POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
  RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

  KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
  (Dz.U. 2013. 96).

  PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO, CZY KOMUNIKATU
  OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY:
  1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach - ostrzec sąsiadów o alarmie.
  2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.
  3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) - ewakuować się najkrótszą drogą.
  4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę itp.
  5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) - posiadając bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.