POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
  Przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące grupy przyczyn stanowią: nieostrożność osób dorosłych i dzieci, niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych.

  1. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  • nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
  • używaj tyko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążanie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów oraz wypalanie styków w gniazdach i puszkach rozgałęźnych,
  • nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych,
  • nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - długotrwałe nagrzewanie może doprowadzić do zapalenia tych materiałów,
  • nie wykonuj prowizorycznych połączeń elektrycznych i nie przerabiaj starych instalacji,
  • używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających atesty i dopuszczenia,
  • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.
  2. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ GAZOWYCH Zabronione jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego w butlach i gazu z sieci gazowej,
  • w mieszkaniu nie używaj więcej niż 2 butli gazowych o zawartości gazu do 11kg,
  • nie przechowuj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np. piwnicach) - gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i ma tendencje do zalegania w tych pomieszczeniach grożąc wybuchem,
  • nie zasłaniaj przewodów wentylacyjnych - brak wystarczającej ilości powietrza prowadzi do niezupełnego spalania gazu i powoduje powstawanie trującego i niewyczuwalnego tlenku węgla (CO),
  • zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
  • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,
  • używaj urządzeń gazowych posiadających atesty i dopuszczenia,
  • nie ustawiaj urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.
  3. NIEOSTROŻNOŚĆ I NIEPRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SĄ GŁÓWNYMI PRZYCZYNAMI POŻARÓW
  • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwartym, urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
  • nie spalaj śmieci w śmietnikach,
  • nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem,
  • nie zapalaj świec stojących bezpośrednio pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli - nagrzewanie powierzchni może trwać wiele godzin aż do momentu zapalenia,
  • nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez dozoru - przypalenie potrawy w garnku może doprowadzić do silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób,
  • jeżeli zdecydujesz się na wymianę kuchenki koniecznie kup tę z wyłącznikiem przeciwwybuchowym,
  • kup gaśnicę proszkową minimum 1kg, którą będziesz mógł ugasić w mieszkaniu każdy pożar w zarodku. Taką gaśnicą możesz bezpiecznie gasić także palące się urządzenia elektryczne pod napięciem. Znajdź dla gaśnicy miejsce, o którym każdy z domowników będzie pamiętał,
  • kup automatyczną czujkę wykrywającą obecność dymu (niedroga) - głośnym sygnałem dźwiękowym zaalarmuje o powstaniu pożaru.
  4. ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

  Aby TLENEK WĘGLA nie pojawił się w Twoim mieszkaniu w ilościach zagrażających zdrowiu i życiu należy posiadać:
  • sprawne instalacje i przybory gazowe,
  • sprawne piece na paliwo stałe,
  • w kuchni, łazience i pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi czynną wentylację naturalną (nawiew - wywiew),
  • drożne otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki,
  • drożne kratki do kanałów wentylacyjnych,
  • szczelne i drożne przewody odprowadzające spaliny.
  W przypadku podejrzenia pojawienia się TLENKU WĘGLA w mieszkaniu należy:
  • otworzyć szeroko okna,
  • wyłączyć urządzenia gazowe,
  • wyjść z mieszkania,
  • niezwłocznie powiadomić służby ratownicze
  Źródło: Zaczerpnięte ze strony Komendy Powiatowej PSP w Wałczu https://strazwalcz.pl