POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  Katastrofy budowlane
  Katastrofy budowlane - najczęściej powodowane są:
  • wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi;
  • wybuchami gazu;
  • szkodami górniczymi;
  • terroryzm.
  DO PODSTAWOWYCH ZASAD NALEŻY:
  • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);
  • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
  • stosowanie się do poleceń służb ratowniczych;
  • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;
  • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia;
  • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;
  • o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód - uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe;
  GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU:
  • wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy;
  GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY (PRZYSYPANY):
  • nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację;
  GDY OPUŚCIŁEŚ DOM (MIESZKANIE):
  • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);
  • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;
  • nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;
  • nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest bezpieczne;
  • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
  • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz miasta, gminy;
  Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.