POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE CIĄGÓW DRÓG NR 2310Z I 2311Z NA ODCINKU PRÓCHNOWO-BRONIKOWO
(Z M. PRÓCHNOWO).


W dniu 25 maja br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych robót budowlanych polegających na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo). Wysokość dofinansowania wynosi 144 001,64 zł. Powiat Wałecki reprezentował starosta dr Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowała członek zarządu Anna Bańkowska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach inwestycji zaplanowano:
 • przebudowanie dwóch odcinków dróg powiatowych na długości: 4,098 km (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wzmocnienie konstrukcji),
 • przebudowę odcinka drogi gminnej na długości: 0,246 km,
 • wycinkę drzew i krzaków,
 • przebudowę istniejących wszystkich chodników i zjazdów,
 • budowę nowego chodnika,
 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • montaż elementów dla niepełnosprawnych,
 • wymianę całego oznakowania pionowego.
Wartość robót budowlanych: 5 491 119,25 zł
Zadanie dofinansowane w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 400 000 zł z budżetu gminy Mirosławiec, oraz 144 001,64 zł Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowany termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to 30.09.2020 r. Jeśli jednak prace będą postępowały bez przeszkód, możliwe będzie oddanie drogi do użytku znacznie wcześniej.


     
KONWENT STAROSTÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


W dniu 13 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego. W Konwencie uczestniczyli również Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dorota Rybarska - Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia omawiano program wsparcia domów pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego w związku z trudnościami spowodowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną. W ramach programu na wzmocnienie 35 domów pomocy społecznej będących na liście Wojewody Zachodniopomorskiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 21 753 600 zł i będzie rozdysponowana na trzy zadania: wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej; utworzenie mieszkań tymczasowych dla pracowników domów pomocy społecznej; utworzenie miejsca oczekiwania dla przyszłych podopiecznych przed przyjęciem do właściwego domu pomocy społecznej.


     
PRZEBUDOWA ALEI TYSIĄCLECIA W WAŁCZU

Powiat Wałecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 765 194,50 zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok) co stanowi 50% wydatków na przebudowę i modernizację Alei Tysiąclecia w Wałczu. Całość inwestycji wyceniona została na 1 530 389,00 zł. Remont będzie obejmował całą ulicę na odcinku 0,463 km. Planowany termin zakończenia przebudowy wyznaczony został na koniec 2020 roku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
TRWA PRZEBUDOWA DROGI PRÓCHNOWO - BRONIKOWO

Trwają prace nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m.Próchnowo)". Wartość całego zadania to 5 519 532,25 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 4 240 352,74 oraz gminy Mirosławiec 400 000,00 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano:
 • przebudowanie dwóch odcinków dróg powiatowych na długości: 4,098 km
 • (poszerzenie jezdni do 5,5 m, wzmocnienie konstrukcji),
 • przebudowę odcinka drogi gminnej na długości: 0,246 km,
 • wycinkę drzew i krzaków,
 • przebudowę istniejących wszystkich chodników i zjazdów,
 • budowę nowego chodnika,
 • przebudowę zatoki autobusowej,
 • montaż elementów dla niepełnosprawnych,
 • wymianę całego oznakowania pionowego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Planowany termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową to 30.09.2020 r. Jeśli jednak prace będą postępowały bez przeszkód, możliwe będzie oddanie drogi do użytku jeszcze w czasie wakacji.


     
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2318Z
W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWE LASY


Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy. Łączny koszt całej inwestycji z robotami dodatkowymi to 1 331 905,38 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 933 934,08 zł oraz gmina Człopa: 198 985,64 zł.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ramach zadania zrealizowano:
 • przebudowę drogę na odcinku 1,025 km
 • przebudowę chodników, zjazdów przez całą miejscowość
 • przebudowę zatoki autobusowej
 • przebudowę przepustu drogowego
 • wycinkę 3 drzew
 • budowę elementu spowalniającego ruch: odgięcie toru jazdy
 • wymianę całego oznakowania pionowego
 • montażu barier przeciwbłotnych


     
W CISZY UPAMIĘTNIONO 75. ROCZNICĘ
ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ


W dniu 8 maja br. delegacje władz samorządowych Powiatu Wałeckiego oraz Miasta Wałcz złożyły kwiaty na Cmentarzu Wojennym dla upamiętnienia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starostwo reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Zbigniew Wolny. Urząd Miasta Wałcz reprezentował Burmistrz Maciej Żebrowski i Zastępca Burmistrza Agnieszka Łyskawa.
W ubiegłych latach rocznica miała uroczysty charakter i odbywała się z udziałem oddziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego, mieszkańców, delegacji szkół, instytucji i organizacji. Tegoroczne obchody, z uwagi na obostrzenia spowodowane zagrożeniem SARS-CoV-2, upłynęły w ciszy.


     
RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE W LOKALNYM CENTRUM NAUKI
W WAŁCZU


W dawnym budynku, gdzie mieściło się II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Bydgoskiej 50, powstaje Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje". Właśnie ruszyły pierwsze prace remontowe: wyburzenia ścian działowych, wymiana okien, instalacji elektrycznych i co. Wykonawcą prac jest firma Stef-Bud Przemysław Stefaniak z Wielenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na zamieszczonych zdjęciach pomieszczeń, w których prowadzone są prace znajdować się będzie pracownia informatyczna i odnawialnych źródeł energii.

Przypomnijmy, że Powiat Wałecki otrzymał środki w ramach RPO WZ na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki w Wałczu. Całość inwestycji kosztować będzie blisko 4,5 mln zł, z czego wkład RPO WZ w ramach Kontraktu Samorządowego to kwota 3.824 600 zł, natomiast 670.000 zł (15%) pochodzić będzie ze środków własnych. Oferta Lokalnego Centrum będzie skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do nauczycieli, rodziców i seniorów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt zakłada utworzenie pięciu pracowni laboratoryjnych:
 • fizyko-chemicznej,
 • OZE (odnawialnych źródeł energii),
 • Informatycznej,
 • Lego,
 • symulatorów
oraz naukowego placu zabaw, a w nim:
 • kalejdoskop gigant,
 • koło młyńskie,
 • wir wodny,
 • panel muzyczny,
 • głuchy telefon
Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2020 r. Na chwilę obecną wszystkie prace przebiegają terminowo. O postępach prac będziemy Państwa regularnie informować.


     
WIDEOKONFERENCJA STAROSTY WAŁECKIEGO Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

6 maja br. odbyła się kolejna wideokonferencja Starosty Wałeckiego dr. Bogdana Wankiewicza i Wicestarosty Jolanty Wegner z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wałeckiego. Dyrektorzy na bieżąco podczas regularnych wideospotkań omawiają wszystkie sprawy z organem prowadzącym, który wpiera szkoły w tym trudnym czasie. Dyrektorzy szkół przedstawili raport z codziennej pracy dydaktycznej realizowanej przez nauczycieli za pośrednictwem Internetu. Z relacji wynika, że program jest realizowany na bieżąco, bez większych problemów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto dyskutowano na temat rekrutacji uczniów do klas pierwszych do szkół ponadpodstawowych. Omawiano również przygotowania szkół do egzaminów maturalnych. Dyrektorzy zwracali uwagę na brak wytycznych zarówno ze strony Ministerstwa Edukacji jak i Ministerstwa Zdrowia, co do przygotowania sal egzaminacyjnych i całego procesu przeprowadzania egzaminów.
Starosta zwrócił się do dyrektorów, by określili zapotrzebowanie na środki ochrony i higieny osobistej w kontekście zbliżających się egzaminów maturalnych i ewentualnego powrotu młodzieży do szkół. Kolejną wideokonferencję zaplanowano na przyszły tydzień.


     
POWIAT WAŁECKI POZYSKAŁ BLISKO 80 000 ZŁ NA ZAKUP LAPTOPÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Powiat Wałecki

Powiat Wałecki złożył wniosek i otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Operator przyznał Powiatowi Wałeckiemu dofinansowanie na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem w kwocie 79 500,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Laptopy trafią wkrótce do wałeckich szkół ponadpodstawowych.


     
NAJPOTRZEBNIEJSZE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIECIE WAŁECKIM

Za pośrednictwem Starosty dr. Bogdana Wankiewicza zostaną przekazane środki ochrony osobistej oraz środki czystości i higieniczne zakupione z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rękawiczki jednorazowe, maseczki, mydło, płyny do dezynfekcji oraz ręczniki trafią do wszystkich jednostek w powiecie wałeckim. Natomiast dodatkowo kombinezony wraz z goglami ochronnymi trafią do jednostek OSP w Golcach, Mirosławcu, Człopie i Tucznie.
To wsparcie jest bardzo potrzebne, ponieważ płynie bezpośrednio do społeczników i wolontariuszy. Przyznane wsparcie wpisuje się w działania Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII