POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
WIDEOKONFERENCJA STAROSTY WAŁECKIEGO
ORAZ BURMISTRZÓW I WÓJTA Z TERENU POWIATU WAŁECKIEGO


W dniu 19.03.2020 r. odbyła się wideokonferencja Starosty Wałeckiego oraz Burmistrzów i Wójta z terenu powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas wideokonferencji omówiono aktualną sytuację na terenie powiatu wałeckiego, problemy jakie napotykają jednostki samorządu terytorialnego związane z aktualną sytuacją oraz w zakresie udzielania pomocy osobom przebywającym w kwarantannie domowej. Ustalono, że takie wideokonferencje będą się odbywały regularnie.


     
WIDEOKONFERENCJA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Powiat Wałecki
W dniu 11 marca br. odbyła się wideokonferencja Wicewojewody Zachodniopomorskiego z udziałem Starostów oraz Prezydentów Miast z terenu województwa zachodniopomorskiego dotycząca sytuacji epidemiologicznej w województwie zachodniopomorskim w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Podczas wideokonferencji omówiono zasady wyznaczania i przygotowania miejsc przeznaczonych do kwarantanny w poszczególnych powiatach, które w razie konieczności mogłyby być uruchomione bezzwłocznie. Na terenie powiatu wałeckiego miejsca do kwarantanny zostały wyznaczone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu oraz w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Tego samego dnia w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Wałcz, Starosty Wałeckiego oraz Dyrektora COS-OPO w Wałczu w sprawie organizacji miejsc kwarantanny na terenie powiatu wałeckiego. Należy pamiętać, iż kwarantanna jest przeznaczona dla osób zdrowych, które miały kontakt z czynnikiem zakaźnym i należy takie osoby odseparować do czasu sprawdzenia czy nie zostały zakażone.


     
SPOTKANIE Z PARTNERAMI Z URZĘDU ODER-WELSE

Powiat Wałecki
W dniu 10 marca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się z niemiecką delegacją w składzie: Dyrektor Amt Oder - Welse Detlef Krause, Burmistrz Angermunde Frederik Bewer oraz przedstawiciele oświaty, straży pożarnej i rolnictwa.

Wizyta miała charakter roboczy. Tematem spotkania było omówienie planów realizacji wspólnych projektów Powiatu Wałeckiego, Amt Oder - Welse i miasta Angermunde współfinansowanych z programu Interreg V A, dotyczących przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, działań na rzecz kształcenia zawodowego, przedsiębiorców z branży rolniczej oraz wymiany młodzieży w nowej perspektywie na lata 2021-2027.


     
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW WAŁCZ-MIASTO

W dniu 9 marca br. w sali Klubu Garnizonowego odbyło się spotkanie sprawozdawcze podsumowujące działalność Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Wałcz - Miasto. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Najwięcej emocji wzbudziła sprawa przyszłości Domu Wędkarza, która wymaga uregulowania kwestii własnościowych. Samorządowcy zaoferowali pomoc w poszukiwaniu środków na remont obiektu oraz podziękowali członkom Koła PZW za dotychczasową pracę, podkreślając ogromny dorobek i tradycję wędkarstwa w powiecie wałeckim.


     
TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI DNIA KOBIET ZORGANIZOWANY PRZEZ WAŁECKI KŻR "GROT" LOK

7 marca br. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju odbyły się otwarte zawody strzeleckie z okazji "Międzynarodowego Dnia Kobiet", zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju w Wałczu. Współorganizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Wałczu. Nagrody wręczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU W WAŁCZU
Powiat Wałecki

W piątek 6 marca br. w Wałeckim Kinie Tęcza odbyły się uroczystości z okazji święta Zespółu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego poświęcone Władysławowi Broniewskiemu. W obchodach uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i wicestarosta Jolanta Wegner.

W czasie uroczystości wręczone zostały nagrody w konkursie na logo szkoły. Trzecią nagrodę zdobyła Martyna Piasecka, drugą Hubert Kraszczuk, a pierwszą Oliwia Mazur. Logo szkoły powstanie na bazie trzech nagrodzonych projektów. Uroczystość zakończył program artystyczny, przygotowany przez uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET W WYKONANIU MŁODYCH ARTSTÓW

"Jej portret" pod takim tytułem zorganizowany został w piątkowe popołudnie, 6 marca koncert z okazji Dnia Kobiet. Na scenie "Pod filarami" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu wystąpili młodzi artyści pod kierownictwem Państwa Jolanty i Marka Giłków. Zaprezentowano zbiór najpiękniejszych utworów muzycznych o kobietach i dla kobiet. Wśród zaproszonych gości była Pani Wicestarosta Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
UROCZYSTE PRZEKAZANIE DOWODZENIA NAD 100. BATALIONEM ŁĄCZNOŚCI

5 marca br. w obecności zaproszonych gości, żołnierzy oraz pracowników wojska na placu apelowym odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia nad 100. batalionem łączności. W obecności dowódcy WKP-W pułkownika Jacka Rolaka, podpułkownik Sebastian Trojanowski przekazał obowiązki dowódcy swojemu następcy majorowi Sławomirowi Rzadkiewiczowi. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uroczystość swoją obecnością uświetniła Orkiestra Wojskowa z Koszalina i kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

Fot. 100bl w Wałczu


     
OBRADY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

5 marca br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UM WZ odbyły się obrady Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner. Omawiano m.in. możliwości wsparcia ekonomii społecznej oraz założenia RPO WZ na lata 2021 - 2027.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Fot. ROPS UM WZ


     
SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY PRZY STAROŚCIE WAŁECKIM

W dniu 4 marca br. w obecności wicestarosty Jolanty Wegner obradowała Młodzieżowa Rada przy Staroście Wałeckim. Głównym tematem sesji było omówienie problemów oświatowych i promocji szkół ponadpodstawowych wśród młodzieży i rodziców. Dyskusja była bardzo merytoryczna i konstruktywna. Dzięki cennym wskazówkom młodych radnych Starostwo będzie mogło lepiej przygotować tematykę kolejnej konferencji oświatowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Powiat Wałecki

W dniu 4 marca br. w Operze na Zamku w Szczecinie podczas gali "Sportowego Podsumowania Roku" Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów oraz samorządów, klubów sportowych i szkół.
Powiat Wałecki


Uhonorowanych zostało 29 sportowców i 22 trenerów. Tradycyjnie nagrody powędrowały także do najaktywniejszych zachodniopomorskich klubów, samorządów i szkół. Na wysokim III miejscu uplasował się Powiat Wałecki. Puchar z rąk Stanisława Wziątka Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odebrał Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom!


     

Powiat Walecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII