POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  Niskie temperatury i śnieżyce
  Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych na odmrożenie części ciała. Typowymi objawami tego urazu są:
  • znaczne wychłodzenie,
  • zaczerwienienie,
  • utrata czucia
  • bladość palców nóg, nosa, małżowin usznych.
  Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej bezwzględnego minimum normy fizjologicznej czyli 35 °C. Objawami wychłodzenia są:
  • zaburzenia świadomości - do śpiączki włącznie,
  • powolna mowa,
  • poczucie wyczerpania,
  • zaburzenia mowy,
  • senność.
  Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia - rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym ciałem.

  Silny wiatr - w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30°C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu. Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą. Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące) okłady. Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Unikaj podawania kawy - ze względu na zwartość kofeiny, nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

  Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:
  • słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne;
  • w czasie opadów pozostań w domu;
  • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia;
  • zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków;
  • oszczędzaj zapasy energii poprzez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach;
  • jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylacje pomieszczeń;
  • zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem;