POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
70-lecie Powstania LOK

W dniu 31 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w uroczystości z okazji 70 Rocznicy Powstania Ligi Obrony Kraju, która odbyła się w Klubie Garnizonowym w Wałczu. Spotkanie było również podsumowaniem działalności za 2014 r. oraz wytyczeniem zadań na bieżący rok.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość rozpoczęła się hymnem Ligi Obrony Kraju, który na stojąco odśpiewali wszyscy członkowie wałeckiej organizacji, a następnie Prezes LOK w Wałczu Lech Sznaza przywitał zebranych gości oraz przedstawił historię Ligi Obrony Kraju.
Historia LOK - jest ściśle związana z wydarzeniami, które w lipcu i sierpniu 1944 r. rozegrały się na wschodnich obszarach ziem polskich, wyzwolonych spod okupacji. To wtedy w powiecie SIEDLECKIM zrodził się pomysł, a następnie rozwinął się ruch społeczny będący zalążkiem późniejszego TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA. Towarzystwo zajmowało się przygotowaniem i wysyłką paczek oraz listów dla żołnierzy przebywających na froncie, szpitalach polowych i lazaretach. W ramach jak rozwijała się sytuacja na froncie powstały na terenach wyzwolonych Koła, Zarządy Grodzkie i Powiatowe oraz zmieniał się charakter działania organizacji. Już od 1946 r. TPŻ zaczęło stopniowo odchodzić od dotychczasowych zadań opiekuńczo-charytatywnch, podejmując pracę kulturalno- oświatową z żołnierzami poprzez organizację punktów bibliotecznych oraz pracę oświatowo - wychowawczą.
Uroczystość była również okazją do wręczenia podziękowań, medali oraz pucharów dla zasłużonych członków LOK w Wałczu.
Starosta Wałecki i Sekretarz Powiatu pogratulowali Prezesowi i wszystkim członkom LOK w Wałczu wieloletniej działalności waleckiej organizacji, której celem jest dążenie do umacniania obronność RP, kultywowanie tradycji narodowej i oręża polskiego oraz kultywowanie tradycji Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.
Starosta w imieniu władz samorządowych Powiatu Waleckiego podziękował Zarządowi Rejonowemu LOK w Wałczu za prowadzoną pracę wychowawczą z młodzieżą oraz działalność statutową w zakresie: organizacji szkoleń kierowców, strzelectwa sportowego, sportów obronnych, sportów wodnych, modelarstwa, łączności, konkursów, festynów oraz akcji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.


     
Otwarcie nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałczu, która mieścić się teraz będzie w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. Powiat Wałecki sukcesywnie realizuje zamierzony cel, którym jest zagospodarowanie budynku B starostwa (po byłym szpitalu powiatowym) na cele publiczne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii, Tomasz Grupiński Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Ryszard Sawicki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu, a poświęcenia nowych pomieszczeń dokonał ks. Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Jolanta Wegner Wicestarosta, Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Waldemar Lechnik Z-ca Burmistrza Miasta Wałcz, Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, Zbigniew Podhorodecki Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu, Piotr Łosiewski Prokurator Rejowy w Wałczu oraz zaproszeni goście.


     
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji przypadającego w styczniu dnia Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta złożyli w dniu 29 stycznia 2015 r. serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego gratulował pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiedzialności przez co niejednokrotnie wałecka placówka znalazła uznanie w wielu rankingach oraz konkursach wojewódzkich. Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy realizują nierzadko skomplikowane niedoceniane powszechnie zadania, a sprawne funkcjonowanie służb zatrudnienia wymaga perfekcyjnej koordynacji wielu złożonych działań pracowników wszystkich szczebli.


     
Podsumowanie działalności KPP w Wałczu

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 27 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się doroczna odprawa wałeckiej Policji.

W odprawie uczestniczyli m.in.: insp. Jarosław Sawicki Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Waldemar Lechnik Z-ca Burmistrza Miasta Wałcza, Elżbieta Pawlak Z-ca Burmistrz Tuczna, Piotr Łosiewski Prokurator Rejonowy w Wałczu, policjanci oraz zaproszeni goście.
Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Jacek Cegieła, który omówił efekty i wyniki pracy wałeckiej policji za 2014 r. Działalność wałeckich policjantów znalazła uznanie w słowach, które skierował do zebranych Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta w imieniu Zarządu Powiatu pogratulował policjantom osiągniętych wyników w 2014 r. oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów. Starosta wyraził również nadzieję, że już w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego budynku Komendy Policji w Wałczu, na który od dawna czekają waleccy policjanci. Doroczna odprawa była również okazją do wyróżnień policjantów za ich pracę i dobre wyniki w służbie.
Starosta wyróżnił listami gratulacyjnymi st. sierż. Łukasza Kozieł Referenta Referatu Ruchu Drogowego w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego, asp. Jacek Łopatę Dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz sierż. szt. Izabelę Stormbroek Asystentkę Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego.


     
Siódma Rocznica katastrofy samolotu CASA

W dniu 23 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości upamiętniających siódmą rocznicę katastrofy samolotu CASA C-295M w Mirosławcu. Uroczystości odbyły się przy pomniku z tablicą z wyrytymi nazwiskami wszystkich tragicznie zmarłych żołnierzy oraz jedynie ocalałym z rozbitego samolotu stateczniku z numerem "019".

W dniu 23 stycznia 2008 r. o godz. 19.07 ok. 1300 m od pasa startowego lotniska w Mirosławcu samolot CASA C-295M z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie zderzył się z ziemią. Zginęło 20 oficerów Sił Powietrznych: 16 pasażerów i czwórka członków załogi. Wracali z Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na pokładzie było czterech członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych, m.in. dowódcy 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Podczas uroczystości odczytano listę tragicznie zmarłych lotników i uczczono ich pamięć. Żołnierze zapalili przed obeliskiem 20 zniczy, a kompania 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu oddała salwę honorową. W hołdzie ofiarom utwory "Cisza" i "Marsz lotników" zagrała orkiestra wojskowa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W katastrofie śmierć ponieśli:
1. sierż. Janusz Adamczyk - technik pokładowy, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
2. gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski - dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
3. ppłk pil. Zdzisław Cieślik - szef szkolenia, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
4. mjr Piotr Firlinger - szef sekcji techniki lotniczej, 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
5. mjr pil. Jarosław Haładus - szef sekcji techniki lotniczej, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
6. mjr pil. Grzegorz Jułga - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
7. ppłk Zbigniew Książek - zastępca dowódcy 22. Bazy Lotniczej w Malborku
8. por. pil. Robert Kuźma starszy instruktor, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
9. płk pil. Dariusz Maciąg - dowódca 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
10. mjr pil. Robert Maj - szef sekcji, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
11. ppłk pil. Wojciech Maniewski - dowódca 40. Eskadry Lotnictwa Taktyczego w Świdwinie
12. ppłk Dariusz Pawlak - szef sekcji techniki lotniczej, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
13. płk pil. Jerzy Piłat - dowódca 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
14. mjr Krzysztof Smołucha - specjalista, Oddział Operacyjny A3 Dowództwa Sił Powietrznych
15. por. pil. Michał Smyczyński - starszy pilot, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
16. kpt. Grzegorz Stepaniuk - szef sekcji techniki lotniczej, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
17. kpt. Karol Szmigiel - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
18. mjr Mirosław Wilczyński - szef sekcji techniki lotniczej, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
19. kpt. pil. Paweł Zdunek - dowódca klucza Lotniczego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
20. kpt. pil. Leszek Ziemski - inspektor bezpieczeństwa lotów, szef sekcji, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Później w mirosławieckim kościele odbyła się Msza św. w intencji ofiar, a dokładnie o 19:07 apel pamięci.
W uroczystości uczestniczyły m.in.: rodziny zmarłych lotników, inspektor Sił Powietrznych gen. dywizji pilot Jan Śliwka, dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, w tym zaprzyjaźnionych jednostek lotniczych, duchowieństwa, mieszkańcy Mirosławca, miłośnicy lotnictwa, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i organizacji.

     
Konferencja prasowa

Z udziałem mediów lokalnych w dniu 21 stycznia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w oświacie ponadgimnazjalnej w Powiecie Wałeckim.

Starosta Wałecki przedstawił na spotkaniu trudną sytuację w oświacie ponadgimnazjalnej, która spowodowana jest niżem demograficznym i co się z tym wiąże z niższą subwencją oświatową otrzymywaną przez powiat od Ministerstwa Finansów. W okresie ostatnich czterech lat liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych zmalała o ok. 426 uczniów, a liczba etatów zmniejszyła się jedynie o 11.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki zdementował informację o likwidacji jakiejkolwiek ze szkół, którego organem prowadzącym jest powiat. Starosta stwierdził, że ze względu na trend demograficzny, który dotknął wiele samorządów w naszym kraju, niezbędna jest restrukturyzacja powiatowej sieci szkół ponadgimnazjalnych.
Zarząd Powiatu rozważał wiele wariantów poprawy sytuacji i jeden z nich przyjął. Dotyczy on włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. J. Tischnera do Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. W ramach zespołu szkół Szkoła będzie funkcjonowała pod tą samą nazwą. Na przełomie ostatnich czterech lat liczba uczniów w tej szkole zmalała z 327 do 227, a szacuje się że w następnym roku nie przekroczyłaby 200 uczniów. Ponadto jest to jedyna Szkoła aktualnie funkcjonująca poza zespołem szkół.
Pani Wicestarosta podkreśliła, że propozycja przyjęcia takiego rozwiązania wyszła od kadry pedagogicznej II LO w Wałczu, która zapoznała się ze wszystkimi proponowanymi wariantami restrukturyzacji.
Starosta podkreślił także, że oszczędności muszą szukać pozostałe szkoły ponagimnazjalne, do czego zostali zobligowani dyrektorzy.


     
Spotkanie organizacyjne

W dniu 19 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży w sprawie organizacji XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, który odbędą w dniach 11-13 września 2015 r. w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn., Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca oraz Janusz Bartczak Prezes LGD "Lider Wałecki".
Podczas spotkania Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn. w Chodzieży omówił kalendarz działań związany z organizacją XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Wałczu. Prezes poinformował zebranych, że w Święcie Pszczelarzy" w Wałczu weźmie udział ponad dwa tysiące osób. Imprezę w Wałczu Honorowym Patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


     
Noworoczne Spotkanie

W dniu 16 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas spotkania Noworocznego Burmistrza Mirosławca i Rady Miejskiej w Mirosławcu, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zaproszenie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika oraz Przewodniczącego Rady Piotra Czecha w uroczystości udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Kalina Przewodnicząca Sejmiku WZP, Radni Sejmiku WZP - Krystyna Kołodziejska-Motyl i Cezary Szeliga (Z-ca Prezesa ARiMR), przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele instytucji, firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji działających na terenie gminy oraz duchowni.
Tradycyjnie podczas spotkania wyróżniono statuetkami firmy i instytucje, które wspierały Gminę Mirosławiec w wielu inicjatywach, a także poprzez swoje działania promowały nasz region. W części artystycznej spotkanie noworoczne uświetnił występ Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu oraz swój dorobek zaprezentował Ośrodek Kultury w Mirosławcu.


     
Wizyta kadry żużlowców

W dniu 14 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki gościł w Starostwie Powiatowym kadrę Polski seniorów i juniorów żużla, która przebywa na zgrupowaniu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu.

Na spotkaniu obecni byli mi.in.: Robert Dowhan Senator RP, Marek Cieślak - trener kadry Polski i Rafał Dobrucki z-ca trenera, Jarosław Hampel szeœciokrotny zwycięzca w Grand Prix Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu, wielokrotny drużynowy Mistrz Świata, medalista Mistrzostw Polski, Krzysztof Kasprzak wicemistrz klasyfikacji generalnej Grand Prix Indywidualnych Mistrzostwa Świata w 2014 r. i wielokrotny drużynowy Mistrz Świata oraz grupa zawodników juniorów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta w krótkim przemówieniu przedstawił gościom bazę sportową, jaką dysponuje Powiat Wałecki oraz jego walory turystyczne i przyrodnicze.
Trener reprezentacji Polski w żużlu Marek Cieślak jest bardzo zadowolony z pobytu w naszym powiecie oraz warunków, jakie stworzono jego zawodnikom w COS OPO w Wałczu.


     
Wizyta przedstawicieli Powiatu Drawskiego

W dniu 13 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościli przedstawiciele Powiatu Drawskiego Stanisław Kuczyński Starosta i Janusz Garbacz Członek Zarządu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Bogdan Wankiewicz rozmawiał z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Drawskiego na temat wzajemnej współpracy samorządów oraz wymiany doświadczeń w bieżącej kadencji po wyborach samorządowych w 2014 r.


     
Spotkanie ze Starostą Strzelecko - Drezdeneckim

Powiat Wałecki
W dniu 12 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałeckie spotkał się w Starostwie Powiatowym z Edwardem Tyranowiczem Starostą Strzelecko - Drezdeneckim.

Starostowie rozmawiali o wspólnych inicjatywach w 2015 r. partnerskich powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, gorzowskiego, strzelecko - drezdeneckiego, wałeckiego oraz Miasta Gorzów, które współpracują już od lat na podstawie podpisanego porozumienia. Przedstawicie powiatów omawiali również wspólne możliwości realizacji takich inicjatyw pomiędzy dwoma samorządami Powiatu Wałeckiego i Strzelecko - Drezdenckiego.


     
Podsumowanie Roku Sportowego UKS "Czwórka"

W dniu 10 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystym podsumowaniu Roku Sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Czwórka w Wałczu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie uroczystości odbyła się prezentacja wszystkich drużyn dzieci prowadzonych przez UKS, ich trenerów oraz sukcesów odniesionych podczas turniejów. Ponadto władze klubu podziękowały wszystkim osobom, firmom i instytucjom za współpracę i pomoc na rzecz funkcjonowania UKS "Czwórka" w Wałczu.


     
Konwent samorządowy Powiatu Wałeckiego

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosta Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w dniu 9 stycznia 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obecni na Konwencie burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych Powiatu omawiali m.in. sprawy związane z Kontraktem Samorządowym oraz realizacją wspólnych inicjatyw społeczno - gospodarczych w 2015 roku. Samorządowcy zapoznali się także z informacjami na temat: działalności 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, przygotowaną przez Dyrektora Marka Korneta oraz organizacji w 2015 roku Dożynek Powiatowych.


     
Spotkanie noworoczno - opłatkowe

Dnia 8 stycznia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w spotkaniu noworoczno - opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Koła Związku Sybiraków w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

Spotkanie rozpoczęło się hymnem Sybiraków, po czym wszystkich zebranych gości przywitał Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Sybiraków Oddział w Wałczu.
Wicestarosta i Sekretarz złożyli wszystkim członkom Koła Związku Sybiraków w Wałczu noworoczne życzenia oraz tradycyjnie połamali się opłatkiem.


     
Spotkanie Noworoczne w Czarnkowie

W dniu 5 stycznia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Forum Gospodarcze Lewiatan, działające w regionie. Podczas uroczystości podsumowano miniony rok oraz składano życzenia na nowy - 2015.
Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem artystycznym i projekcją filmu promocyjnego "Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - historia i zabytki". Gości powitali gospodarze spotkania - starosta Tadeusz Teterus oraz prezes Forum Gospodarczego "Lewiatan" Tomasz Sikora.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród nich znaleźli się m. in.: posłowie Maria Małgorzata Janyska, Romuald Ajchler, Stanisław Kalemba, senator Mieczysław Augustyn, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, szefowie i radni Sejmiku Wojewódzkiego - Krzysztof Paszyk, Mirosława Rutkowska-Krupka, Zbigniew Ajchler oraz Jerzy Kado, a także starostowie powiatów ościennych oraz partnerskich: Julian Hermaszczuk - Starosta Chodzieski, Józef Kwaśniewicz - Starosta Szamotulski, Stefan Piechocki - Wicestarosta Pilski, Bogusław Kierus - Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki, Marcin Cyganiak - Wicestarosta Gorzowski, Michał Piechocki - Wicestarosta Wągrowiecki.
Podczas spotkania dziennikarze lokalnych mediów, wręczyli doroczne nagrody, przyznawane przez redakcje (TV Asta, TV Antserwis, TVL Trzcianka, Magazyn "Na Głos", Tygodnik Notecki, Nadnoteckie Echa, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy) w kategoriach: "Kultura", "Gospodarka i przedsiębiorczość", "Człowiek roku" oraz za "Wydarzenie roku".Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII