima, w którego składzie byli podopieczni WTZ Wałcz, Magdalena Zbroińska, Michał Owczarek i Adrian Osińskioraz członek wspomagający Anna Osińska, przyznali nagrodę Maski również dla WTZ w Strzelcach Krajeńskich.
Na pierwszych trzech miejscach znalazły się: 1 miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnem, 2 miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie, 3 miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim.
Przerwy między występami umilali podopieczni WTZ Wałcz, Zespół Aplauz, zespół wokalno- muzyczny I LO. im. Kazimierza Wielkiego przygotowanym przez p. Jolantę Giłka oraz Klaudia Gabryelczyk w jeździe na monocyklu. Wszystkim przybyłym ośrodkom i gościom dziękujemy i zapraszamy za rok.


     
RPO WZ 2014-2020
Powiat Wałecki

7 października 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyła się konferencja dot. prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Poseł Paweł Gawłowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski.

Podczas konferencji zostały omówione projekty Powiatu Wałeckiego, sfinansowane przy pomocy środków z RPO na lata 2007-2013. W nowej perspektywie RPO na lata 2014-2020 podkreślone zostało, iż priorytetem będą projekty gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne. Są to tzw. trzy filary największego w historii Pomorza Zachodniego programu inwestycyjnego. Budżet Programu dla Pomorza Zachodniego to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł.
Powiat Wałecki

- Na Pomorzu Zachodnim stawiamy na gospodarkę. Na jej bezpośrednie wsparcie przeznaczamy ponad 36% środków nowego RPO. Nadal będziemy oferować przedsiębiorcom pieniądze na inwestycje, w tym w szerszej skali dobrze przyjęte w regionie narzędzia zwrotne. Jednak szczególnych miejscach w województwie, tam gdzie działalność prowadzi się najtrudniej, nadal udzielać będziemy przede wszystkim dotacji. Wspierać będziemy także otoczenie przedsiębiorstw: tereny inwestycyjne i rozwój uczelni ukierunkowany na współpracę z biznesem - mówił o filarze gospodarczym wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Więcej informacji nt. RPO WZ 2014-2020 można uzyskać klikając poniżej:
http://www.wzp.pl/sites/default/files/rpo_broszura-16.pdf


     
Wizyta Mistrzyni w Starostwie
Powiat Wałecki

W dniu 8 października 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Wałczu Annę Góralską, która na IV Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w boksie o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Grudziądzu obroniła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów w wadze piórkowej.

Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów pod adresem Anny Góralskiej, której osiągnięcie jest wzorem dla wszystkich młodych adeptów boksu, zaczynających przygodę ze sportem. Nie zabrakło również gratulacji dla kadry trenerskiej oraz Klubu Bokserskiego "KORONA" w Wałczu, którego wychowankowie odnoszą coraz większe sukcesy sportowe.
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu podziękowali naszej Mistrzyni za sukces oraz przekazali na jej ręce list gratulacyjny oraz drobny upominek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
10 lat współpracy polsko-niemieckiej gmin Człopa i Neuenkirchen

2 października 2015 r. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia współpracy gmin Człopa i Neuenkirchen. Z tej okazji gmina Człopa gościła liczną delegację z gminy partnerskiej Neuenkirchen, której przewodniczył Burmistrz Frank Weichbrodt. Stronę polską reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć oraz jego poprzedniczka Halina Rakowska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także dyrektorzy, kierownicy jednostek, pracownicy samorządowi, nauczyciele oraz radni Miasta i Gminy Człopa od czasów początku współpracy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"Przez te 10 lat, odbyło się wiele spotkań, wymian, wspólnych zawodów i konferencji. Wszystkie te wydarzenia miały przełamać wszelkie progi i różnice sąsiedzkie, pokoleniowe i ekonomiczne. Nasze ambitne założenia udały się. Dlatego możemy teraz podsumowując ten okres spotkać się, powspominać, ponieważ ten projekt pokazuje ile dobra może zrobić integracja poprzez wspólne działanie. Nie możemy jednak pominąć najważniejszego czynnika w tym projekcie, a są nim LUDZIE. To wszystko odbyło się i zależało od dobrej woli i chęci współpracy nas wszystkich. Dlatego teraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i realizacji Polsko-Niemieckiego projektu współpracy Gmin, chcę serdecznie pogratulować i podziękować. Te 10 lat nigdy nie zostanie wymazane z naszej historii i zawsze będziemy dumni z utworzenia kulturowego, sportowego i edukacyjnego transgranicznego pomostu pomiędzy Polską i Niemcami." - podkreślił już na samym początku uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć.
Także Burmistrz Frank Weichbrodt podziękował za wieloletnią już współpracę między gminami i podkreślił, iż strona niemiecka równie mocno docenia relacje partnerskie, łączące Człopę i Neuenkirchen.
Uroczystość uświetniły występy chórów Cantores oraz Senioritki.


     
Otwarcie Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek Rektor PWSZ w Wałczu, radnych rady powiatu i miasta Wałcza, przedsiębiorców oraz zaproszonych gości w dniu 5 października 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jest to niewątpliwie ogromny krok w rozwoju uczelni, wsparcie w procesie edukacji przyszłych inżynierów, jak również szansa dla przedsiębiorców, którzy poprzez współpracę z PWSZ w Wałczu będą mogli korzystać z najnowocześniejszych technologii, tworząc innowacyjne projekty i rozwiązania. To przedsięwzięcie jest bowiem jedynym centrum w Polsce, które posiada laser o mocy 6kW.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Inwestycja, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, wpisuje się także w profil działalności regionu. W 2011 roku, z uwagi na istnienie w Wałczu silnej grupy przedsiębiorców, skupionych wokół branży metalowej, został utworzony klaster metalowy "Metalika", podejmujący działania na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw sektora przemysłowo-technicznego. Współpraca tejże jednostki z Państwową Wyższą szkołą Zawodową w Wałczu zaowocowała utworzeniem Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego. Jest to odpowiedź na silne zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt i technologie, mające służyć przedsiębiorstwom oraz kształceniu przyszłej kadry zawodowej.
W chwili obecnej uruchomionych zostało 5 specjalistycznych laboratoriów:
 • szybkiego prototypowania,
 • zaawansowanych technologii pomiarowych,
 • technik hydrostrumieniowych,
 • technik laserowych i spawalnictwa,
 • technologii wytwarzania.
Dla Powiatu Wałeckiego jest to niewątpliwie niezwykle ważna i potrzebna inwestycja. Zwiększenie transferu innowacji, poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego, zdecydowanie podniesie poziom konkurencyjności regionu.


     
Rok akademicki 2015/2016 oficjalnie rozpoczęty

W dniu 5 października 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu oraz Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Dzisiejszy dzień to dla studentów pierwszego roku rozpoczęcie nowego, niezwykłego okresu, a dla pracowników kolejny rok naukowego rozwoju, przekazywania wiedzy, ale również inspirowania młodych do jej zdobywania. Rozpoczynający się rok akademicki to czas wytężonej pracy na rzecz środowiska uczelni, dla społeczności o wiele większej niż społeczność naszego miasta. Wychodzimy poza region, nasi studenci pochodzą z różnych miejscowości, mamy również podpisane umowy z innymi uczelniami skąd przyjeżdżający do nas pracownicy naukowi przekazują wiedzę, która pozwala osiągać sukcesy - mówiła rektor PWSZ w Wałczu prof. Jolanta Witek.
Podkreślone zostało także, iż w ciągu 17 lat istnienia w Polsce uczelni zawodowych, dowiodły one, iż można na tzw. prowincji zbudować uczelnię na wysokim poziomie dydaktycznym, odpowiadającą na potrzeby regionu, często o bardzo wąskich specjalnościach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Pani Jadwiga Grzonkowska - podkreśliła natomiast, jak ważne są wspólne przedsięwzięcia młodych i seniorów, których łączy wspólny cel, jakim jest edukacja. Kolejny rok akademicki "to dowód, że starsze pokolenie czuje potrzebę ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy, aby móc odnaleźć się we współczesnym świecie". Podczas uroczystości wręczono dyplomy dla czworga absolwentów z najwyższą średnią ocen końcowych oraz pamiątkowe medale "Zasłużony dla PWSZ". Otrzymali je członek zarządu województwa Anna Mieczkowska i starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Swoje indeksy odebrali także pierwszoroczni studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji, a uroczyste ślubowanie złożyli zarówno nowi studenci PWSZ, WUTW oraz studenci z Turcji, rozpoczynający ten semestr na PWSZ w ramach wymiany międzynarodowej.
Na zakończenie goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który wygłosił prof. Wojciech Drożdż.
Studentom i pracownikom PWSZ w Wałczu oraz WUTW życzymy samych sukcesów!


     
25-lecie Samorządu Terytorialnego

Z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w dniu 3 października 2015 r. w Polsko Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego pt. "Spotkanie i integracja pokoleń Człopa 2015".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystej gali, którą poprowadził Marek Matela Kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie nie zabrakło podziękowań, wyróżnień oraz medali dla samorządowców i sołtysów wszystkich kadencji. Podziękowanie i odznaczenie otrzymał również Bogdan Wankiewicz, które w imieniu Starosty Wałeckiego odebrała Pani Jolanta Wegner Wicestarosta. Wspaniałym zwieńczeniem obchodów był koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.


     
IX Marsz życia i nadziei

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Krystyny Kołodziejskiej Motyl Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 1 października 2015 r. ulicami miasta Wałcza przeszedł IX Regionalny Marsz Życia i Nadziei połączony z "Dniem Różowej Wstążki".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy marszu tradycyjnie przeszli z Placu Wolności do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie odśpiewano hymn Amazonek, a następnie wypuszczono w niebo symboliczne różowe balony. Idea, która przyświeca marszowi, to działanie na rzecz świadomości i częstych badań profilaktycznych zwiększających wczesne wykrycie zmian nowotworowych, dlatego szczególne podziękowanie należy kierować w stronę organizatora marszu Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka", które na rzecz sprawy działa prężnie przez cały rok.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII