POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
KOLEJNA PARTIA PRZYŁBIC OCHRONNYCH Z PWSZ W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W dniu 29 kwietnia br. studenci i absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu przekazali Staroście Wałeckiemu Bogdanowi Wankiewiczowi koleją partię przyłbic służących do ochrony przed koronawirusem. Tym razem przyłbice trafią do Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, oraz do Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu.

Przypominamy, że pomysł tworzenia przyłbic ochronnych na drukarkach 3D w Regionalnym Centrum Badawczo-Rozwojowym PWSZ w Wałczu to inicjatywa oddolna studenta Zarządzania i Inżynierii Produkcji Tomasza Mielcarka, w którą zaangażowali się także Agnieszka Brzozowska, Sylwester Grzyb, Adrian Nowosielski, Dariusz Olszewski, Piotr Olszewski, Filip Pacholczak, Marcin Skupień i Katarzyna Stempel. Koordynatorem prac jest dr inż. Wojciech Musiał. Jeszcze raz bardzo dziękujemy rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr. Dariuszowi Skalskiemu, dr. Wojciechowi Musiałowi oraz studentom za aktywność, zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną w zwalczaniu zagrożenia związanego z wirusem SARS-CoV-2.

Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE
Powiat Wałecki


W dniu 29 kwietnia br. po raz drugi w tym roku na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji przyłączyło się 41 osób z czego 38 oddało krew.

Łącznie zgromadzono 17,1 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Kolejna akcja 2 lipca br., do której serdecznie zapraszamy, a honorowym krwiodawcom gorąco dziękujemy za udział i poświęcenie w tym wyjątkowym czasie, gdzie krew jest szczególnie potrzebna.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
PROJEKT POWIATU WAŁECKIEGO UZYSKAŁ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH PROJEKTU RPO WZ 2014 - 2020
Powiat Wałecki

Inwestycja nosi nazwę "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu".

Uzyskał 90,72 % punktów w ramach oceny projektu. Łączna kwota dofinansowania to: 6 099 850,36 zł w ramach RPO WZ 2014-2020, działanie 9.9. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Modernizacji, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie funkcji poddany zostanie budynek położony przy ul. Bankowej 13 w Wałczu - budynek biurowo-warsztatowy, zlokalizowany przy północnej granicy działki objętej niniejszym projektem. Po zakończeniu zaplanowanych prac, zostanie on przeznaczony na działalność Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
O szczegółach projektu poinformujemy po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.


     
PRZYŁBICE OCHRONNE Z PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

W dniu 21 kwietnia br. studenci i absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu przekazali Staroście Wałeckiemu Bogdanowi Wankiewiczowi przyłbice służące do ochrony przed koronawirusem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Posłużą one 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie oraz Domowi Pomocy Społecznej w Wałczu. Pomysł tworzenia przyłbic ochronnych na drukarkach 3D w Regionalnym Centrum Badawczo-Rozwojowym PWSZ w Wałczu to inicjatywa oddolna studenta Zarządzania i Inżynierii Produkcji Tomasza Mielcarka, w którą zaangażowali się także Agnieszka Brzozowska, Sylwester Grzyb, Adrian Nowosielski, Dariusz Olszewski, Piotr Olszewski, Filip Pacholczak, Marcin Skupień i Katarzyna Stempel. Koordynatorem prac jest dr inż. Wojciech Musiał.
Bardzo dziękujemy rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr. Dariuszowi Skalskiemu, dr. Wojciechowi Musiałowi oraz studentom za aktywność, zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną w zwalczaniu zagrożenia związanego z wirusem SARS-CoV-2.

Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu


     
WIDEOKONFERENCJA STAROSTY WAŁECKIEGO Z MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiat Wałecki

W dniu 15.04.2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz starostów woj. zachodniopomorskiego z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca wdrożonych przez Ministerstwo instrumentów pomocowych chroniących rynek pracy.

Rozmawiano o realizacji przygotowanych przez resort rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, które mają pomóc firmom przetrwać trudny czas wywołany przez pandemię koronawirusa. W pakiecie znalazły się m.in. zwolnienie ze składek ZUS, wsparcie na ochronę miejsc pracy oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o przyznanie wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu:
  • na udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • na udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
Można również składać wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.


     
WIDEOKONFERENCJA STAROSTY WAŁECKIEGO Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Powiat Wałecki

6 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja Starosty Wałeckiego z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wałeckiego. Dyrektorzy szkół przedstawili informacje o organizacji pracy zdalnej w poszczególnych szkołach. Dyskutowano o rozwiązaniach, które stosują nauczyciele w komunikowaniu się z uczniami w celu realizacji podstaw programowych.

Komunikacja poprzez dziennik elektroniczny, przygotowywanie materiałów do samodzielnego przeanalizowania, ale też wideokonferencje w postaci lekcji on-line, to niektóre ze sposobów na kontakt nauczycieli z uczniami.
Za realizację nauki w szkołach odpowiedzialni są dyrektorzy. Dużą rolę odgrywają wychowawcy klas, którzy monitorują czy uczniowie nie mają problemu z dostępem do internetu, odbieraniem materiałów czy komunikowaniem się poprzez dostępne aplikacje multimedialne. Dyrektorzy na bieżąco omawiają wszystkie te sprawy z organem prowadzącym, który wpiera szkoły w tym trudnym czasie. Kolejną wideokonferencję zaplanowano na 8 kwietnia br.


     
WIDEOKONFERENCJA STAROSTY WAŁECKIEGO
Z BURMISTRZAMI I WÓJTEM POWIATU WAŁECKIEGO

Powiat Wałecki

W dniu 6 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja Starosty Wałeckiego z Burmistrzami i Wójtem z terenu powiatu wałeckiego dotyczącą aktualnej sytuacji na terenie powiatu.

Aktualnie (stan na dzień 05.04.2020, godz. 20.00) zgodnie z informacją podaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, na terenie powiatu wałeckiego w kwarantannie domowej przebywają 344 osoby. Łącznie w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu pobrano 110 wymazów do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, w tym 33 od mieszkańców powiatu waleckiego.
Starosta Wałecki poinformował, że zgodnie z informacją uzyskaną ze Stowarzyszenia Gmina Polskich Euroregionu Pomerania będzie możliwość uzyskania dofinasowania na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zarażeniem wirusem COVID-17 w ramach projektu Funduszy Małych Projektów finansowanych ze środków UE Interreg Va FMP. Wielkość dofinasowania może wynieść do 50 tys. EUR, wspólnie z partnerem zagranicznym.


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII