POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Podsumowanie projektu

W dniu 29 czerwca 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu projektu pn. "AKADEMIA PRACY" współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Uroczyste wręczenie Sztandaru

W dniu 25 czerwca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości wręczenia Sztandaru dla 104 batalionu zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej" Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wchód w Wałczu. W uroczystościach uczestniczył m.in. przedstawiciel dowództwa generalnego Inspektor Rodzaju Wojsk gen. brygady Michał Sikora.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w koszarach 104 bzab. przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu, a następnie odbyła się uroczysta zbiórka. Dzień wręczenia Sztandaru dla wałeckiego batalionu był dniem "otwartych koszar". Dla wszystkich chętnych i zaproszonych gości przygotowano pokazy sprzętu wojskowego, koncert orkiestry wojskowej, gry i zabawy, występ zespołu muzycznego oraz żołnierski poczęstunek.


     
Zakończenie Roku Szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych

W dniu 26 czerwca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz uczestniczyli w uroczystościach związanych z zakończeniem Roku Szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody za dobre wyniki w nauce oraz życzyli wszystkim udanego, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
VIII sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 22 czerwca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się VIII sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wałczu za 2014 rok,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2015 rok,
 • zmieniającą uchwałę Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2015 -2031,
 • udzielenia dotacji celowej samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu,
 • "Wieloletniego planu rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim na lata 2014 - 2018",
 • wspólnej realizacji inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec",
 • wyboru delegata Powiatu Wałeckiego do stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
 • wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Wałeckiego do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" na okres programowania 2014 - 2020.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła m.in. informacje:
 • o stanie mienia Powiatu Wałeckiego na dzień 31 grudnia 2014 r.,
 • na temat realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2020, za 2014 rok,
 • dotyczącą realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, za 2014 r.,
 • dotycząca realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015, za 2014 r.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu za 2014 r. oraz dokonała oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas sesji odbyło się również uroczyste wręczenie wyróżnień i odznaczeń państwowych dla zasłużonych mieszkańców i samorządowców Powiatu Wałeckiego.

Odznaczenia wręczali Anna Sztark Senator RP, Ryszard Mićko Wicewojewoda Zachodniopomorski, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz burmistrzowie gmin Powiatu Wałeckiego i Wójt Gminy Wałcz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w obronie niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego w latach 1939 - 1956 KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI odznaczony został Władysław Bohdanowicz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI odznaczony został Waldemar Reginiewicz.


Wyróżnione osoby z gmin Powiatu Wałeckiego:

Gmina Mirosławiec
 • Iwona Kłos - sołtys sołectwa Jabłonowo
 • Katarzyna Fierkowicz - sołtys sołectwa Jadwiżyna
 • Jolanta Barszcz- sołtys sołectwa Orle
 • Elżbieta Rębecka - Sabak - była Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec
 • Józef Śliwiński - były Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec
 • Edward Ząbek - były Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec
 • Bolesław Romaniuk (5 kadencji- II,III,IV,V,VI)
 • Józef Kropielnicki (3 kadencje - II,IV,V)
 • Jan Grudziński (3 kadencje - II,IV,V)
 • Bernard Bartosik (3 kadencje - I,II,III)
 • Józef Ryźlak (3 kadencje - I,II,III)
Gmina Człopa
 • Anna Gryćko - sołtys sołectwa Wołowe Lasy
 • Anna Jaworska - sołtys sołectwa Jaglic
 • Jan Werner - sołtys sołectwa Trzebin
 • Edmund Dubik - sołtys sołectwa Golin
 • Henryk Pogorzelski - były Burmistrza
 • Zbyszek Ślusarski - były sekretarz, radny
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Gmina Tuczno
 • Józef Krzewicki - sołtys sołectwa Rzeczyca od ok. 2005 roku.
 • Tadeusz Meslin- były Radny Rady Miejskiej w Tucznie od 1990 -1998r, sołtys Sołectwa Rusinowo około 24 lat
 • Zenon Maszczak - były Radny Rady Miejskiej w Tucznie w latach od 1998-2006 i od 2010 - 2014 r
 • Jerzy Komar - były Radny Rady Miejskiej w Tucznie od 2006-2014r. Sołtys Sołectwa Marcinkowice dwie kadencje do 2005 r.
 • Józef Madaj - były Radny Rady Miejskiej w Tucznie od 2002 do 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Gmina Wałcz
 • Bogusława Wojdyła - Radna Gminy Wałcz 4 kadencję w latach 1998-2006 i 2010 -2018 r.
 • Tadeusz Biernat - Radnego Gminy Wałcz 5 kadencję od 1998 r.
 • Dariusz Szałowiński - Radny Gminy Wałcz 4 kadencję od2002 r.
 • Jan Uran - Radny Gminy Wałcz 4 kadencję od 2002 r.
 • Florian Guzowski - były Radny Gminy Wałcz 5 kadencji w latach 1994-2014
 • Barbara Bukwald - Fryca była sołtys 4 kadencje w latach 1994-2014
 • Maria Wójcik - była sołtys 3 kadencje w latach 2002 -2014
Wyróżnienia otrzymali również Burmistrzowie i Wójt
 • Bogusława Towalewska - Burmistrz Wałcza
 • Piotr Pawlik - Burmistrz Mirosławca
 • Zdzisław Kmieci - Burmistrz Człopy
 • Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna
 • Jan Matuszewski - Wójt Gminy Wałcz


     
Wizyta Partnerska

W dniach 17-21 czerwca 2015 r. przebywała w Powiecie Wałeckim delegacja z Miasta Fastów (OBLAST, KIJÓW, UKRAINA).

W skład delegacji z Ukrainy weszli: Netiażuk Mychało - Burmistrz Miasta Fastów, Dawydenko Ołena - Naczelnik Wydziału Oświaty Miasta Fastów, Orłowśkyj Serhij - Dyrektor Generalny Spółki z o.o. "Zenit LTD", Bezkrowna Iryna - Naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki oraz Skurska Liudmyla.

Celem wizyty gości z Ukrainy było podpisanie wstępnej deklaracji o współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Miastem Fastów (OBLAST, KIJÓW, UKRAINA). List intencyjny o współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim a Miastem Fastów podpisali w dniu 19 czerwca br. Netiażuk Mychało - Burmistrz Miasta Fastów i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Głównym celem partnerstwa jest realizacja wspólnych projektów dofinansowywanych z UE oraz współpraca w różnych dziedzinach: ekonomicznej - współpraca przedsiębiorstw i instytucji, otoczenia biznesu wspierających ich rozwój małych i średnich firm, działalność oświatowa i naukowa, wymiana młodzieży oraz współpraca w obszarze kultury, turystyki i sportu, działalność organizacji pozarządowych i administracji samorządowej.
W tym miejscu zapraszamy i prosimy o kontakt wszystkie podmioty zainteresowane współpracą z partnerem ukraińskim.
Podczas kilkudniowego pobytu goście ze wschodu zwiedzili atrakcje turystyczne Wałcza i powiatu, odbyli wiele spotkań z przedstawicielami samorządów, a w dniu 21 czerwca br. na zakończenie pobytu w naszym powiecie uczestniczyli w koncercie w Wałeckim Centrum Kultury w ramach XX Spotkań z Kulturą Ukraińska.


     
Finał V edycji Konkursu Fizyki Doświadczalnej

W dniu 19 czerwca 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbył się finał V edycji Konkursu Fizyki Doświadczalnej.

Konkurs skierowany był do: uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadlicealnych oraz środowisk szkół wyższych na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz do wszystkich tych, którzy lubią eksperyment fizyczny niezależnie od statusu zawodowego i miejsca zamieszkania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Wałcz, Urząd Gminy Wałcz oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 2 im. M. Kopernika w Wałczu.

Celem konkursu jest:
 • rozbudzanie zainteresowania fizyką,
 • przywrócenie odpowiedniej rangi doświadczeniu w procesie nauczania fizyki,
 • rozwijanie umiejętności techniczno-poznawczych,
 • rozwijanie twórczego podejścia do wykonywanej pracy,
 • ukazywanie wzajemnego związku pomiędzy fizyką, a techniką.


     
IV Przegląd Piosenki

W dniu 19 czerwca 2015 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbył się IV Przegląd Piosenki, którego celem była promocja twórczości oraz dorobku muzycznego młodzieży powiatu wałeckiego.

Uczestnicy przeglądu, którymi byli uczniowie szkół powiatu wałeckiego mogli w czasie 15-20 min. zaprezentować dowolne utwory: piosenkę rockową, jazzową, bluesową, poetycką, aktorską, kabaretową żeglarską, turystyczną lub utwory instrumentalne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jury, w skład którego weszli nauczyciele muzycy i goście honorowi oceniali wrażenia artystyczne, dobór repertuaru, interpretacje, aranżacje, warsztat muzyczny, zgranie zespołu oraz indywidualności artystyczne. Najlepszemu zespołowi Jury przyznało Nagrodę Jury, publiczność Nagrodę Publiczności, a każdy uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowy dyplom. Zwycięzców nagradzali: Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki oraz Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.


     
Międzynarodowa konferencja naukowa
i Spartakiada Osób Niepełnosprawnych


W dniu 18 czerwca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta uczestniczyli w konferencji naukowej nt. "Sport, turystyka, i rekreacja - wyzwania współczesności", która odbyła się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Sesje podczas dwudniowej konferencji:
 • Rola władzy w kreowaniu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • Społeczno - ekonomiczne aspekty rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych,
 • Sport, turystyka i rekreacja, jako czynniki przewagi konkurencyjnej w regionie,
 • Sport nie tylko w teorii.
Tradycyjnie integralną częścią konferencji była Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Młodzież i dorośli rywalizowali w wielu dyscyplinach, a najlepsi otrzymali z rąk Pani Marszałek, Pani Rektor i Starosty puchary i medale.


     
O rozwoju szkolnictwa zawodowego

Dnia 17 czerwca 2015 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu odbyła się konferencja pod nazwą "Nowe perspektywy dla szkolnictwa zawodowego". Spotkanie było podsumowaniem projektu innowacyjnego "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" (2012-2015), którego liderem była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, a którego pilotaż prowadzony był w powiecie wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konferencję otworzyli i przywitali gości dr Magdalena Fiternicka - Gorzko Rektor WSAP oraz dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Spotkanie przebiegło w dwóch częściach, w pierwszej z nich swoje referaty przedstawili goście z Poznania (partnerzy projektu), a mianowicie - Marcin Wojtkowiak, który dokonał podsumowania całego projektu, Wojciech Jagodziński natomiast odniósł się do efektów samego projektu w aspekcie przeniesienia dobrych praktyk do rzeczywistości (zarówno szkolnej, jak też rynku pracy), a Dominik Postaremczak skupił się na roli i systemie organizacji doradztwa zawodowego w szkołach.
W drugiej części głos zabrali reprezentanci powiatu wałeckiego - Marek Syrnyk zapoznał zebranych z rezultatami oraz przebiegiem pilotażu projektu w powiecie, Wanda Grochowska-Skonieczna wygłosiła referat na temat wpływu szkolnictwa zawodowego na stan zatrudnienia. Jako ostatni głos zabrał dr Bogdan Wankiewicz, który dokonał zarówno oceny samego pilotażu, jak też przedstawił plany Powiatu dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego, które będą ukierunkowane na utworzenie w Wałczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Wspomniane kierunki rozwoju kształcenia zawodowego wraz z pomysłem utworzenia w Wałczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) zapisane zostały w wypracowanym w toku pilotażu Wieloletnim Planie Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim, który przewiduje między innymi:
 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.
 2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.
 3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem.
 5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).
 6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W konferencji uczestniczyło około 100 osób, w tym starostowie z województwa zachodniopomorskiego, którzy tuż po spotkaniu zebrali się, aby przeprowadzić swój konwent. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu w Wałczu - pani Jolanta Wegner Wicestarosta i pani Danuta Kęsek, burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć, Przewodniczący Rady Miasta Wałcz Zdzisław Ryder, wice burmistrz Wałcza pani Joanna Rychlik Łukasiewicz oraz przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Białas wraz z wice przewodniczącym Tadeuszem Wenio. Swoich przedstawicieli miały także pozostałe gminy z terenu powiatu wałeckiego. Obecni byli też reprezentanci Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dziekan PWSZ w Wałczu Marek Olesiak wraz z kanclerzem Jackiem Kasińskim, dyrektorzy wałeckich szkół ponadgimnazjalnych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. Pomimo zaproszenia niezbyt licznie na konferencji zjawili się radni powiatu wałeckiego - skorzystali z niego natomiast przewodnicząca Komisji Oświaty pani Izabela Krajnik oraz radni Jan Kaczanowicz, Marek Pawłowski i Marek Matela. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu, która była koordynatorem działań przeprowadzanych w projekcie na terenie naszego powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po konferencji odbył się Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który otworzył Krzysztof Lis Przewodniczący Konwentu i Starosta Szczecinecki.

Konwent omówił sprawy bieżące w tym min.: przyjął stanowisko Starosty Myśliborskiego w sprawie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, omówił sytuację szpitali powiatowych, omówił finansowanie zadań zleconych JST oraz wybrał przedstawiciela Konwentu Powiatów WZ do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.


     
"Postaw na Słońce"

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu biorą udział w ogólnopolskim konkursie fizycznym "Postaw na Słońce". Grupa uczniów dostała się do ostatniego etapu konkursu, w ramach którego zorganizowała w dniu 16 czerwca 2015 r. konferencję na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, skupiając się na energii słonecznej, ogniwach fotowoltaicznych i ich wykorzystaniu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zaproszenie Uczniów i ich Opiekuna Dariusza Dąbrowskiego w konferencji wziął udział Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który pogratulował młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu zakwalifikowania się do następnego etapu konkursu oraz życzył końcowego sukcesu. A jest o co walczyć, ponieważ do wygrania w łącznej puli nagród jest ok. 56 tys. zł.


     
IV Festiwal Natury i I Mistrzostwa o Puchar Starosty Wałeckiego

W dniu 13 czerwca 2015 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Tomasz Partyka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz uroczyście otworzyli IV Festiwal Natury, w ramach którego odbyły się I Mistrzostwa o Puchar Starosty Wałeckiego w wyścigach na "smoczych łodziach".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podobnie jak w latach ubiegłych Festiwal obfitował w wiele atrakcji dla mieszkańców miasta Wałcza i Powiatu Wałeckiego.

Niektóre atrakcje Festiwalu:
 • pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (ścinka drzew, mechaniczny załadunek drewna),
 • rzeźbiarze piłami motorowymi oraz metodami tradycyjnymi,
 • prezentacja surowca drzewnego,
 • pokazy drwali,
 • prezentacja wykorzystania drewna przez Bractwo Rycerskie,
 • prezentacja firma zajmujących się przerobem drewna,
 • konkurs cięcia piłą "moja-twoja",
 • wyścigi smoczych łodzi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Niezwykle widowiskowe były wyścigi na tzw. "smoczych łodziach", w których 21 osobowe drużyny rywalizowały o Puchar Starosty Wałeckiego. Wystartowało osiem zespołów, a swój udział zgłosiła również drużyna Powiatu Wałeckiego, w której byli m.in. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, jako kapitan drużyny i Pani Jolanta Wegner Wicestarosta. Ostatecznie w zaciętej rywalizacji drużyna Powiatu zajęcia IV miejsce tracąc zaledwie 0,5 sekundy do miejsca na podium. Zwyciężyła drużyna 100 batalionu łączności.
Podczas Festiwalu chętni mogli również uczestniczyć w spływie kajakowym, marszu rodzinnym, rajdzie rowerowym, a najmłodsi w grach i zabawach sportowych. Ponadto można było zwiedzić stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Wałcz "Od nasionka do drzewa", otrzymać "sadzonkę za makulaturę" oraz obejrzeć w kinie "Tęcza" film pt. "Magiczne drzewo".
więcej na stronie: www.drakowalcz.pl


     
Jubileusz 25-lecia AKŻ90 w Wałczu

W dniu 12 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Armatorskiego Klubu Żeglarskiego.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Joanna Rychlik - Łukaszewicz Wiceburmistrz Wałcza, członkowie klubu wraz z rodzinami, a także grono sympatyków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jubileusz był okazją do wspomnień, planów na przyszłość oraz wręczania odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych członków Klubu. Jako pierwszy głos zabrał były prezes Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Andrzej Radomski, a następnie byli prezesi AKŻ90 Jerzy Radkiewicz, Waldemar Wróblewski i obecny Adam Biernacki, który przedstawił plany Klubu na przyszłość.
Starosta i Wicestarosta złożyli wszystkim członkom Klubu serdeczne życzenia oraz wręczyli Prezesowi okolicznościowy grawerton. Zaproszeni goście gratulowali jubileuszu i życzyli dalszych owocnych lat działalności. Na zakończenie oficjalnych uroczystości wystąpiła orkiestra Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy Capella Bydgostiensis.


     
Powiat Wałecki
Wizyta przedstawicieli Terenowych
Organów Administracji Wojskowej


W dniu 10 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie oraz Komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Tematem wizyty było współdziałanie Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz sił i środków wojska z Organami Administracji Publicznej w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i awarii technicznych na obszarze powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania Starosta Wałecki zapoznał gości z zadaniami wynikającymi z ustawy o zarządzania kryzysowym, strukturą ogniw zarządzania kryzysowego z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawił dotychczasowe doświadczenia w zapobieganiu i zwalczaniu skutków zdarzeń kryzysowych. Na zakończenie goście zwiedzili budynek Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.


     
Jubileusz RDD w Ostrowcu

W dniu 3 czerwca 2015 r. w Ostrowcu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Rodzinnego Domu Dziecka prowadzonego przez Państwo Teresę i Marka Węclewskich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego złożyła Państwu Teresie i Markowi Węclewskim serdeczne życzenia oraz przekazała list gratulacyjny od Starosty Wałeckiego.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu (gm. Walcz) działa od 1 stycznia 2005r., a jej celem jest wykonywanie działań publicznych w zakresie pomocy społecznej, zapewniając ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz stwarzanie warunków zbliżonych do środowiska rodzinnego.


     
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 czerwca 2015 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wałczu świętowano Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada oficjalnie w dniu 5 maja.

W spotkaniu, które odbyło się w Sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta oraz pracownicy i podopieczni WTZ w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Data Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych nie została wybrana przypadkowo, gdyż 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.


     
Spotkanie robocze

W dniu 2 czerwca 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Piotr Suchojad p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowym w Powiecie Goleniowskim z Renatą Chomińską Dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz wicedyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń dotyczących restrukturyzacji oraz funkcjonowania szkół w obu powiatach. Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu interesowali się zaś działaniem w Powiecie Goleniowskim niepublicznych szkół zawodowych.


     
Powiatowe Sympozjum Humanistyczne

Pod patronatem Starosty Wałeckiego w dniu 2 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się XI Powiatowe Sympozjum Humanistyczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem był Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Hasło sympozjum brzmiało "Kobieta w Kulturze", a scenariusz tegorocznego spotkań zawierał prezentację sylwetek najwybitniejszych i sławnych kobiet. Sympozjum ma za cel pogłębienie wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, zaszczepianie miłość do literatury, jak również ukazywanie talentów artystycznych uczniów. Występy uczestników zawierały elementy wykładów, scenek, prezentacji multimedialnych, referatów oraz przedstawień.


     
Konferencja prasowa

W dniu 1 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, Tadeusza Kaczorowskiego Prezesa Koła Miejskiego PZW w Wałczu, Czesława Pachowicza Prezesa Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile i Lidii Pirtań Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas konferencji poruszane były trzy główne tematy dotyczące: przekazania w dzierżawę jezior dla Koła Miejskiego PZW w Wałczu, restrukturyzacji oświaty w Powiecie Wałecki oraz Kontraktu Samorządowego.
Podczas konferencji Starosta Wałecki i Prezes Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile podpisali umowy na dzierżawę (na 10 lat) przez Koło Miejskie PZW w Wałczu jezior: Chmiel Duży, Karasiowe, Ostrowieckie Wielkie i Żabie. Podpisami pod umowami dzierżawnymi zakończyły się długie starania Starosty Wałeckiego, aby oddać do celów rekreacyjno - wypoczynkowych i amatorskiego połowu ryb w/w jeziora.
Starosta poinformował również przedstawicieli mediów, że aktualnie powiat czeka na zarządzenie Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę kolejnych jezior: Ostrowiec Płytki i Rakowe Małe.
Pani Wicestarosta przedstawiła aktualną sytuację w oświacie oraz plany samorządu powiatowego dotyczące restrukturyzacji szkolnictwa zawodowego. Na bazie trzech szkół zawodowych w powiecie od września 2016 r. powstanie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które stanowić będzie atut w kontekście pozyskania przez Powiat Wałecki środków finansowych, pochodzących z UE na restrukturyzację szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego.
Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII