POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytu艂 projektu: "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"

Projekt wsp贸艂finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂anie 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Cel g艂贸wny projektu:

Poprawa dost臋pno艣ci do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w wojew贸dztwie zachodniopomorskim.

Cele szczeg贸艂owe projektu:
 • podwy偶szenie umiej臋tno艣ci i kwalifikacji uczni贸w na r贸偶nych poziomach edukacji;
 • zwi臋kszenie zainteresowania dzieci i m艂odzie偶y naukami 艣cis艂ymi;
 • zwi臋kszenie poziomu kompetencji zawodowych i spo艂ecznych absolwent贸w szk贸艂;
 • podniesienie praktycznych umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do podj臋cia pracy przez absolwent贸w;
 • wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wa艂eckim;
Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Realizacja projektu przyczyni si臋 do wzrostu jako艣ci poziomu edukacji w regionie. Opr贸cz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk zwi膮zanych z problemami spo艂ecznymi. W ramach projektu przewiduje si臋 uruchomienie laboratori贸w, kt贸rych zakres b臋dzie bezpo艣rednio zwi膮zany z regionalnymi specjalizacjami jakimi s膮 bran偶e metalowa i maszynowa. W ramach konsultacji wypracowany zosta艂 model wyposa偶enia Lokalnego Centrum Nauki w urz膮dzenia, sprz臋ty i akcesoria zwi膮zane z obszarami metalu i maszyn (w tym g艂贸wnie ich w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne, a tak偶e laboratoria zwi膮zane z robotyk膮, mechanik膮, technik膮 oraz wychodz膮ce poza og贸lnie przyj臋te standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulator贸w). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, in偶ynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperyment贸w, pokaz贸w, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wp艂ynie na zwi臋kszenie zainteresowania uczni贸w naukami 艣cis艂ymi. Laboratoria oraz ich wyposa偶enie zosta艂y tak dobrane, aby mo偶liwy by艂 logiczny ci膮g edukacyjny. Powstanie tak偶e edukacyjny plac zabaw "Metalowy Plac Zabaw" w ramach, kt贸rego wykonane zostan膮 utwardzenia, doj艣cia, chodniki oraz sprz臋t tj. r贸wnia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura g艂osowa - telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wy艣cigi, dziurawy labirynt, super odbicie.

Warto艣膰 projektu: 2 605 635,25 z艂.
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 063 999,97 z艂.
W ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki - "Metalowe Inspiracje"" wsp贸艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.7 O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/95.dhtml.W dniu 21 maja 2018 r. w Stargardzie Starosta Powiatu Wa艂eckiego dr Bogdan Wankiewicz podpisa艂 porozumienie o wsp贸艂pracy w celu stworzenia sieci o艣rodk贸w popularyzacyjnych nauk臋 i innowacj臋 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim. Porozumienie zosta艂o podpisane r贸wnie偶 przez Powiat Szczecinecki, Powiat 艢widwi艅ski, Gmin臋 Miasto Stargard oraz Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
O艣rodki popularyzuj膮ce nauk臋 i innowacje maj膮 na celu:
 • umo偶liwienie kadrze dydaktycznej i naukowej wymiany do艣wiadcze艅 w celu rozwoju proces贸w dydaktycznych w formie wyk艂ad贸w, konsultacji i udzia艂u w wydarzeniach organizowanych przez Strony;
 • organizowanie wsp贸lnych wydarze艅 i konkurs贸w popularyzuj膮cych nauk臋, w tym wynalazczo艣ci, modelarstwa, innowacje technologiczne i techniczne, ekologi臋 i edukacj臋 oraz wsp贸艂prac臋 merytoryczn膮 przy organizacji wydarze艅 i konkurs贸w organizowanych samodzielnie przez Strony w ww. zakresie;
 • wsp贸lny udzia艂 w konferencjach, targach i prezentacjach gospodarczych organizowanych przez przedmioty trzecie lub organizowanych przez Strony samodzielnie;
 • konsultowanie opracowanych tre艣ci edukacyjnych w zakresie interesuj膮cym Strony, w tym wsp贸lne przygotowanie publikacji;
 • tworzenie wsp贸lnych wydawnictw i organizowanie wystaw "w臋druj膮cych"
 • wsp贸lnych przedsi臋wzi臋膰 ze wsp贸lnym finansowaniem;
 • wsp贸艂prac臋 i wymian臋 wystaw czasowych;
 • przygotowanie wsp贸lnych projekt贸w edukacyjnych i rozwojowych, w tym wsp贸艂prac臋 przy pozyskiwaniu 艣rodk贸w w ramach projekt贸w krajowych, europejskich i innych;
 • organizowanie wsp贸lnych projekt贸w o charakterze badawczym i edukacyjnym;
 • kszta艂cenie wolontariatu i przewodnik贸w w obszarze centr贸w nauki, w tym prowadzenie stosowanych kurs贸w i szkole艅;
 • aktywn膮 wymian臋 transgraniczn膮 oraz rozszerzanie zasi臋gu oddzia艂ywania promocyjnego centr贸w nauki na terenie przygranicznym na terenie przygranicznym na terenie kraj贸w zwi膮zkowych Niemiec
 • Meklemburgii i Brandenburgii; wzajemn膮 i wsp贸ln膮 promocj臋, wsparcie o艣rodk贸w popularyzuj膮cych nauk臋.
O艣rodki zlokalizowane b臋d膮 w Wa艂czu, Szczecinku, 艢widwinie, Stargardzie oraz Szczecinie.