POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


dla Inwestora, Turysty i Ciebie
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni
 •  Kapliczki w powiecie wałeckim


 • Fundusze Unijne - linki do stron

  www.rpo.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
  www.inwestycjawkadry.info.pl Baza szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  www.mkidn.gov.pl Program Infrastruktura Kultury
  www.mg.gov.pl Program Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności
  www.parp.gov.pl
  Program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  www.mpips.gov.pl projekt SPO RZL
  www.eur-lex.europa.eu
  www.ec.europa.eu
  Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, wszystko dostępne również na stronie www.mpips.gov.pl Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  www.premier.gov.pl Centrum Informacyjne Rządu
  www.pfron.org.pl
  www.sod.pfron.org.pl
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  www.msport.gov.pl "Blisko boisko" itp.
  www.funduszngo.pl Fundusz Współpracy oraz ECORYS
  www.zporr.garr.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  www.mir.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  www.eog.gov.pl Norweski Mechanizm Finansowy
  i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl wszystko odnośnie programów operacyjnych oraz funduszy w latach 2007-2013
  www.rpo.wzp.pl RPO woj. zachodniopomorskiego
  www.europa.fundacja.koszalin.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
  www.zarr.com.pl Regionalna Instytucja Finansująca - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
  www.zsrg.szczecin.pl Zach.Pom. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
  www.ksu.parp.gov.pl Krajowy System Usług dla Małych
  i średnich Przedsiębiorstw
  www.szczecin.uw.gov.pl Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  www.minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Porgram Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Program SAPARD
  www.msw.gov.pl Projekt e-PUAP-WKP plan INFORMATYZACJI PA�STWA 2007-2013
  www.epuap.gov.pl
  www.odm.gov.pl
  Centrum Informacji Europejskiej/ Ośrodek Debaty Międzynarodowej
  www.es.ekonomiaspoleczna.pl Wspieranie i promocja ES inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
  www.msz.gov.pl Biuletyn Informacyjny Polska
  w strefie Schengen
  www.bankier.pl
  www.bierzdotacje.pl
  dotacje
  www.amb-norwegia.pl mechanizm norweski, jak znaleźć partnerów biznesowych w Norwegii, icg adresy oraz organizacje pomagające
  www.mgdf.pl
  www.eurofirma.pl
  Inne dotacje
  www.twoja-firma.pl
  www.empirio.pl
  dotacje dla firm
  www.doplaty.pl Dotacje dla rolnictwa
  www.europoint.com.pl
  www.deltapartner.org.pl
  www.dotacje-ue.com.pl
  www.eurodoradca.pl
  www.cfeu.pl
  www.euroconsilium.com.pl
  www.eurochance.pl
  www.fununi.pl
  Inne dotacje
  www.termoprojekt.org.eu termodernizacja
  www.wwpe.gov.pl strona poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki na lata 2007-2013 w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa
  www.interreg4a.info Program operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna", "Współpraca Transgraniczna" na lata 2007-2013
   

  www.comenius.org.pl
  www.erasmus.org.pl
  www.leonardo.org.pl
  www.mlodziez.org.pl
  www.tempus.org.pl
  www.erasmusmundus.org.pl
  www.grundtvig.org.pl
  EDUKACJA - programy których celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy
  i wymiany w dziedzinie edukacji.

  www.europadlaobywateli.pl
  www.europarl.europa.eu
  www.ec.europa.eu
  Integracja obywatelska na terenie Europy i ogólne informacje

  www.ec.europa.eu
  eacea.ec.europa.eu
  www.culturalpolicies.net
  www.encc.eu
  Strony angielskojęzyczne poświęcone kulturze
  i edukacji w Europie