POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka








Powiat Wałecki


     
V sesja Rady Powiatu V kadencji
Powiat Wałecki

W dniu 27 lutego 2015 r. auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się V sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2015 rok,
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego,
 • zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Rada Powiatu przyjęła informacje:
 • o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2014 r.,
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2014 r.,
 • na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2014 r.,
 • Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2014 r.,
 • Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu,
 • na temat działalności straży miejskich i gminnej Powiatu Wałeckiego za 2014r.,
 • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014, za rok 2014.,
 • Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 za rok 2014,
 • na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2014,
 • Zarządu Powiatu na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2014,
 • na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.,
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.


     
Spotkanie z uczniami

W dniu 26 lutego 2015 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera w Wałczu odbyło się spotkanie uczniów szkoły z przedstawicielami Starostwa Powiatowego: Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim, Jolantą Wegner Wicestarostą oraz Józefem Kropielnickim Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Starosta Wałecki przedstawił informację na temat reorganizacji szkół ponagimnazjalnych w powiecie, a Pani Jolanta Wegner ustosunkowała się do pytań zawartych w piśmie Rady Młodzieżowej II LO skierowanym do powiatu.
Wicestarosta zapewniła uczniów, że przy zmianie sieci szkół nie ma mowy o likwidacji II LO, a Szkoła utrzyma tożsamość, nazwę i sztandar.
W spotkaniu uczestniczyła również Pani Dorota Matuszak - Klupczyńska - dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Wałczu.


     
Wernisaż wystawy Barbary Klimaszewskiej

W dniu 22 lutego 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki uczestniczyła w Wernisażu wystawy Barbary Klimaszewskiej pt. "Obrazy wodą malowane", który odbył się w Wałeckim Centrum Kultury w 15 - lecie twórczości wałeckiej artystki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Barbara Klimaszewska urodziła się w Wałczu, tutaj mieszka i tworzy. Z wykształcenia jest nauczycielem muzyki. Przygoda z malarstwem sztalugowym na dobre zaczęła się w 2000 roku. Pani Barbara maluje obecnie różnymi technikami: farby olejne, akrylowe, pastelowe i akwarele. Ulubioną jej techniką jest sgraffito. Najbliższa jej sercu tematyka to portrety, głównie w stylu retro. W roku 2008 za swoją twórczość portretową obrazy pt. "Karol i Katarzyna" oraz "Pradziadek Julian" otrzymała pierwszą nagrodę na konkursie powiatowym oraz wojewódzkim przeglądzie plastyków nieprofesjonalnych. W 2009 roku ponownie została laureatką w konkursach powiatowym i wojewódzkim. W 2011 r. Barbara Klimaszewska otrzymała pierwszą nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Prac Plastyków Nieprofesjonalnych.


     
"OLDBOYS CUP 2015"

W dniu 21 lutego 2015 r. po raz czwarty do Wałcza przyjechała grupa piłkarzy, którzy przed laty spotykali się na boiskach piłkarskich Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, uczestnicząc w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas symbolicznego otwarcia IV "Oldboys Cup" 2015 uczestników turnieju przywitali organizatorzy, a serdeczne życzenia wesołej, sportowej zabawy złożyli obecnym w hali Gimnazjum Nr 2 w Wałczu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. W tym roku w turnieju uczestniczyły drużyny: Pogoni Szczecin, Stali Szczecin, Lubuszanina Trzcianka, Polonii Jastrowie, Lubuszanina Drezdenko i OLD Orzeł Wałcz.


     
Jubileusz 10-lecia TKKF w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta i Wicestarosta złożyli na ręce prezesa TKKF w Wałczu Jerzego Baczyńskiego serdeczne gratulacje za 10 - letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej w powiecie wałeckim.
Za popularyzowanie idei "sportu dla wszystkich" oraz urzeczywistnianie nowoczesnych form kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: Janusz Nawrot, Łukasz Gniot i Maciej Baczyński.


     
Podsumowanie działalności KP PSP

Z udziałem Nadbrygadiera Henryka Cegiełki Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 20 lutego 2015 r. odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu za 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Komendant Powiatowy PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski w swoim wystąpieniu podsumował działalność wałeckiej komendy PSP za 2014 r. przedstawiając szczegółowe dane wszystkich zdarzeń i interwencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu wałeckiego.
Spotkanie było również okazją do wyróżnienia najaktywniejszych strażaków. Starosta wyróżnił mł. ogn. Tomasza Kura - za zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz najlepsze wyniki w doskonaleniu zawodowym.
Na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu - bryg. Kazimierza Maciejewskiego, Starosta Bogdan Wankiewicz złożył podziękowanie dla wszystkich strażaków i pracowników Komendy Powiatowej PSP za osiągnięte wyniki w 2014.
Dla nadbryg. Henryka Cegiełki Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie, Starosta złożył podziękowanie za zaangażowanie oraz wkład wniesiony w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wałeckim. W podsumowaniu udział wzięli m.in.: przedstawiciele samorządów gminnych, zarządu powiatowego ZOSP RP, a także prezesi i komendanci gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej.


     
Poranek muzyczny w Muzeum Ziemi Wałeckiej

W dniu 15 lutego 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w recitalu piosenki francuskiej w wykonaniu Justyny Bacz, który odbył się w Muzeum Ziemi Wałeckiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W niedzielny słoneczny poranek można było wysłuchać piękne, nieprzemijające piosenki zaliczane do klasyki: m. in. takich artystów jak Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel, czy Joe Dassin. W recital Justyny Bacz, która promowała swoją najnowszą płytę: "Francuska chanson française" wplecione zostały także utwory Particii Kaas oraz Zaz. Usłyszeć można był również słynne "Sous le ciel de Paris", "Et si tu n`existais pas", a także motywy z filmów: "Parasolki z Cherbourga", czy "Love story" - kompozycję Francisa Lai z francuskim tekstem Catherine Desage.
Piosenki te śpiewane były we własnej, oryginalnej interpretacji po francusku, lecz kilka z nich można usłyszeć w polskich przekładach m. in. Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Jerzego Menela, Stanisława Waszaka, a także Justyny Bacz. Ciepły zmysłowy głos artystki na tle wirtuozerskiego akompaniamentu we współczesnych, subtelnych aranżacjach Mariusza Dubrawskiego brzmiał intrygująco...


     
Charytatywny turniej hokeja

W dniu 14 lutego 2015 r. na lodowisku przy ZS Nr 3 w Wałczu odbył się charytatywny turniej hokeja, którego organizatorem było Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W turnieju udział wzięły dwie drużyny amatorskie z Piły i Wałcza, lecz nie wynik sportowy był najważniejszy lecz pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Podczas turnieju można było wspomóc Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu, które od wielu lat pomaga dzieciom. Podczas turnieju Starosta wręczył dla Stowarzyszenia "Uśmiech" kosz słodyczy.


     
Spotkanie w starostwie
Powiat Wałecki

W dniu 12 lutego 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki gościł w Starostwie Powiatowym gen. Dywizji Andrzeja Wasilewskiego dyrektora Departamentu Kadr, który reprezentował wicepremiera Rządu RP i Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka podczas uroczystości z okazji 70-tej rocznicy przełamania Wału Pomorskiego oraz wyzwolenia Wałcza. W spotkaniu uczestniczyli również: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, płk Sławomir Łach Komendant 1 RBLog w Wałczu i Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu.


     
Wizyta Mistrza WBO Europy

W dniu 12 lutego 2015 r. mieliśmy przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym naszego mistrza z Wałcza Krzysztofa Głowackiego, zdobywcę pasa WBO Europy w wadze junior ciężkiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nasz mistrz w krótkiej przyjacielskiej rozmowie opowiedział historię swojej kariery bokserskiej oraz przedstawił plany na przyszłość. Starosta i Wicestarosta pogratulowali Krzysztofowi Głowackiemu dotychczasowych sukcesów oraz życzyli osiągnięcia upragnionych celów sportowych.


     
Obchody 70-lecie przełamania Wału Pomorskiego

Z okazji 70-tej rocznicy przełamania Wału Pomorskiego oraz wyzwolenia Wałcza w dniu 12 lutego 2015 roku na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty apel.

Wśród uczestników uroczystości byli m.in.: posłowie na Sejm RP Paweł Suski i Stanisław Wziątek, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, gen. Dywizji Andrzej Wasilewski, gen. Brygady w stanie spoczynku Janusz Sobolewski, płk Sławomir Łach Komendant 1 RBLog w Wałczu, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza i Waldemar Lechnik Z-ca Burmistrza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na cmentarzu zgromadzili się przedstawiciele wojska, samorządów, organizacji kombatanckich, wałeckich instytucji i placówek oświatowych, straży pożarnej, straży miejskiej, lasów państwowych, harcerze i mieszkańcy Wałcza. Modlitwę za poległych żołnierzy odmówili duchowni trzech parafii: pw. św. Mikołaja, pw. św. Franciszka z Asyżu oraz parafii pw. Św. Trójcy. Po modlitwie odczytano apel poległych. Apel zakończył się salwą honorową i złożeniem wieńców.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ziemia Wałecka wyzwolona została przez armię polską. Jako pierwsza przekroczyła rzekę Gwdę w dniu 1 lutego 1945 r. 4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego pod dowództwem gen. brygady Bolesława Kieniewicza. Następnego dnia opanowano Jastrowie, po czym wywiązała się zażarta walka o wieś Podgaje, gdzie wojska hitlerowskie w bestialski sposób spaliły żywcem w stodole 32 polskich jeńców wojennych. Podobnie wiele krwi żołnierza polskiego kosztowało wyzwolenie Nadarzyc, gdzie zginęło 600 polskich żołnierzy. Najtrudniejszym jednak zadaniem było przełamanie Wału Pomorskiego. Dowódca dywizji gen. Kieniewicz, po przeanalizowaniu sytuacji wydał rozkaz uderzenia na system umocnień w okolicy Zdbic. Zadanie to wykonały dwa pułki Kilińszczaków pod dowództwem majora Aleksandra Murawieckiego. Mimo huraganowego ognia obrony hitlerowskiej, udało się żołnierzom polskim przedrzeć przez Wał Pomorski i dotrzeć aż do szosy Wałcz-Czaplinek. Za nimi poszły następne pułki. W ciągu kilku dni wojska polskie oczyściły rejon Kłębowca, Karsiboru i Rudek i zbliżyły się do rozpaczliwie bronionego Mirosławca. Jego zdobycie udaremniło odwrót hitlerowskiemu zgrupowaniu w Wałczu, skąd coraz bardziej było wypierane przez wojska radzieckie. Mirosławiec dostał się w ręce polskie 10 lutego a w dwa dni potem wyzwolony został Wałcz. Po oczyszczeniu terenu od resztek rozbitych wojsk niemieckich armia polska ruszyła na północ, walcząc bohatersko przy szturmach Kołobrzegu, a następnie poniosła swój zwycięski sztandar aż do Berlina.


     
Spotkanie z rodzicami

W dniu 12 lutego 2015 r. w odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów II LO w Wałczu dotyczące podjętej przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu do Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wizyta przedstawicieli Powiatu Lidzbarskiego

Powiat Wałecki
W dniu 11 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościli przedstawiciele Powiatu Lidzbarskiego: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Kamiński oraz Dyrektor Szkół Zawodowych Marek Chyl.

Starosta Bogdan Wankiewicz i Jolanta Wegner Wicestarosta rozmawiali z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Lidzbarskiego (województwo warmińsko - mazurskie) na temat wzajemnej współpracy samorządów.


     
IV sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 9 lutego 2015 r. sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu z siedzibą przy ul. Południowej 10a,
 • zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu z siedzibą przy ul. Południowej 10a,
 • zamiaru włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu do Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu z siedzibą przy ul. Południowej 10a.


     
Spotkanie organizacyjne

W dniu 9 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży w sprawie XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które odbędą się w Wałczu (11-13 IX 2015 r.).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn., Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Elżbieta Pawlak Z-ca Burmistrza Tuczna oraz Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca.
Podczas spotkania przedstawiono wstępny program XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Wałczu, w którym przewidziano m.in.: wystawę o tematyce pszczelarskiej w Muzeum Ziemi Wałeckiej, seminarium popularno - naukowe, przemarsz pocztów sztandarowych, festyn i kiermasze artykułów pszczelarskich oraz ekologicznych, stoiska promujące nasz region, wycieczki krajoznawcze po ciekawych zakątkach Ziemi Wałeckiej i gminach ościennych oraz do wybranych pasiek, prezentacje i występy artystyczne oraz zabawę taneczną. Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 16 lutego br.


     
Halowy Turniej Piłki Nożnej

Pod patronatem Starosty Wałeckiego w dniu 5 lutego 2015 r. w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbył się turniej piłki nożnej klas maturalnych o Puchar Dziekana Wydziału Społeczno Inżynieryjnego PWSZ w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W zawodach udział wzięły drużyny ze szkół: ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 4 RCKU, II LO oraz dodatkowo gospodarz turnieju PWSZ w Wałczu. Zwycięzców wyłoniła rywalizacja systemem "każdy z każdym" (14 min.) bez meczu rewanżowego. W ostateczności liczyły się punkty, strzelone bramki i bezpośrednie spotkania. Końcowa tabela wyglądała następująco: I miejsce - ZS Nr 2, II - PWSZ w Wałczu, III - ZS Nr 3, IV - ZS Nr 1, V - II LO, VI - ZS Nr 4 RCKU. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Konrad Pogocki (ZS Nr 2), który strzelił 10 bramek, a za najlepszego bramkarza uznano Krystiana Pacholskiego (II LO). Puchary dla zwycięzców wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i dr inż. doc. Marek Olesiak Dziekan PWSZ w Wałczu. Starosta pogratulował zwycięzcom osiągniętych wyników oraz podziękował wszystkim uczestnikom za zaciętą rywalizację i udział w turnieju.


     
Posiedzenie Konwentu Starostów Powiatów WZ

W dniu 3 lutego 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu (w tej kadencji) Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Bornem Sulinowie w powiecie szczecineckim.

Na posiedzeniu ukonstytuowało się nowe prezydium Konwentu. Na przewodniczącego wybrano ponownie Krzysztofa Lisa Starostę Szczecineckiego, który pełni tę funkcję już trzecią kadencję.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Dnia 2 lutego 2015 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd omówił materiały na sesję Rady Powiatu w Wałczu:
 • informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2014 r.;
 • informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2014 r.;
 • sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.;
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 za rok 2014;
 • informację na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 za rok 2014;
 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • informację na temat pozyskiwanych środków pomocowych w powiecie wałeckim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd zaopiniował projekty uchwał na sesję Rady Powiatu w Wałczu oraz przyjął wstępną informację Skarbnika Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2014 r.

Zarząd podjął również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2015 r.




Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   




ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII